Ymweliadau Ysgol â Thŷ Tredegar

Grŵp o blant ysgol yn barod am lun

Mae Tŷ Tredegar yn cynnig cyfleoedd dysgu i ddisgyblion o bob oedran, o ddeall bywyd y gweision ac edrych ar ddatblygiad y plasty dros 500 mlynedd i astudio’r bywyd gwyllt o amgylch y stâd, mae rhywbeth i bawb yma.

Pecynnau Gweithgareddau

Bydd ein lleoliad ysbrydoledig yn dod â hanes yn fyw wrth i’ch dosbarth ddysgu am aelodau’r teulu Morgan a’u bywydau.

Gall plant ddysgu am William, Godfrey ac Evan Morgan a chael blas ar fywyd gweision Tŷ Tredegar o dan y grisiau. Mae ein gerddi muriog godidog yn berffaith ar gyfer dysgu synhwyraidd ac i fwynhau picnic.

Mae ein holl becynnau gweithgareddau yn addas i blant Cyfnod Allweddol 2.

Gall plant ddysgu am hanes Tŷ Tredegar ar ymweliad
Plentyn ysgol yn cymryd llun
Gall plant ddysgu am hanes Tŷ Tredegar ar ymweliad

Pethau eraill i’w cofio

  • Gallwch archebu’r Ystafell Addysg ar gyfer storio eiddo a chinio. Nodwch a ydych am archebu’r ystafell ar eich ffurflen archebu.
  • Oherwydd natur ac oedran yr adeilad, mae rhai ardaloedd yn anodd eu cyrraedd, er enghraifft llawr cyntaf y plasty.
  • Mae dwy gadair olwyn ar gael i ymwelwyr. Gwnewch gais am un cyn eich ymweliad os oes angen.
  • Mae croeso i gŵn tywys unrhyw le ar y safle, gan gynnwys yn y plasty.
  • Gofynnwn i bob parti rannu’n ddim mwy nag 8 o blant fesul oedolyn, ac nad yw’r grŵp cyfan yn cynnwys mwy na 30 o ddisgyblion.
  • Mae’r gweithgareddau’n rhai hunan-dywys – ni allwn gynnig hwylusydd ar gyfer eich ymweliad.