Siop lyfrau ail law yn Nhŷ Tredegar

Bachgen yn cerdded i mewn i’r siop lyfrau ail law

Y tymor hwn rydyn ni wedi lansio siop lyfrau ail law. Bydd unrhyw elw’n cael ei wario at ofalu am Dŷ Tredegar i bawb, am byth.

Rydyn ni wedi llwyddo i agor siop lyfrau ail law yn yr hen Felin yn Nhŷ Tredegar - diolch i’n cyfeillion am ddod â channoedd o lyfrau i ni dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Gyda chlasuron, llyfrau coginio, llyfrau teithio a nofelau modern, mae bargen i bawb yma. 

Mae’r holl lyfrau’n costio rhwng £1 a £3 a bydd yr holl elw’n aros yn Nhŷ Tredegar gan helpu ein tîm i ofalu am y lle arbennig hwn am genedlaethau i ddod. 
 

Ymgollwch eich hun mewn llyfr ail law o’n siop lyfrau
Merch fach yn darllen
Ymgollwch eich hun mewn llyfr ail law o’n siop lyfrau

Amseroedd agor

Bydd y siop lyfrau ail law ar agor o 11am i 2pm ar yr un diwrnodau â’r eiddo ei hun.

Rhoddion

Rydyn ni’n croesawu pob math o lyfrau yn y siop. Os hoffech ddod â llyfrau i ni y tu allan i oriau agor y siop lyfrau, gallwch eu gadael yn Nerbynfa’r Ymwelwyr rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Sul neu yn y Swyddfa Gyffredinol rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.