Prosiect Golchdy Tŷ Tredegar yn Ennill Gwobr RICS

Yr adeilad golchdy wedi'i adnewyddu yn Nhŷ Tredegar

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod ein prosiect Golchdy yn Nhŷ Tredegar wedi ennill Gwobr Effaith Gymdeithasol RICS (Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig) yng Nghymru.

Mae'r gwobrau'n dathlu rôl yr amgylchedd adeiledig wrth drawsnewid cymunedau Cymru a bywydau pobl bob dydd. Mae ein prosiect Golchdy wedi ennill y wobr Hamdden am roi cyfle i bobl leol fwynhau eu hamgylchedd hanesyddol at ddibenion cymdeithasol.

Dywedodd Rhiannon Gamble, rheolwr cyffredinol Tŷ Tredegar: “Roedd y prosiect hwn o ganlyniad gwaith caled staff, gwirfoddolwyr ac aelodau’r cyhoedd, ac rydym yn hynod falch ein bod bellach wedi ennill Gwobr Effaith Gymdeithasol RICS yng Nghymru. Diolch yn fawr a llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran!”

Ychwanegodd prif feirniad RICS Cymru, Geraint Evans: “Mae dod â’r Adeilad Golchdy yn Nhŷ Tredegar yn ôl i ddefnydd yn gamp enfawr, gan ystyried ei gyflwr blaenorol sydd bron yn adfail.  Mae buddion cymdeithasol helaeth i'r gymuned leol yn yr atyniad ymwelwyr hanesyddol mawr hwn a hyn yw'r peth sy'n wirioneddol sefyll allan ac yn rhoi cyfle i bobl leol fwynhau eu hamgylchedd hanesyddol at ddibenion cymdeithasol"

Adfail oedd yr hen olchdy yn Nhŷ Tredegar cyn i'r prosiect ddechrau
Adfail oedd yr hen olchdy yn Nhŷ Tredegar cyn i'r prosiect ddechrau
Adfail oedd yr hen olchdy yn Nhŷ Tredegar cyn i'r prosiect ddechrau

Trawsnewidiwyd yr adeilad yn ofod i sefydliadau lleol ddarparu hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol, ysbrydoli dysgu, ymgysylltu cymdeithasol a lles yng nghymuned Dyffryn. Bellach mae gan yr adeilad olchdy newydd gegin hyfforddi hygyrch, ystafell hyfforddi ac ardal gymdeithasol, ynghyd â thair swyddfa newydd.

Y gegin hyfforddi newydd yn yr adeilad y golchdy
Y gegin hyfforddi newydd yn yr adeilad y golchdy
Y gegin hyfforddi newydd yn yr adeilad y golchdy

Cafodd y gerddi y tu allan i'r golchdy hefyd eu hadfer diolch i gefnogaeth rhaglen Creu'ch Gofod Loteri FAWR. Maent bellach yn cynnwys gardd llonyddwch ar gyfer ymlacio a myfyrio, planhigion persawrus i'r rhai â nam ar eu golwg a gwelyau blodau wedi'u codi i'w gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn fwynhau'r budd o fod yn yr awyr agored a thrin planhigion.

Ers ei agor ym mis Ebrill 2019, mae'r golchdy wedi cael ei ddefnyddio gan sefydliadau lleol fel Dyffryn Community Link a Growing Space, i helpu i ddarparu hyfforddiant ac ennyn diddordeb y gymuned mewn ffordd wahanol o ddysgu. Mae'r sefydliadau hyn yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu hyfforddiant ar bynciau gan gynnwys cymwysterau RHS, cyrsiau byw'n annibynnol, sesiynau coginio iach a gwersi Cymraeg.