Hanner Tymor Chwefror yn Nhŷ Tredegar

Great spotted woodpeckers

Os ydych chi’n ymweld â ni am y tro cyntaf neu’n un o’n selogion, mae rhywbeth newydd bob amser i’w weld yn Nhŷ Tredegar. Mae yna wythnos gyfan o hwyl teuluol i’w fwynhau yn yr awyr iach dros hanner tymor, felly gwisgwch yn gynnes a dewch i gael eich ysbrydoli gan brydferthwch Tŷ Tredegar.

Adar amrywiol

Hedfanwch gyda Blueboy wrth i’r parot eich cymryd o dan ei adain ar daith o gwmpas y gerddi.

Dysgwch sut mae’r adar yn eich gardd gefn yn gwneud eu cartrefi, cyfrwch faint o rywogaethau y gallwch eu gweld, a dysgwch sut mae adar yn hoffi llenwi eu boliau.

 • Dyddiadau: 10-25 Chwefror
 • Amser: 10.30am-4pm
 • Pris: Wedi’i gynnwys yn y pris mynediad arferol.
Tackle the trail around the gardens
A young boy follows a trail around the gardens
Tackle the trail around the gardens

Llwybr y Teulu

Dilynwch yn ôl troed Sybil Phillips, morwyn cegin o’r 1920au, a chasglwch sticeri wrth i chi gwblhau’r heriau y mae wedi’u gosod i chi o gwmpas y tŷ.

Cyfrwch y tuniau polish, dysgwch iaith y ffannau, a gwisgwch ffedog sach wrth ddysgu popeth am fywyd o dan y grisiau yn Nhŷ Tredegar.

 • Dyddiadau: 10-25 Chwefror
 • Amser: 11am-4pm
 • Pris: Wedi’i gynnwys yn y pris mynediad arferol.
Take on the servant's challenges around the house
A family takes part in a trail through the house
Take on the servant's challenges around the house

Crefftau papur

Gorffennwch eich ymweliad yn Neuadd y Gweision lle byddwn yn cynnal sesiynau crefftau.

Rhowch gynnig ar greu aderyn origami papur i fynd ag ef gartref gyda chi i gofio’ch ymweliad.

 • Dyddiadau: 14-18 a 21-25 Chwefror
 • Amser: 12am-3pm
 • Pris: Wedi’i gynnwys yn y pris mynediad arferol ond mae croeso i chi roi rhodd.
Get crafty with our volunteers at Tredegar House
Children make crafts at Tredegar House
Get crafty with our volunteers at Tredegar House

Gwneud eich bocs adar eich hun

Ewch draw i Fferm y Plas i greu bocs adar – cyfle i roi tic wrth ymyl Rhif 36 yn y rhestr o 50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾.

Gallwch adeiladu bocs adar i fynd ag ef gartref a’i roi yn yr ardd. Mae’r bocsys yn annog adar i nythu a gall plant gadw llygad allan am gyw bach yn y misoedd i ddod.

 • Dyddiadau: 15, 16, 21, 22, 23 Chwefror
 • Amser: 11am, 12pm, 2pm, 3pm
 • Pris: £4 y bocs, ddim yn cynnwys y pris mynediad arferol.