Bwyta yn Nhŷ Tredegar

Cacen goffi

Mae ein bwydlenni tymhorol a lleol yn cael eu paratoi’n ddyddiol a’r holl elw’n cael ei ail-fuddsoddi yng nghadwraeth Tŷ Tredegar, felly gallwch fwynhau’r trîts blasus ‘na heb deimlo’n euog o gwbl!

Ystafell De’r Bragdy

Arferai’r adeilad hwn, sydd wedi’i leoli yng nghanol fferm y plas, fod yn gartref i geffylau’r teulu Morgan, cyn iddo gael ei droi’n fragdy gan y teulu ac yn ystafell de gennym ni!

Y Bragdy, sy’n gweini amrywiaeth o brydau poeth ac oer, cacennau, bwydydd pôb a thrîts rhewllyd, yw’r lle perffaith i’r rheini sydd am ymlacio ac adfywio. Mae yna fyrddau sy’n croesawu cŵn, ardaloedd i deuluoedd a Wi-Fi am ddim – mae’r ystafell de felly’n llawn bwrlwm ac yn hynod o groesawgar.

Ein huchafbwyntiau tymhorol

Mae ein bwydlen yn newid yn wythnosol a bydd amrywiaeth o brydau bwyd blasus a thameidiau ysgafn ar gael y gwanwyn hwn. Mae ein panini caws pôb yn ddewis poblogaidd i ginio, ynghyd â’n sŵp tymhorol gyda sgonsen Cheddar ffres. Mwynhewch ein brownis siocled poblogaidd neu sleisen o gacen goffi â hufen menyn.

Rydym wedi ehangu ein bwydlen frecwast i gynnwys crystiau ffres, cacennau te ac uwd hyfryd, yn ychwanegol at ein brechdanau bacwn a thost a jam.

Ein rhôl ffacbys a madarch figan newydd
Ein rhôl ffacbys a madarch figan newydd
Ein rhôl ffacbys a madarch figan newydd

Naw Hen Geiniog

Mae Naw Hen Geiniog yn enw digon anarferol ac yn seiliedig ar gyflog cychwynnol y gof a fu’n gweithio yn yr adeilad ers talwm.

Mae’r lleoliad tymhorol yn agor ar adegau prysuraf y flwyddyn gan gynnig diodydd poeth ac oer, trîts a bwydydd pôb tymhorol.

Ar agor ar benwythnosau a gwyliau banc cyfnod y Nadolig.

Ciosg y parc

Ger ardal chwarae’r plant yn y parcdir, mae ein Ciosg yn agor yn ystod misoedd prysurach yr haf i ddod â’r hufen iâ atoch chi.

Ymlaciwch ar y glaswellt â latte iâ a thrît blasus tra bod y plant yn mwynhau un o’n pecynnau antur, sydd ar gael i’w llogi.