Hanner tymor mis Hydref yn Nhŷ Tredegar

Mam a mam-gu yn cario plentyn rhwng bonion coeden

Mwynhewch dro’r tymhorau yn Nhŷ Tredegar wrth i ni edrych ar bopeth mae byd natur yn ei gynnig dros hanner tymor mis Hydref.

Llwybr yr hydref

Rhowch wledd i’ch synhwyrau drwy dwrio drwy’r dail a darganfod popeth sydd gan yr hydref i’w gynnig ar lwybr drwy’r gerddi.

 • Dyddiadau: 26 Hydref - 3 Tachwedd
 • Amser: 10.30yb-4yp
 • Math o weithgaredd: Hunan-arwain
 • Pris: Yn rhan o’r pris mynediad.
Mwynhewch liwiau’r hydref yn Nhŷ Tredegar y mis hwn
Cerdded drwy ddail yr hydref gyda’r teulu
Mwynhewch liwiau’r hydref yn Nhŷ Tredegar y mis hwn

Gweithdy printio llysiau

Ymunwch â ni ar gyfer gweithdy i’r teulu yn yr Orendy lle bydd ein tîm wrth law i’ch helpu i greu eich print unigryw eich hun gyda stampiau llysiau wedi’u torri â llaw.

Gallwch addurno ffedog neu fag cario i’w cadw.

 • Dyddiadau: 1 Tachwedd
 • Amser: 11am-3pm
 • Math o weithgaredd: Gydag arweinydd
 • Pris: £4 y plentyn a’r pris mynediad arferol. Ceisiwch archebu ar-lein
Byddwch grefftus gyda llysiau
Arddangosfa o lysiau a gowrdiau
Byddwch grefftus gyda llysiau

50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾

Pecynnau Antur

Galwch draw  i dderbynfa’r ymwelwyr  i gasglu Pecyn Antur a dechrau cwblhau’r ‘50 peth’ dros yr hydref.

Rydym wedi rhestru’r ‘50 peth’ gorau i’w gwneud yma yn Nhŷ Tredegar, ac mae’r pecynnau’n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch.

 • Dyddiadau: Bob dydd tan ddydd Sul 3 Tachwedd
 • Amser: 10.30am-4pm
 • Math o weithgaredd: Hunan-arwain
 • Pris: Blaendal o £5 a gaiff ei ad-dalu’n llawn ar ddiwedd eich ymweliad.

Creu celfyddyd wyllt

Byddwch grefftus a chreu eich campwaith eich hun gydag eitemau byd natur. 

 • Dyddiadau: 2 Tachwedd
 • Amser: 11yb-3yp
 • Math o weithgaredd: Gydag arweinydd
 • Pris: Yn rhan o’r pris mynediad.

Cognio ar dân gwersyll

Ymunwch â’n tîm i goginio danteithion blasus ar y tân agored. 

 • Dyddiadau: 3 Tachwedd
 • Amser: 11yb-3yp
 • Math o weithgaredd: Gydag arweinydd
 • Pris: Yn rhan o’r pris mynediad.