Gwneud gwahaniaeth go iawn yn Nhŷ Tredegar

Gwirfoddolwr yn helpu i gerfio pwmpen

Ni fyddai Tŷ Tredegar yr un peth heddiw heb help byddin o wirfoddolwyr.

Mae tua 300 o wirfoddolwyr yn dod at ei gilydd bob tymor i sicrhau y gall y Tŷ a’r Gerddi agor bob dydd o ganol mis Chwefror hyd ddiwedd mis Hydref, ac yna eto yn ystod mis Rhagfyr. Fel elusen, mae’r cymorth hwn yn amhrisiadwy i ni.

Y llynedd, croesawyd 90,000 o ymwelwyr drwy ein drysau i ymlacio yn y gerddi ffurfiol, palu drwy hanes y Tŷ a gwrando ar straeon am y teulu Morgan. Y gwirfoddolwyr sy’n helpu i gadw ein Gerddi mewn cyflwr campus a nhw hefyd sy’n adrodd yn frwdfrydig y straeon am sioe anifeiliaid Evan Morgan neu anturiaethau dyngarol Godfrey Morgan.

" Gwirfoddolwyr y tŷ oedd rhai o’r gwirfoddolwyr mwyaf gwybodus dwi erioed wedi dod ar eu traws. Gwnaeth y straeon am y teulu a’r staff a oedd yn byw yn y tŷ ddod â’r lle yn fyw."
- Ymwelydd, Hydref 2016

Ond nid dim ond y rhai sy’n gweithio gyda chi sy’n gwneud gwahaniaeth. Mae gennym wirfoddolwyr y tu ôl i’r llenni hefyd sy’n sicrhau bod ein straeon yn cael eu cofnodi yn yr archifau, yn cynorthwyo gyda’r gwaith gweinyddol o redeg yr eiddo ac yn helpu i gynnal a chadw’r eiddo.

Drwy ymuno â’n tîm gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i’r diwydiant treftadaeth, gan roi’r cyfle i bobl yng Nghasnewydd a thu hwnt fwynhau rhyfeddodau’r lle arbennig hwn ac i gadw Tŷ Tredegar yma i bawb, am byth.

Mae gwirfoddolwyr yn ein helpu i ofalu am Dŷ Tredegar yn ogystal ag adrodd ein hanesion
Gwirfoddolwyr cadwraeth yn glanhau’r casgliad
Mae gwirfoddolwyr yn ein helpu i ofalu am Dŷ Tredegar yn ogystal ag adrodd ein hanesion