Codi'r Caead ar Dŷ Tredegar

Prosiect
Tŷ Tredegar
Rydyn ni'n gweithredu rhaglen o brosiectau cadwraeth i ddiogelu dyfodol ein plasty hyfryd, sy'n dyddio o'r 17eg ganrif, y gerddi a'r parcdir am genedlaethau i ddod.
 
Bydd Codi'r Caead yn trwsio ac yn ailddatblygu nifer o rannau o'r eiddo gan gynnwys to, simneiau a ffenestri’r plasty, gyda datblygiadau posibl i'r tŷ gwydr, y cytiau a bloc y stabl ymysg llawer o ardaloedd eraill. 
 
Bydd ein prosiect cyntaf yn y rhaglen helaeth hon yn trwsio'r to llechi i sicrhau ei fod yn wrth-ddŵr ac na chaiff ein tŷ a'r casgliad eu difrodi gan ddŵr neu leithder. Bydd gwaith yn cychwyn ar y safle o ganol mis Medi 2016. Disgwylir iddo gael ei gwblhau yn ystod hydref 2017.
 

Postiadau diweddaraf

06 Oct 17

Dechrau datgymalu’r sgaffaldiau yn Nhŷ Tredegar

Wrth i’r sgaffaldiau ddechrau cael eu datgymalu yn Nhŷ Tredegar, gwyliwch beth sydd wedi bod yn digwydd ar y to dros y naw mis diwethaf..

Gwyliwch y fideo yma.

Y sgaffaldiau’n cael eu datgymalu yn Nhŷ Tredegar

28 Jul 17

“Braint wirioneddol, a phrofiad unigryw”

Gyda dim ond ychydig wythnosau i fynd i Ddringo’r Sgaffaldiau, mae ein hymwelwyr a’n gwirfoddolwyr wedi bod yn rhannu eu profiadau.

Darllenwch fwy yma.

Dau dywysydd yn mwynhau ar frig y sgaffaldiau

15 May 17

Hanner ffordd yna...

Rydyn ni hanner ffordd drwy’r gwaith o drwsio ein to, ac rydyn ni wedi darganfod ambell beth cyffrous iawn ar hyd y ffordd.

Gallwch weld sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen yma.

Llechi Cymreig newydd ar hyd ochr y gogledd-ddwyrain