Ymweliadau Ysgol â Thŷ Tredegar

Grŵp o blant ysgol yn barod am lun

Mae Tŷ Tredegar yn cynnig cyfleoedd dysgu i ddisgyblion o bob oedran, o ddeall bywyd y gweision ac edrych ar ddatblygiad y plasty dros 500 mlynedd i astudio’r bywyd gwyllt o amgylch y stâd, mae rhywbeth i bawb yma.

Pecynnau Gweithgareddau

Bydd ein lleoliad ysbrydoledig yn dod â hanes yn fyw wrth i’ch dosbarth ddysgu am aelodau’r teulu Morgan a’u bywydau.

Gall plant ddysgu am William, Godfrey ac Evan Morgan a chael blas ar fywyd gweision Tŷ Tredegar o dan y grisiau. Mae ein gerddi muriog godidog yn berffaith ar gyfer dysgu synhwyraidd ac i fwynhau picnic.

Mae ein holl becynnau gweithgareddau yn addas i blant Cyfnod Allweddol 2.

Gall plant ddysgu am hanes Tŷ Tredegar ar ymweliad
Plentyn ysgol yn cymryd llun

Pethau eraill i’w cofio

  • Gallwch archebu’r Ystafell Addysg ar gyfer storio eiddo a chinio. Nodwch a ydych am archebu’r ystafell ar eich ffurflen archebu.
  • Oherwydd natur ac oedran yr adeilad, mae rhai ardaloedd yn anodd eu cyrraedd, er enghraifft llawr cyntaf y plasty.
  • Mae dwy gadair olwyn ar gael i ymwelwyr. Gwnewch gais am un cyn eich ymweliad os oes angen.
  • Mae croeso i gŵn tywys unrhyw le ar y safle, gan gynnwys yn y plasty.
  • Gofynnwn i bob parti rannu’n ddim mwy nag 8 o blant fesul oedolyn, ac nad yw’r grŵp cyfan yn cynnwys mwy na 30 o ddisgyblion.
  • Mae’r gweithgareddau’n rhai hunan-dywys – ni allwn gynnig hwylusydd ar gyfer eich ymweliad.