Gwyliau’r Pasg yn Nhŷ Tredegar

Teulu’n mwynhau’r cennin Pedr

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd a’r cennin Pedr yn llonni’r parcdir. Trefnwch eich gwyliau gyda ni yn Nhŷ Tredegar.

Crwydrwch ein cynefinoedd

Mae gan ddôl y berllan, ein llynnoedd a’n coetir hynafol oll ran i’w chwarae yn gofalu am y cannoedd o bryfed ac anifeiliaid sy’n galw Tŷ Tredegar yn gartref.

Crwydrwch drwy’r jwngl, mwynhewch antur yn yr isdyfiant a throwch eich llygaid at gopa’r coed i ddysgu am yr holl gynefinoedd gwahanol sydd yn ein gerddi a’n parcdir.

Cadwch lygad allan am bryfed a gwenyn, adar yn nythu a draenogod yn deffro o’u trwmgwsg, a dysgwch sut mae troi eich gardd gefn yn hafan i’r rhywogaethau hyn sydd, yn anffodus, dan fygythiad.

Edrychwch tua chopaon y coed i weld adar yn nythu
Merch yn edrych trwy bâr o finocwlars
Edrychwch tua chopaon y coed i weld adar yn nythu

 

50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, gallwch gasglu llyfryn o Dderbynfa’r Ymwelwyr a dechrau rhoi tic wrth ymyl rhai o’r 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾, ‘rhestr fwced’ ryfeddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i blant.

Ymunwch â’n tîm ar gyfer gwaith celf gwyllt yn yr Orendy ac i ychwanegu at ein llinyn hirfaith o faneri bach sydd wedi’u haddurno â phrintiau dail a phaent aeron.

  • Dydd Llun 26 Mawrth | 11-2pm
  • Dydd Gwener 13 Ebrill | 11-2pm
Ceisiwch gwblhau’r llwybr o amgylch y gerddi
A young boy follows a trail around the gardens
Ceisiwch gwblhau’r llwybr o amgylch y gerddi

Llond bol blasus

Ar ôl yr holl weithgareddau, trowch hi am Ystafelloedd Te’r Bragdy am damaid i’w fwyta a diod boeth i’ch twymo. Mae ein cacennau Pasg a’n bocsys bwyd yn siŵr o dynnu dŵr i’ch dannedd...

Merch gyda chwningen Cadbury

Helfa Wyau Pasg Cadbury 

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd â bywyd newydd. Ar eich taith y Pasg hwn, cofiwch gadw llygad allan am y gwahanol fathau o wyau sydd wedi’u cuddio yn ein gerddi.