Gwyliau’r Pasg yn Nhŷ Tredegar

Teulu’n astudio’r fflora yn y gerddi

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd a’r cennin Pedr yn llonni’r parcdir. Trefnwch eich gwyliau gyda ni yn Nhŷ Tredegar.

Deffrwch a mwynhewch gyda Thŷ Tredegar

Ar ôl gaeaf cysglyd, mae Tŷ Tredegar yn gwenu gyda’r gwanwyn.

Mae bwystfilod bach, gwenyn ac ambell bili-pala yn hedfan yn yr awyr, cywion bach yn cymryd eu camau cyntaf o’r nyth a draenogod a nadroedd y glaswellt yn deffro ar ôl misoedd o aeafgysgu.

Dewch â’r teulu ynghyd, casglwch daflen ‘Rwy’n gweld gyda’m llygaid bach i...’ a dewch am antur drwy’r gerddi. Faint o blanhigion, blodau ac anifeiliaid y gwanwyn allwch chi eu gweld?

Camwch drwy ddrysau blaen y tŷ i weld faint o waith yw glanhau tŷ mor fawr â chartref Arglwydd ac Arglwyddes Tredegar.

Coginiwch ddanteithion blasus yn yr awyr iach
Grŵp o blant yn tostio malws melys dros dân agored
Coginiwch ddanteithion blasus yn yr awyr iach

50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, gallwch gasglu llyfryn o Dderbynfa’r Ymwelwyr a dechrau rhoi tic wrth ymyl rhai o’r 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾, ‘rhestr fwced’ ryfeddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i blant.

Rhif 47 Coginio ar dân agored

Arogl y mwg pren, y cyfle i dreulio amser fel teulu... mae rhywbeth arbennig am fwyta o gwmpas tân agored.

Bydd ein tîm yn creu gwersyll yng Ngardd y Berllan gyda malws melys, afalau a bananas i’w tostio dros y tân.

  • Dyddiadau: 9 a 16 Ebrill
  • Amseroedd: 11am-3pm
  • Prisiau: Bydd angen talu’r ffi fynediad arferol

Rhif 43 Adeiladu rafft

Crwydrwch ymysg yr isdyfiant a chasglwch bren ar gyfer eich dec a’ch estyll a dail ar gyfer eich hwyliau cyn rasio eich rafft bach i lawr ein dyfroedd gwyllt.

  • Dyddiadau: 11 a 25 Ebrill
  • Amseroedd: 11am-3pm
  • Prisiau: Bydd angen talu’r ffi fynediad arferol

Llond bol blasus

Ar ôl yr holl weithgareddau, trowch hi am Ystafelloedd Te’r Bragdy am damaid i’w fwyta a diod boeth i’ch twymo. Mae ein cacennau Pasg a’n bocsys bwyd yn siŵr o dynnu dŵr i’ch dannedd...

Merch fach yn gwisgo clustiau cwningen yn cael ei gwyneb wedi’i beintio ar gyfer y Pasg

Helfa Wyau Pasg Cadbury 

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd â bywyd newydd. Ar eich taith y Pasg hwn, cofiwch gadw llygad allan am y gwahanol fathau o wyau sydd wedi’u cuddio yn ein gerddi.