Croesawu’r gwanwyn yn Nhŷ Tredegar

Dau blentyn bach yn dal dwylo yng ngardd y gedrwydden yn Nhŷ Tredegar

Ry’n ni’n ailagor y tŷ a’r gerddi ffurfiol ar 19 Chwefror, yn barod am bythefnos o weithgareddau hwyl. Tra bod y safle’n deffro o’i drwmgwsg, cadwch olwg am fywyd gwyllt y gwanwyn, chwedlau o hanes Cymru a dathliadau llenyddol wrth i ni groesawu’r tymor newydd...

Beth sydd ar agor 

Dyma beth gallwch chi ei ddisgwyl ar eich ymweliad bob dydd y tymor hwn... 

  • Tŷ hanesyddol ag ystafelloedd trawiadol a chanrifoedd o straeon i’ch ysbrydoli a’ch syfrdanu wrth i chi gamu’n ôl drwy amser gyda’r teulu Morgan. Mynediad olaf i’r tŷ am 3pm. 
  • Tair gardd ffurfiol wrthgyferbyniol gyda chorneli cudd, blodau bendigedig a bywyd gwyllt cynnar y gwanwyn i’w darganfod wrth i chi fwynhau’r llonyddwch. 
  • Parc eang a llwybr glan llyn i’w darganfod, gyda gweithgareddau hunan-dywys i’w mwynhau (ar gael i’w lawrlwytho yma). Gallwch fynd i’r parc am ddim - mae ar agor bob dydd o fore gwyn tan nos. 
  • Caffi clyd y Bragdy, sy’n cynnig dewis o dameidiau ysgafn, cacennau a danteithion, yn ogystal â diodydd poeth ac oer. Y lle perffaith i ymlacio.  
  • Ein siop lyfrau ail-law, sy’n swatio yng nghornel fferm y plas, gyda chasgliad gwych o lyfrau sy’n chwilio am gartref newydd. Mae’r siop lyfrau’n cael ei rhedeg gan dîm ymroddedig o wirfoddolwyr, felly ni allwn addo y bydd ar agor bob dydd.

Mae ein holl amseroedd agor ar gael yma. Gallwch ddarllen am ein mesurau coronafeirws yma. Gofynnwn i bawb ddilyn canllawiau coronafeirws Llywodraeth Cymru ar eich ymweliad. 
 

50 peth i'w wneud cyn dy fod yn 11 ¾ 

Dyddiadau: 19 – 27 Chwefror, 10.30am - 4pm

Pris: Taflenni gweithgaredd am ddim, ond rhaid talu’r ffi fynediad.

Mwynhewch weithgareddau’r 50 peth i’w wneud cyn dy fod yn 11 ¾ dros hanner tymor mis Chwefror – rhestr fwced yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i anturiaethwyr ifanc. Gwyliwch aderyn, gwnewch ffrindiau gyda phryfyn neu ewch i grwydro yn eich welîs wrth i chi fwynhau popeth sydd gan y gerddi i’w gynnig. Casglwch daflen weithgareddau o’r dderbynfa ymwelwyr cyn i chi ddechrau ar eich antur wyllt. 

Crefftau hunan-dywys 

Dyddiadau: 26 – 27 Chwefror, 11am - 3pm

Pris: Crefftau am ddim, ond gwerthfawrogir cyfraniad i dalu am gost y deunyddiau. Rhaid talu’r ffi fynediad. 

Dewch i ganfod eich creadigrwydd gyda’n sesiynau crefft hunan-dywys yn yr orendy. Bydd ein gwirfoddolwyr wrth law gyda phopeth sydd ei angen arnoch i danio’ch dychymyg.

Perfformiad telynau

Dyddiad: 27 Chwefror, 11.30am - 3pm 

Pris: Am ddim i’w fwynhau, ond rhaid talu’r ffi fynediad. 

Ry’n ni wrth ein bodd o groesawu The Glissandos i berfformio yn y plasty ar ddiwedd hanner tymor. Mwynhewch sŵn hudolus eu telynau wrth iddyn nhw chwarae drwy’r dydd yn yr Ystafell Aur. 

Dathlwch bum mlynedd o’r siop lyfrau
Plentyn yn darllen llyfr yng nghornel y siop lyfrau
Dathlwch bum mlynedd o’r siop lyfrau

Llwybr y Ddraig Goch 

Dyddiadau: 19 Chwefror – 6 Mawrth, 11am - 3pm 

Pris: Mae’r llwybr am ddim, ond rhaid talu’r ffi fynediad. 

Mae rhai gwesteion chwedlonol yn ymweld â ni ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi eleni, ac maen nhw wedi mynd i guddio yn y plasty. Ydyn nhw wedi hedfan i’r silffoedd uchaf neu swatio yn y corneli tywyllaf? Faint o ddreigiau bach allwch chi weld wrth grwydro’r ystafelloedd swyddogol crand a’r ystafelloedd mwy diymhongar o dan y grisiau?

Darganfyddwch draddodiadau Cymru 

Dyddiadau: 19 Chwefror – 6 Mawrth, 11am - 3pm 

Pris: Am ddim, yn y gerddi ffurfiol. Rhaid talu’r ffi fynediad.

Dysgwch fwy am draddodiadau Cymru wrth grwydro’r gerddi. Dysgwch stori Dewi Sant a sut byddai’r Morganiaid yn dathlu eu Cymreictod yn Nhŷ Tredegar. 

Dathlwch bum mlynedd o’n siop lyfrau ail-law 

Dyddiadau: 26 Chwefror – 6 Mawrth, 11am - 3pm 

Pris: Does dim rhaid talu’r ffi fynediad, ond gallai rhai o’r gweithgareddau gostio £1 - £2. 

Ry’n ni’n dathlu pum mlynedd o’n siop lyfrau ail-law, sy’n un o lecynnau mwyaf clud Tŷ Tredegar. Wedi’i lleoli yn Fferm y Plas, ry’n ni’n gwahodd darllenwyr o bob oed i ddod i ddathlu eu hoff lyfrau. Dyluniwch eich clawr eich hun, gwrandwch ar ddarlleniad o un o ffefrynnau’r teulu, neu ail-grëwch eich arwr ffantasi eich hun. Bydd digon o drysorau llenyddol i bawb eu mwynhau yn y parti pen-blwydd arbennig hwn. 

Bydd rhagor o fanylion am amser y gweithgareddau ar gael yn fuan.