Hanner tymor Chwefror yn Nhŷ Tredegar

Plant yn gwisgo fyny mewn dillad o’r oes a fu

Trowch y cloc yn ôl a byw diwrnod ym mywyd y gweision yn Nhŷ Tredegar.

Crwydrwch drwy’r ddrysfa o ystafelloedd o dan y grisiau wrth i chi ddysgu am gyfrifoldebau staff y 19eg ganrif. Cyfrwch eich cyflog yn Ystafell Ceidwad y Tŷ, malwch y sbeisys yn y Gegin Fawr a phaciwch bicnic ar gyfer Arglwydd ac Arglwyddes Tredegar yn y Ddistyllfa.

Allwch chi oroesi 24 awr yn byw bywyd gwas Tŷ Tredegar?

Cyn i chi fynd mas, ewch i Neuadd y Gweision i roi cynnig ar gelf a chrefft. Bydd y tîm wrth law i’ch helpu i greu gwahanol fathau o adar.

  • 16 Chwefror – 3 Mawrth (Bydd y tîm crefftau yma ar 16, 17, 21, 23, 24, 28 Chwefror, 1, 2 Mawrth yn unig)
  • 11am-4pm
  • Rhaid talu’r ffi fynediad arferol.

Cwblhewch rai o’r ’50 peth’

Ar ôl i chi weld popeth yn y plasty, ewch i fferm y plas lle bydd tîm Tŷ Tredegar wrth law i’ch helpu i roi tic wrth ymyl Rhif 36 o’r ’50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’.

Adeiladwch eich bocs adar eich hun ac ewch ag ef adref gyda chi i groesawu cyfeillion bach pluog i’ch gardd.

  • 25, 26, 28 Chwefror, 1 Mawrth
  • 11am-4pm
  • £4 y bocs, nid oes rhaid talu’r ffi fynediad arferol.
Dewch i roi tic wrth ymyl Rhif 36 – Gwnewch gartref ar gyfer anifail gwyllt
Merch yn adeiladu bocs adar gyda chymorth aelod o staff
Dewch i roi tic wrth ymyl Rhif 36 – Gwnewch gartref ar gyfer anifail gwyllt
Mae cennin Pedr i’w gweld yn gwenu yng Ngardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar

Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi yn Nhŷ Tredegar 

Dewch â difyrrwch hanner tymor i ben mewn steil drwy ddathlu Dewi Sant gyda blas ar Gymru yn Nhŷ Tredegar o 1-3 Mawrth.