Deg o anturiaethau gorau’r haf yn Nhŷ Tredegar a Gerddi Dyffryn

Gyda phob taith, ry’ch chi’n ein helpu â’n cadwraeth. Cwblhewch bob un o’r 10 o anturiaethau sydd i’w mwynhau yn Nhŷ Tredegar a Gerddi Dyffryn dros yr haf.

Bachgen yn tostio malws melys

1. Beth am roi tic wrth ymyl un neu ddau o’r ’50 peth’?

Mwynhewch ddiwrnod cofiadwy i’r teulu yr haf hwn a rhoi tic wrth rai o’r ’50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’ – rhestr fwced ryfeddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i blant.

Y tŷ cacti yng Ngerddi Dyffryn

2. Darganfyddwch fyd o blanhigion 

O’r tŷ tegeirianau trofannol i’r tŷ cacti cras, gallwch deithio i bedwar ban byd yn ein tŷ gwydr enfawr yng Ngerddi Dyffryn. Dewch i weld rhywogaethau lliwgar, pigog ac egsotig o blanhigion sydd yn eu blodau drwy gydol y flwyddyn yn y gwres.

Ardal chwarae wyllt newydd Dyffryn yn agor

3. Byddwch wyllt ar y Stac Boncyffion 

Mae’r ardal chwarae wyllt yng Ngerddi Dyffryn wedi’i hadeiladu’n llwyr o bren gwastraff o brosiect adfywio’r Ardd Goed. Gallwch chi a’ch plant geisio cadw eich traed ar y trawstiau cydbwyso, neidio o foncyff i foncyff ac adeiladu den pabell.

Silver studded blue butterfly on a flower

4. Darganfyddwch fwystfilod fach, gwenyn a phili-palaod 

Mwynhewch fisoedd yr haf drwy grwydro cynefinoedd gwahanol y bwystfilod bach, y gwenyn a’r pili-palaod sy’n galw Tŷ Tredegar yn gartref.

Plentyn yn cael golwg graff ar bryfed

5. Casglwch becyn antur 

Dewch yn nes at natur gyda siop-un-stop i anturiaethwyr ifanc yn Nhŷ Tredegar. Dysgwch sut mae defnyddio cwmpawd, ewch i chwilota mewn pyllau dŵr, chwiliwch am adar ar frigau’r coed a cheisiwch adnabod y pryfed bach yn yr isdyfiant.

A group kayak on the lake at Tredegar House

6. Ewch i gaiacio ar y llyn 

Awydd mentro ar y llyn mewn caiac? Nawr yw eich cyfle gan y bydd Channel Kayaks yn ymuno â ni dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Awst.

Bysedd y Cŵn yng Ngardd y Berllan

7. Rhyfeddwch at y blodau bendigedig 

Mae’r tair ardd furiog yn Nhŷ Tredegar wedi blodeuo’n wledd i’r holl synhwyrau. Gwrandewch ar yr adar bach a’r gwenyn yn sïo yng Ngardd y Berllan, ymlaciwch ar gadair gynfas ar lawnt Gardd y Gedrwydden neu rhyfeddwch at lawr patrymog Gardd yr Orendy.

Visitors looking at books

8. Porwch drwy’r llyfrau yn ein siop o lyfrau ail law 

Mae gan Erddi Dyffryn ddwy siop llawn llyfrau ail law. Porwch drwy lyfrau o safon sy’n ymwneud â phynciau di-rif, ac ewch ag un i’r ardd gyda chi i ymlacio yn yr heulwen braf.

Bachgen yn cael golwg graff ar bryfyn

9. Chwilotwch am bryfed yn y ddôl

Yng Ngerddi Dyffryn rydym yn adfer llawer o gynefinoedd yn yr ardd i annog adar a bwystfilod bach i ymgartrefu yma. Dewch â chwyddwydr gyda chi i weld beth y gallwch ei weld ymysg y porfeydd a’r blodau gwyllt.

A child playing croquet

10. Chwaraewch groce ar y lawnt

Rhowch gynnig ar gêm syml yr olwg sydd, mewn gwirionedd, yn ddigon cymhleth! Heriwch eich teulu neu ffrindiau i gêm i weld pwy sydd â’r sgiliau gorau. Ar agor bob dydd.