Hwyl y Pasg yn Nhŷ Tredegar

Bachgen yn cymryd llun o’r lilis bach gwynion

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd a’r cennin Pedr yn llonni’r parcdir. Trefnwch eich gwyliau gyda ni yn Nhŷ Tredegar.

Gweithgareddau gwych...

Sbonciwch draw i Dŷ Tredegar dros y Pasg am ddiwrnod i’w gofio i’r teulu cyfan. Mae digon o weithgareddau’r gwanwyn i’ch cadw’n brysur a’ch diddanu drwy gydol y gwyliau.

Mwynhewch y cennin Pedr yn Nhŷ Tredegar dros y Pasg
Dwy ferch yn cerdded drwy’r cennin Pedr

Llwybr Cwningen y Pasg

Dewch i fwynhau’r gerddi a cheisio cwblhau llwybr cwningen y Pasg sydd ar gael bob dydd dros wyliau’r Pasg. Crwydrwch drwy’r gwyrddni a chadwch lygad allan am gwningod bach lliwgar a fydd yn rhoi gwybod i chi sut mae tîm cyfeillgar yr ardd yn gofalu am bopeth sy’n byw yma. Gallwch hyd yn oed gymryd rhan mewn rhai gweithgareddau eich hunain!

50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, gallwch gasglu llyfryn o Dderbynfa’r Ymwelwyr a dechrau rhoi tic wrth ymyl rhai o’r 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾, ‘rhestr fwced’ ryfeddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i blant.

Dewch i guddio y tu mewn i goeden neu ymweld â gwesty’r pryfed a cheisio dod o hyd i’r bwystfilod bach sy’n byw yma. Ar ddydd Mawrth a dydd Iau gallwch blannu hadau gyda’r tîm – cewch fynd â nhw adref gyda chi a’u gwylio’n tyfu!

Rhif. 41 – Plannu, tyfu, bwyta
Teulu’n plannu hadau

Llond bol blasus

Ar ôl yr holl weithgareddau, trowch hi am Ystafelloedd Te’r Bragdy am damaid i’w fwyta a diod boeth i’ch twymo. Mae ein cacennau Pasg a’n bocsys bwyd yn siŵr o dynnu dŵr i’ch dannedd...

O Ddydd Gwener y Groglith i Ddydd Llun y Pasg gallwch hefyd alw draw yng Nghaban Te’r Berllan yng Ngardd y Berllan i fwynhau danteithion blasus y Pasg.

Merch gyda chwningen Cadbury

Helfa Wyau Cadbury  

Byddai’n wych cael eich help i gyfri’r holl gwningod sydd wedi gorchfygu gardd Tŷ Tredegar dros y Pasg!