Hanner tymor mis Hydref yn Nhŷ Tredegar

Cerdded drwy ddail yr hydref gyda’r teulu

Mwynhewch dro’r tymhorau yn Nhŷ Tredegar wrth i ni edrych ar bopeth mae byd natur yn ei gynnig dros hanner tymor mis Hydref.

Bywyd Cudd y Draenog

Drwy gydol hanner tymor byddwn yn dathlu’r draenog diymhongar; un o anifeiliaid gwyllt mwyaf cyffredin gwledydd Prydain.

Llwybr y Draenog

Cerddwch filltir yn esgidiau’r draenog ar ein llwybr drwy Ardd y Berllan. Dilynwch olion y draenog, chwiliwch am fwyd a dysgwch sawl gwlithen sydd angen i chi fwyta i allu cysgu’n braf drwy fisoedd y gaeaf!

 • Dyddiadau: 26 Hydref – 4 Tachwedd
 • Amser: 11am-4pm
 • Math o weithgaredd: Hunan-arwain
 • Pris: Yn rhan o’r pris mynediad.

Crefftau’r Creaduriaid

Galwch draw yn yr Orendy i roi cynnig ar grefftau. Gallwch fynd â’ch creadigaethau adref gyda chi ar ddiwedd y dydd.

 • Dyddiadau: 27-28 Hydref a 3-4 Tachwedd
 • Amser: 11am-3pm
 • Math o weithgaredd: Hunan-arwain
 • Pris: Yn rhan o’r pris mynediad.
Cerddwch filltir yn esgidiau’r draenog ym mis Hydref
Draenog bychan yn chwilio am fwyd ymysg y dail
Cerddwch filltir yn esgidiau’r draenog ym mis Hydref

Gofal ac Achub Draenogod

Bydd cynrychiolwyr o elusen ddraenogod leol yn dod â rhai o’r draenogod y maent wedi’u hachub i’r gerddi yn Nhŷ Tredegar.

Cewch gyfle i ddod wyneb yn wyneb â’r draenogod a dysgu beth i’w wneud os oes draenog yn eich gardd.

Cofiwch, dim ond os yw’r elusen yn gofalu am ddraenogod ar y pryd y caiff y gweithgaredd hwn ei gynnal.

 • Dyddiadau: 1-4 Tachwedd
 • Amser: 11am-3pm
 • Math o weithgaredd: Gydag arweinydd
 • Pris: Yn rhan o’r pris mynediad.
Dysgwch sut i ofalu am ddraenogod yn eich gardd gefn
Grŵp o blant yn teimlo pigau draenog
Dysgwch sut i ofalu am ddraenogod yn eich gardd gefn

50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾

Pecynnau Antur

Galwch draw yn Lloches yr Ardd i gasglu Pecyn Antur a dechrau cwblhau’r ‘50 peth’ dros yr hydref.

Rydym wedi rhestru’r 50 peth gorau i’w gwneud yma yn Nhŷ Tredegar, ac mae’r pecynnau’n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch.

 • Dyddiadau: Bob dydd tan ddydd Sul 5 Tachwedd
 • Amser: 10.30am-4pm
 • Math o weithgaredd: Hunan-arwain
 • Pris: Blaendal o £5 a gaiff ei ad-dalu’n llawn ar ddiwedd eich ymweliad.

Gweithgareddau’r Ceidwaid

Yn ystod yr wythnos, bydd ein tîm yn eich helpu i wneud rhai o’r pethau ar y rhestr o 50 peth i’w gwneud cyn eich bod chi’n 11¾.

Bydd y sesiynau’n rhedeg drwy’r dydd ar sail y cyntaf i’r felin.

Rhif 18 Creu celf gwyllt

Byddwn ni’n eich helpu chi i ddefnyddio lliwiau coch a melyn hyfryd gerddi’r hydref i greu celf y tir a gwneud llanast yn creu wynebau draenogod o fwd.

 • Dyddiadau: 29-30 Hydref (celf y tir), 1-2 Tachwedd (wynebau o fwd)
 • Amser: 1pm-3pm (celf y tir), 12pm-3pm (wynebau o fwd)
 • Math o weithgaredd: Gydag arweinydd
 • Pris: Yn rhan o’r pris mynediad.

Rhif 47 Coginio ar y goelcerth

Paratowch ar gyfer noson tân gwyllt gyda malws melys blasus wedi’u tostio ar ein coelcerth. 

 • Dyddiadau: 3-4 Tachwedd 
 • Amser: 12pm-3pm 
 • Math o weithgaredd: Gydag arweinydd
 • Pris: Yn rhan o’r pris mynediad.
Torchwch eich llewys a chreu pastai mwd
Bachgen bach yn chwarae yn y mwd
Torchwch eich llewys a chreu pastai mwd

Cerfio Pwmpen

Dewch i berffeithio eich sgiliau cerfio a chreu pwmpen ddieflig ar gyfer Calan Gaeaf.

Gallwch ddewis eich pwmpen eich hun a bydd yr holl offer sydd ei angen arnoch i greu eich campwaith yma yn barod.

 • Dyddiadau: 26-31 Hydref
 • Amser: 11am-3pm
 • Math o weithgaredd: Gydag arweinydd
 • Pris: £3 am bwmpen.
Cerfiwch bwmpen Calan Gaeaf yn Nhŷ Tredegar eleni
Dau fachgen yn dal pwmpenni wedi’u cerfio wrth eistedd ar fainc yn Nhŷ Tredegar
Cerfiwch bwmpen Calan Gaeaf yn Nhŷ Tredegar eleni

Bar Afal Taffi

Un o’r pethau gorau am yr hydref yw’r bwyd! Galwch i mewn i ‘Nine Old Pence’ am ddanteithion melys ac ewch i’r bar i wneud eich afalau taffi eich hunain yn ystod hanner tymor yr hydref eleni.

Dewiswch afal ac amrywiaeth o addurniadau – bydd rhywbeth at ddant pawb.

 • Dyddiadau: 27 Hydref – 4 Tachwedd
 • Amser: 11am-3pm
 • Math o weithgaredd: Gydag arweinydd
 • Pris: £3 yr afal.
A man enjoys a pint at Tredegar House

Teithiau Tortsh

Dewch i ymlacio yn Ystafelloedd Te’r Bragdy ar ôl diwrnod caled o waith ac ymuno â’n haneswyr ar daith o’r plasty wedi iddi nosi.