Helfeydd wyau Pasg yn Nhŷ Tredegar

Rydym wedi uwchgylchu ein llwybr Pasg, i greu antur newydd i chi ei fwynhau.

Ymunwch â ni am antur natur y Pasg yn Nhŷ Tredegar. Darganfyddwch ein llwybr teuluol sydd â gweithgareddau hwyl i’w gwneud ar hyd y daith. Cwblhewch y llwybr i ennill gwobr siocledaidd flasus.

Gwybodaeth gyffredinol 

  • Tŷ hanesyddol a gerddi ffurfiol cain â chanrifoedd o hanesion i’w hadrodd. Gallwch weld ein prisiau a’n horiau agor ar ein hafan.  
  • Parc eang sy’n trawsnewid gyda’r tymhorau. Gallwch fynd i’r parcdir am ddim - mae ar agor bob dydd o’r wawr tan iddi nosi.
  • Caffi clyd y Bragdy, sy’n cynnig dewis o dameidiau ysgafn, cacennau a danteithion yn ogystal â diodydd poeth ac oer. Perffaith i ymlacio. Mae’r caffi ar agor o 10am bob dydd. 
  • Ein siop lyfrau ail-law, sy’n swatio yng nghornel fferm y plas. Prynwch lyfr a mwynhewch noson dawel o ddarllen ar y soffa. Mae’r siop lyfrau’n cael ei rhedeg gan dîm ymroddedig o wirfoddolwyr, felly ni allwn addo y bydd ar agor bob dydd.  

Nid oes angen i chi archebu i ymweld â'r plasty a’r gerddi ffurfiol. 

Antur Natur y Pasg

Dyddiad: 11 - 18 Ebrill, 10.30yb - 4yp.

Ble: Y gerddi ffurfiol.

Pris: £3 y plentyn. Bydd angen talu’r prisiau mynediad arferol. 

Mae llwybr y Pasg ar agor o 11 – 18 Ebrill, rhwng 10.30yb a 4yp, ac yn costio £3 y plentyn, felly dewch i ddarganfod corneli cudd a blodau’r gwanwyn yn y gerddi ffurfiol yn Nhŷ Tredegar.

Ar ddechrau llwybr antur natur y Pasg, casglwch becyn gweithgareddau i ddod o hyd i’r llwybr unigryw byddwch chi’n ei ddilyn. Ffeindiwch a chwblhewch y 10 gweithgaredd natur sy'n cuddio ar hyd y ffordd. O ddod o hyd i goed o bedwar ban byd i neidio fel cwningen Pasg a chwilio am liwiau’r gwanwyn – mae gweithgaredd i bawb ei fwynhau ar eich ymweliad. 

Casglwch wy siocled Rainforest Alliance neu ddewis di-alergen arall o dderbynfa’r ymwelwyr fel gwobr (tra bod stoc ar gael). Gofynnwch i’n tîm am ragor o wybodaeth ddietegol. 

Cyn ymweld, cadarnhewch ganllawiau lleol a chenedlaethol y llywodraeth ar deithio. Gofynnwn i bawb ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru wrth ymweld.

Crefftau Hunan-dywys

Dyddiadau: 11 - 18 Ebrill, 11yb - 3yp.

Ble: Yr Orendy.

Pris: Mae’r gweithgaredd hwn am ddim, ond byddai rhodd i Dŷ Tredegar yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr i’n helpu i ofalu am y lle arbennig hwn. Rhaid talu’r pris mynediad arferol. 

Taniwch eich dychymyg gyda chrefftau’r gwanwyn dros benwythnos y Pasg. Bydd popeth sydd ei angen arnoch yma yn barod, felly dewch â’ch dychymyg a joiwch. 

*Mae hwn yn weithgaredd hunan-dywys, ac argymhellwn fod oedolyn yn cadw llygad ar blant. Mae’r gweithgaredd hwn yn cael ei gynnal gan wirfoddolwyr, a gall yr amseroedd newid os na fydd digon o wirfoddolwr ar gael, ond mae hyn yn annhebygol. 

