Hanner Tymor Chwefror yn Nhŷ Tredegar

Plentyn yn dringo coeden

Os ydych chi’n ymweld â ni am y tro cyntaf neu’n un o’n selogion, mae rhywbeth newydd bob amser i’w weld yn Nhŷ Tredegar. Mae yna wythnos gyfan o hwyl teuluol i’w fwynhau yn yr awyr iach dros hanner tymor, felly gwisgwch yn gynnes a dewch i gael eich ysbrydoli gan brydferthwch Tŷ Tredegar.

Mynediad am ddim

Ddydd Sadwrn 18 Chwefror byddwn yn cynnig mynediad am ddim i’r Tŷ a’r Gerddi rhwng 10.30am a 4pm. Dewch i weld Tŷ Tredegar dros y gaeaf; crwydrwch y gerddi, dysgwch am y teulu Morgan yn y Tŷ a mwynhewch ddanteithion blasus yn Ystafelloedd Te’r Bragdy.   

Wythnos wyllt

Rydyn ni ar agor drwy gydol hanner tymor a bydd llond lle o hwyl i’w gael. 

Gall teuluoedd sy’n chwilio am antur ddarganfod llwybrau cudd Gardd y Berllan, adeiladu den yn y goedwig neu grwydro’r parcdir mawr.

Gall y plantos redeg yn rhydd a chwilio am ein bwcedi lliwgar ar ein taith sbotio. Gall plant hŷn gasglu’r llyfryn 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod chi’n 11¾ o Dderbynfa’r Ymwelwyr a dechrau antur newydd i’w cadw’n brysur drwy gydol y flwyddyn.   
  

Creu blwch adar

Rhwng dydd Llun 20 a dydd Gwener 24 Chwefror byddwn yn cynnal sesiwn creu blwch adar i’ch helpu i roi tic wrth ymyl un o’r 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod chi’n 11¾; Rhif 36 Creu cartref i anifail gwyllt.

Gall y plant adeiladu eu blwch adar eu hunain i’w roi yn eu gerddi. Mae’r blychau’n annog adar i nythu a gall y plant gadw llygad allan am gyw bach yn y misoedd i ddod.

•    Bydd y sesiynau ‘mlaen am 11am, 12pm, 2pm a 3pm
•    Mae lle i 15 o blant ym mhob sesiwn
•    Gallwch brynu tocynnau yn Nerbynfa’r Ymwelwyr am £4.

Llun o’r tŷ o dan y sgaffaldiau wedi’i gymryd o’r parc

Rydyn ni’n trwsio ein to 

Tra eich bod chi yma gallwch ddysgu sut rydyn ni’n gofalu am ein Tŷ, sy’n 500 mlwydd oed, a’n helpu i’w ddiogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.