Hyfrydwch hydrefol yn Nhŷ Tredegar

Mam a phlentyn yn cerdded ar hyd llwybr coedwig hydrefol

Y tymor hwn, byddwn yn gwneud y mwyaf o newidiadau byd natur wrth i’r diwrnodau fyrhau, gan ddarganfod ein hochr greadigol yn ein gweithdai cerfio pwmpenni traddodiadol a dysgu hanesion hynotaf Tŷ Tredegar ar ein llwybr chwedlau...

Gwybodaeth gyffredinol

Ry’n ni wedi trefnu ambell i drît arbennig (ond dim triciau!) yn Nhŷ Tredegar y tymor hwn. Dyma beth gallwch chi ei ddisgwyl wrth ymweld â ni... 

  • Tŷ hanesyddol a gerddi ffurfiol cain â chanrifoedd o hanesion i’w hadrodd. Gallwch weld ein prisiau a’n horiau agor ar ein hafan.
  • Parcdir enfawr sy’n wledd i’r llygaid wrth i’r tymhorau newid. Gallwch fynd i’r parcdir am ddim - mae ar agor bob dydd o’r wawr tan iddi nosi. 
  • Caffi clyd y Bragdy, sy’n cynnig dewis o dameidiau ysgafn, cacennau a danteithion yn ogystal â diodydd poeth ac oer. Perffaith i ymlacio. Mae’r caffi ar agor o 10am - 5pm bob dydd. 
  • Ein siop lyfrau ail-law, sy’n swatio yng nghornel fferm y plas. Prynwch lyfr a mwynhewch noson dawel o ddarllen ar y soffa. Mae’r siop lyfrau’n cael ei rhedeg gan dîm ymroddedig o wirfoddolwyr, felly ni allwn addo y bydd ar agor bob dydd.

*Mae ein horiau agor yn newid ym mis Hydref. Cliciwch yma am fanylion llawn. 
Darllenwch yr erthygl ‘beth i’w ddisgwyl’ i ddysgu am y newidiadau ry’n ni wedi’u gwneud i gadw pawb yn ddiogel. 


Llwybr synhwyrau’r hydref 

Dyddiad: Bob dydd. 

Ble: Y parcdir. 

Pris: Am ddim i bawb ei fwynhau. 

Darganfyddwch y parcdir mewn ffordd wahanol drwy ddilyn ein llwybr synhwyrau hunan-dywys. Mae am ddim ac yn addas i bawb o bob gallu. Teimlwch y dail yn crensian dan draed, aroglwch aer ffres yr hydref a gwrandwch ar gân yr adar wrth iddyn nhw heidio cyn hedfan i’r de am y gaeaf. Lawrlwythwch y map i’ch helpu i ddod o hyd i’r marcwyr pinc a fydd yn dangos y ffordd i chi ar hyd y llwybr synhwyrau. 

Dechreuwch eich antur (PDF / 0.9697265625MB) download

50 Peth i'w Gwneud Cyn Dy Fod Di’n 11 ¾ 

Dyddiad: Bob dydd o 25 Medi – 21 Tachwedd. 

Ble: Y gerddi ffurfiol neu’r parcdir.

Pris: Am ddim, ond bydd angen talu ar gyfer y gerddi ffurfiol.

Mwynhewch bopeth sydd gan Mam Natur i’w gynnig y tymor hwn gyda’r gweithgareddau ’50 Peth i’w Gwneud Cyn Dy Fod Di’n 11 ¾’. Gall unrhyw un fwynhau’r gweithgareddau hyn, ond maen nhw wedi’u dylunio i annog pobl ifanc i gysylltu â natur a threulio amser yn yr awyr iach. Gwnewch y mwyaf o’r tywydd gwlyb drwy grwydro yn eich welîs, neu chwiliwch yn y llwyni am ffyngau ffantastig. 

Gallwch gasglu taflenni gweithgaredd o dderbynfa’r ymwelwyr, neu eu lawrlwytho yma. 

Tredegar House - Autumn 50 Things activities (PDF / 0.4609375MB) download

Cofleidiwch fis Hydref gyda’n gweithdai cerfio pwmpen
Teulu hapus yn dewis eu pwmpenni Calan Gaeaf
Cofleidiwch fis Hydref gyda’n gweithdai cerfio pwmpen

Chwedlau a rhyfeddodau Tŷ Tredegar (teithiau tywys)

Dyddiadau: Dydd Gwener 22, Dydd Sadwrn 23 a Dydd Gwener 29 Hydref, 6pm – 8pm.

Ble: Cwrdd yn ardal Fferm y Plas ar gyfer taith-dywys o’r tŷ a’r gerddi.

Pris: £12.50 y pen. Bydd angen i chi archebu ymlaen llaw ar gyfer y daith hon. Archebwch yma.

Dilynwch ein haneswyr arbenigol wrth iddyn nhw adrodd rhai o hanesion hynotaf Tŷ Tredegar. O ddewiniaeth ddu Evan Morgan i atgofion anesboniadwy gan y sawl a fu’n byw a gweithio yn y plasty ‘slawer dydd, bydd y daith gerdded 2 awr hon yn eich tywys drwy rai o straeon rhyfeddaf y teulu Morgan. 

Mae’r teithiau hyn yn cael eu rhedeg mewn partneriaeth â Phartneriaeth Tirlun Gwastadeddau Byw.  

Pethau i’w nodi:

  • Mae hon yn daith gerdded 2 awr o hyd drwy’r eiddo, heb lawer o gyfle i orffwys. 
  • Mae cynnwys a hyd y daith wedi’u dylunio ar gyfer oedolion, felly efallai na fydd yn addas i blant.
  • Oherwydd pensaernïaeth hanesyddol y tŷ, mae’r llwybr yn cynnwys grisiau ac felly yn anffodus mae’n anaddas i bobl llai symudol. 
  • Ni allwn gynnig lluniaeth ar gyfer y digwyddiad hwn. Ni chewch ddod â bwyd a diod i mewn i’r plasty – rhaid eu storio’n ddiogel pan fyddwch dan do. 

Cerfio pwmpenni 

Dyddiadau: Dydd Gwener 29 – Dydd Sul 31 Hydref, 11am - 3pm.

Ble: Yr hen ysgol farchogaeth. 

Pris: £4 y pen, a’r pris mynediad. 

I ddathlu penwythnos Calan Gaeaf, ry’n ni’n dod â’n gweithdai cerfio pwmpenni yn ôl. Taniwch eich creadigrwydd drwy roi personoliaeth i’ch pwmpen – a fydd hi’n un hapus, dychrynllyd neu wirion? Eich dewis chi! Bydd popeth sydd ei angen arnoch yma, felly cofiwch eich creadigrwydd a gadewch i’ch dychymyg danio! 

Pethau i’w nodi: Mae’r gweithgaredd hwn ar gael ar sail y cyntaf i’r felin. Talwch am y sesiwn yn nerbynfa’r ymwelwyr.