Anturiaethau ym myd Natur yn Nhŷ Tredegar

Rydym wedi uwchgylchu ein llwybr Pasg, i greu antur newydd i chi ei fwynhau.

Ymunwch â ni am anturiaethau ym myd natur yn Nhŷ Tredegar. Darganfyddwch ein llwybr i’r teulu gyda gweithgareddau hwyliog i chi wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill eich gwobr.

Mae'r gerddi yn trawsnewid bob wythnos wrth i'r gwanwyn droi at yr haf, felly mae rhywbeth newydd i'w weld bob amser. Mae lliwiau hyfryd yn llenwi'r borderi, mae arogl y blodau yn yr awyr, a gellir clywed can yr adar ar draws y tiroedd.

Ymlaciwch yn yr awyr agored trwy gwblhau ein llwybr Anturiaethau mewn Natur, hwyl i’r teulu cyfan wrth i chi ailgysylltu â'r byd naturiol o'ch cwmpas.
 

Llwybr Anturiaeth mewn Natur 

Dyddiadau: 4ydd Mai - 30 Mehefin (tra bo'r stociau'n para), 10.30yb - 5yp (mynediad olaf 4yp)

Pris: Pris mynediad + £ 2 y llwybr

Fel elusen gadwraeth, nid ydym am i unrhyw beth fynd yn wastraff. Dyna pam rydym wedi ailgylchu ein llwybr Pasg, i greu antur newydd i'r teulu cyfan ei mwynhau wrth ymweld y tymor hwn.

Bydd angen i chi ddefnyddio'ch sgiliau ditectif i chwilio am ein lleoliadau llwybr newydd a dod o hyd i'r cliwiau ar gyfer y gweithgaredd newydd. Mae'r llwybr ar gael am bris gostyngedig, sef  £2 y pecyn, ac mae gwobrau gwahanol i archwilwyr brwd sydd wedi cwblhau ein taith o'r blaen
 

Gwybodaeth ychwanegol:

  • Rhaid i chi archebu ymlaen llaw os ydych yn gobeithio ymweld â'r gerddi ffurfiol.
  • Nid yw’r Llwybr Anturiaeth mewn Natur wedi'i gynnwys yn eich archeb ac mae cost o £2 ychwanegol wrth y fynedfa. 
  • Mae croeso i bawb gymryd rhan yn ein helaf Basg, ond mae pecynnau wedi'u targedu at oedran 5 - 11. 
  • Mae'r pecynnau'n cynnwys gwobr wy siocled blasus neu ddewis arall os ydych chi eisoes wedi cymryd rhan yn ein llwybr Pasg. 
  • Er ein bod yn gobeithio darparu gwobrau i bawb sy'n cymryd rhan yn yr helfa, yn anffodus dim ond nifer gyfyngedig o wobrau sydd gennym, felly cyntaf i’r felin.
  • Rydym yn gwerthfawrogi bod pawb yn gyffrous i allu ymweld â ni eto, ond cofiwch fod yn amyneddgar a dilyn arweiniad gan ein tîm i helpu i gadw pawb yn ddiogel wrth i chi fwynhau'ch amser yma. 
  • Mae caffi’r Bragdy ar agor ar gyfer diodydd a byrbrydau tecawê. 
  • Yn unol â chanllawiau llywodraeth Cymru, mae'r tŷ, y stablau a'r orendy ar gau dros dro.

 

Archebwch eich ymweliad

Bydd angen i chi archebu'ch ymweliad. 

Er mwyn rheoli nifer yr ymwelwyr fel y gellir sicrhau pellter cymdeithasol er diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, mae'r system archebu ymlaen llaw yn dal i fod yn berthnasol. Bydd archebu yn darparu mynediad i'r eiddo, ond nid  i anturiaethau ym myd natur, y gellir prynu'r rhain ar y diwrnod.

Mae tocynnau'n cael eu rhyddhau bob dydd Gwener.