Mwynhewch y gerddi yn Nhŷ Tredegar

Gardd y Berllan, Gardd y Gedrwydden a Gardd yr Orendy; tair gardd ffurfiol ddiymhongar, pob un â'i nodweddion a'i straeon ei hun...

Crwydrwch lwybrau coediog Gardd y Berllan

Gardd y Berllan 

Mae gan y stad yma o’r 18fed ganrif dair gardd ffurfiol - Gardd y Berllan, Gardd y Gedrwydden a Gardd yr Orendy, pob un â’i nodweddion ei hun. Gyda thai gwydr yn swatio yma ac acw, ‘Tŷ’r Offeiriad’ a pherllan lawn o goed afalau mae digon o drysorau i’w darganfod ar hyd y llwybrau cudd.

Y border yn ei flodau yng Ngardd y Gedrwydden

Gardd y Gedrwydden 

Yng nghysgod Cedrwydden Libanus sy'n 250 mlwydd oed, mae Gardd y Gedrwydden yn llecyn perffaith i ymlacio, mwynhau picnic a chwarae. Cadwch lygad allan am flodau palf yr arth, irisau ac ysgolion Jacob ym morderi blodau'r ardd.

Gardd yr Orendy yn yr heulwen braf

Gardd yr Orendy  

Mae Gardd yr Orendy, y lleiaf o'r tair gardd, yn edrych fel yr oedd 200 mlynedd yn ôl. Mae'r lloriau cymhleth wedi'u gorchuddio â chasgliad o fineralau gwahanol, wedi'u trefnu mewn patrymau ffurfiol tonnog.