Helfa wyau Pasg yn Nhŷ Tredegar

Pasg yn Nhŷ Tredegar

Ymunwch â ni am antur y Pasg ym myd natur yn Nhŷ Tredegar. Darganfyddwch ein llwybr i’r teulu gyda gweithgareddau hwyliog i chi wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill eich gwobr siocled.

Rydyn ni'n gwybod faint o lawenydd y mae ein llwybrau wyau Pasg yn dod i'n hymwelwyr bob blwyddyn ac rydyn ni'n gobeithio y bydd eleni yr un peth. Fodd bynnag, gofynnwn ichi gefnogi'ch eiddo lleol a archebu tocynnau ymlaen llaw.

Anturiaethau'r Pasg ym myd natur

Dyddiadau: 30 Mawrth – 3 Mai, 10.30 – 5 pm (mynediad olaf am 4 o’r gloch)

Pris: Pris mynediad + £3 am yr helfa

Ar ôl gaeaf hir, mae'r gerddi ffurfiol yn dod yn ôl yn fyw. Mae lliwiau hyfryd yn llenwi'r borderi, mae arogl y blodau yn yr awyr, a gellir clywed cân yr adar ar draws y tiroedd. 

Dewch i archwilio'r hyn sydd gan natur i'w gynnig trwy gymryd rhan yn ein helfa Pasg, ac ailgysylltu â'r awyr agored. Casglwch eich pecyn helfa Basg o’r dderbynfa ymwelwyr, cyn dechrau ar eich antur yn y gerddi ffurfiol.

Gwybodaeth ychwanegol:

  • Rhaid i chi archebu ymlaen llaw os ydych yn gobeithio ymweld â'r gerddi ffurfiol.
  • Nid yw’r helfa Basg wedi'i gynnwys yn eich archeb ac mae cost o £3 ychwanegol wrth y fynedfa. 
  • Mae croeso i bawb gymryd rhan yn ein helaf Basg, ond mae pecynnau wedi'u targedu at oedran 5 - 11. 
  • Mae'r pecynnau'n cynnwys gwobr wy siocled blasus a byddwch yn ei dderbyn ar ddechrau’r llwybr. Gofynnwch i'n tîm os oes angen gwobr arall arnoch oherwydd gofynion dietegol. Mae gwobr ar gyfer bob helfa. 
  • Er ein bod yn gobeithio darparu gwobrau i bawb sy'n cymryd rhan yn yr helfa, yn anffodus dim ond nifer gyfyngedig o wobrau sydd gennym, felly cyntaf i’r felin.
  • Rydym yn gwerthfawrogi bod pawb yn gyffrous i allu ymweld â ni eto, ond cofiwch fod yn amyneddgar a dilyn arweiniad gan ein tîm i helpu i gadw pawb yn ddiogel wrth i chi fwynhau'ch amser yma. 
  • Mae caffi’r Bragdy ar agor ar gyfer diodydd a byrbrydau tecawê. 
  • Yn unol â chanllawiau llywodraeth Cymru, mae'r tŷ, y stablau a'r orendy ar gau dros dro.

Ewch y Filltir Eggstra!

Os ydych yn ymweld â'r parcdir, gallwch chi gymryd rhan yn ein gweithgareddau Pasg!

Mae'r parcdir yn llawn bywyd gwyllt y gwanwyn hwn, felly cymerwch amser i grwydro’r tiroedd a gwerthfawrogi byd natur sy'n deffro o'ch cwmpas. Wrth i chi wylio am arwyddion o fywyd gwyllt, cadwch lygad am yr wyau cudd y mae'r gwningen Pasg wedi'u gadael ar ôl. Allwch chi ddod o hyd i'r wyth?

Mae ein gweithgaredd “Eggstra” am ddim i bawb ei fwynhau.

Archebwch eich ymweliad

Bydd angen i chi archebu'ch ymweliad Pasg. 

Er mwyn rheoli nifer yr ymwelwyr fel y gellir sicrhau pellter cymdeithasol er diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, mae'r system archebu ymlaen llaw yn dal i fod yn berthnasol. Bydd archebu yn darparu mynediad i'r eiddo, ond nid  i anturiaethau'r Pasg ym myd natur, y gellir prynu'r rhain ar y diwrnod.

Mae tocynnau'n cael eu rhyddhau bob dydd Gwener.

Ddim yn gallu ymweld â ni y Pasg hwn?

Digital artwork of a house martin against a green and white background

 

Mwynhewch anturiaethau'r Pasg ym myd natur gartref y gwanwyn hwn gyda'n gweithgareddau hwyliog. Dewch i adnabod ein ffrindiau yn ystod y gwanwyn sef gwennol y bondo, chwilen flodau coesdew a glöyn yr ysgall. Byddwch yn grefftus, profwch eich gwybodaeth, neu trïwch rai symudiadau ioga wedi'u hysbrydoli gan natur.