Bwyta yn Nhŷ Tredegar

Arddangosfa o gacennau a bwydydd pôb

Mae ein bwydlenni tymhorol a lleol yn cael eu paratoi’n ddyddiol a’r holl elw’n cael ei ail-fuddsoddi yng nghadwraeth Tŷ Tredegar, felly gallwch fwynhau’r trîts blasus ‘na heb deimlo’n euog o gwbl!

Ystafell De’r Bragdy

Arferai’r adeilad hwn, sydd wedi’i leoli yng nghanol fferm y plas, fod yn gartref i geffylau’r teulu Morgan, cyn iddo gael ei droi’n fragdy gan y teulu ac yn ystafell de gennym ni!

Y Bragdy, sy’n gweini amrywiaeth o brydau poeth ac oer, cacennau, bwydydd pôb a thrîts rhewllyd, yw’r lle perffaith i’r rheini sydd am ymlacio ac adfywio. Mae yna fyrddau sy’n croesawu cŵn, ardaloedd i deuluoedd a Wi-Fi am ddim – mae’r ystafell de felly’n llawn bwrlwm ac yn hynod o groesawgar.

Ein huchafbwyntiau tymhorol

Mae ein bwydlen yn newid yn wythnosol ac mae bwyd poeth ac oer blasus ar gael y gaeaf hwn. Mae ein panini caws pôb yn ddewis poblogaidd i ginio, ynghyd â’n sŵp tymhorol gyda sgonsen Cheddar ffres. Mae ein Pice ar y Maen Afal a Sinamon wedi’u creu gan ddefnyddio afalau a dyfwyd ym mherllan Tŷ Tredegar ac yn rhoi blas ffres ar ffefryn traddodiadol.

Mwynhewch facaroni caws blasus o’r ystafell de
Macaroni caws
Mwynhewch facaroni caws blasus o’r ystafell de

Naw Hen Geiniog

Mae Naw Hen Geiniog yn enw digon anarferol ac yn seiliedig ar gyflog cychwynnol y gof a fu’n gweithio yn yr adeilad ers talwm.

Mae’r lleoliad tymhorol yn agor ar adegau prysuraf y flwyddyn gan gynnig diodydd poeth ac oer, trîts a bwydydd pôb tymhorol.

Ar agor ar benwythnosau a gwyliau banc cyfnod y Nadolig.

Ciosg y Parc

Ger ardal chwarae’r plant yn y parcdir, mae ein Ciosg yn agor yn ystod misoedd prysurach yr haf i ddod â’r hufen iâ atoch chi.

Ymlaciwch ar y glaswellt â latte iâ a thrît blasus tra bod y plant yn mwynhau un o’n pecynnau antur, sydd ar gael i’w llogi.