Siop lyfrau ail law yn Nhŷ Tredegar

A variety of books are stacked in shelves made from fruit crates.

Caru llyfrau, mae ein siop lyfrau ail-law yn drysorfa o berlau llenyddol i'w mwynhau wrth gefnogi cadwraeth Tŷ Tredegar.

Mewn cornel cuddiedig ar y fferm, mae ein siop lyfrau ail-law yn dal popeth o straeon plant i nofelau clasurol. Dewch i golli eich hun ym myd ffantasi, neu ddysgu rhywbeth newydd gydag un o'r bargeinion niferus sy'n aros amdanoch ar ein silffoedd.

Mae’r holl lyfrau’n costio rhwng £1 a £3 a bydd yr holl elw’n aros yn Nhŷ Tredegar gan helpu ein tîm i ofalu am y lle arbennig hwn am genedlaethau i ddod. 

Ymgollwch eich hun mewn llyfr ail law o’n siop lyfrau
Merch fach yn darllen
Ymgollwch eich hun mewn llyfr ail law o’n siop lyfrau

Amseroedd agor

Bydd y siop lyfrau ail-law ar agor ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Sadwrn rhwng 11am a 3pm. Gan ei fod yn cael ei redeg gan dîm ymroddedig o wirfoddolwyr, gall diwrnodau agor amrywio, a gallai fod ar agor ar ddiwrnodau eraill o'r wythnos hefyd.

Rhoddion

Rydyn ni’n croesawu pob math o lyfrau yn y siop. Os hoffech ddod â llyfrau i ni y tu allan i oriau agor y siop lyfrau, gallwch eu gadael yn Nerbynfa’r Ymwelwyr rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Sul neu yn y Swyddfa Gyffredinol rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cadw’n Ddiogel

Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yw ein blaenoriaeth. Bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb ac mae glanweithydd dwylo ar gael yn y siop lyfrau. Defnyddiwch hwn pan ewch i mewn i'r siop. Ar hyn o bryd dim ond taliadau cerdyn y gallwn ei gymryd neu union roddion arian parod. Byddwch yn ymwybodol bod y niferoedd yn gyfyngedig y tu mewn i'r siop lyfrau felly efallai y bydd angen i chi aros y tu allan ar ddiwrnodau prysur.