Crëwch eich straeon eich hunain am hanes Tŷ Tredegar gyda’r pypedau, sy’n disgwyl amdanoch yn y Lolfa.
A family enjoy a puppet theatre at Tredegar House
Crëwch eich straeon eich hunain am hanes Tŷ Tredegar gyda’r pypedau, sy’n disgwyl amdanoch yn y Lolfa.

Pecynnau Antur

Dyddiadau: Bob dydd o 11 Ebrill. 

Ble: Y gerddi ffurfiol. Mae pecynnau ar gael i’w benthyg o’r dderbynfa ymwelwyr.

Pris: Am ddim, ond bydd angen talu ar gyfer y gerddi ffurfiol.

Mae cymaint i’w ddarganfod yn y gerddi ffurfiol, o’r bywyd newydd sy’n tyfu yn y gwelyau blodau i’r pryfed sy’n palu mewn tywydd gwlyb. Nod y pecynnau hyn yw helpu anturiaethwyr ifanc i gael golwg fanylach ar fyd natur, ac maent yn cynnwys offer i'w ddefnyddio o gwmpas y gerddi ar eich anturiaethau. 

Mae pecynnau antur yn cynnwys pâr o finocwlars, cwmpawd, chwyddwydr, offer astudio pryfed a llyfr ‘adnabod’ tymhorol. Mae ‘na hefyd lyfr stori i’w ddarllen pan benderfynwch chi gael hoe fach o’r holl waith darganfod. 

Mae croeso i chi ddefnyddio’r pecynnau hyn drwy gydol eich ymweliad, cyn dod â nhw’n ôl i’r dderbynfa ymwelwyr. Mae’r pecynnau ar gael ar sail y cyntaf i’r felin. 

Pecynnau Synhwyrau 

Dyddiadau: Bob dydd o 11 Ebrill. 

Ble: Y gerddi ffurfiol. Mae pecynnau ar gael i’w benthyg o’r dderbynfa ymwelwyr.

Pris: Am ddim, ond bydd angen talu ar gyfer y gerddi ffurfiol.

Mae ein pecynnau synhwyrau lliwgar ar gael i unrhyw un eu benthyg ac wedi’u dylunio i deuluoedd sydd ag anghenion cymorth ychwanegol. Maen nhw’n cynnwys amrywiaeth o eitemau synhwyraidd, gan gynnwys teganau llonyddu, gwarchodwyr clustiau, chwyddwydr, llyfr stori a theganau meddal.

Mae pecynnau synhwyrau’n ychwanegiad newydd i Dŷ Tredegar ac mae ein tîm wedi eu datblygu’n ofalus, gan ddilyn canllawiau gan sawl sefydliad sy’n gweithio yn y maes. Byddem wrth ein bodd yn clywed eich adborth fel y gallwn ddal ati i wella’r pecynnau dros amser. Mae croeso i chi sgwrsio â’n tîm os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i’w rhannu gyda ni. 

Mae croeso i chi ddefnyddio’r pecynnau hyn drwy gydol eich ymweliad, cyn dod â nhw’n ôl i’r dderbynfa ymwelwyr. Mae’r pecynnau ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.

Ewch y Filltir Eggstra!

Dyddiadau: 11 - 24 Ebrill. 

Ble: Y parcdir. 

Pris: Mae ein gweithgaredd “Eggstra” am ddim i bawb ei fwynhau.

Os ydych yn ymweld â'r parcdir, gallwch chi gymryd rhan yn ein gweithgareddau Pasg. Mae'r parcdir yn llawn bywyd gwyllt y gwanwyn hwn, felly cymerwch amser i grwydro’r tiroedd a gwerthfawrogi byd natur sy'n deffro o'ch cwmpas. Wrth i chi wylio am arwyddion o fywyd gwyllt, cadwch lygad am yr wyau cudd y mae'r gwningen Pasg wedi'u gadael ar ôl. Allwch chi ddod o hyd i'r wyth?