Trwyddedau Cerdded Cŵn wedi'u cyflwyno yn Nhŷ Tredegar

Mae croeso i ffrindiau pedair coes yn Nhŷ Tredegar

Yn ddiweddar rydym wedi dechrau cyhoeddi ein trwyddedau gorfodol newydd ar gyfer cerdded cŵn. Rydym wedi bod yn cynllunio hyn ers cryn amser ac mae'n ffordd inni gyd weithio gyda'n gilydd yn gyson ac yn ddiogel. Nid oes ffi am y trwyddedau am y tro ond mae telerau ac amodau y mae'n rhaid cytuno arnynt a chydymffurfio â hwy.

Mae ein parcdir yn boblogaidd trwy gydol y flwyddyn i drigolion lleol ac ymwelwyr o bell ag agos. Mae'n le gwych i gerddwyr cŵn lleol ac rydym bob amser yma i'ch croesawu chi a'ch ffrindiau pedair coes. Rydym yn gweld mwy o gerddwyr cŵn proffesiynol yn dychwelyd i ddefnyddio ein parc ac felly rydym yn dechrau rhoi ein trwyddedau gorfodol i gerddwyr cŵn.

Mae ein trwydded cerddwr cŵn proffesiynol yn fenter yr ydym wedi bod yn ei chynllunio ers cryn amser, fel ffordd inni gyd weithio gyda'n gilydd yn gyson ac yn ddiogel. Nid oes ffi am y trwyddedau am y tro ond mae yna delerau ac amodau y mae'n rhaid cytuno arnynt a chydymffurfio â nhw.

Os ydych  yn cerdded cŵn yn broffesiynol ar hyn o bryd ym Mharc Tŷ Tredegar neu'n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol, cysylltwch â ni i gael ffurflen Trwydded Cerdded Cŵn Proffesiynol a chopi o'n Cod Canine, trwy e-bostio tredegar@nationaltrust.org.uk