Bwyta yn Nhŷ Tredegar

Gweinydd yn cario bowlen o sŵp

Gyda chawl i'ch twymo, cacennau cartref a danteithion arbennig, y Bragdy yw'r lle perffaith i orffwys ar ôl diwrnod yn crwydro’r parc, y gerddi a’r plasty.

Lleol, tymhorol, bendigedig o flasus...

Cadwch lygad allan am y cawl blasus, y cacennau cartref a'r bwrdd o ddanteithion arbennig. Mae'r cyfan wedi'i goginio gan ein tîm arlwyo llawen, gan ddefnyddio ein cynnyrch ein hunain os yn bosib. Mae'r eitemau newydd ar y fwydlen yn ddigon i dynnu dŵr o'r dannedd a'ch cadw'n gynnes yn ystod y diwrnodau byrion.

Coffi campus...

Mae'r staff i gyd wedi cael eu hyfforddi i sicrhau bod eich coffi'n felfedaidd, cyfoethog a blasus - ac mor boeth ag y’ch chi eisiau. Hefyd, mae gennym amrywiaeth o suropau cartref, felly gallwch ychwanegu ychydig o garamel i'ch latte neu damaid o sinamon i'ch cappuccino i greu'ch coffi perffaith.

Beth am baned a chacen?

Mae ein cogydd yn enwog am ei chacennau blasus, ac mae digon o ddewis ar gael yma bob amser - o'i Bara Brith traddodiadol i’n brownis siocled rhydd o glwten.
 
Rydyn ni hyd yn oed yn defnyddio moron organig o'n gerddi yn ein cacen foron pan fo hynny'n bosibl. Os nad yw hynny'n amlwg i chi erbyn hyn, mae cacennau'n bwysig iawn i ni yma...

Mae danteithion i dynnu dŵr o'r dannedd yn Ystafelloedd Te'r Bragdy
Browni blasus yn Ystafelloedd Te’r Bragdy
Mae danteithion i dynnu dŵr o'r dannedd yn Ystafelloedd Te'r Bragdy