Yr Ystafell Dirlun Newydd

 Paentiadau olew yn hongian mewn ystafell werdd gyda ffenestri mawr

Dewch draw i edmygu'r Ystafell Dirlun yn Nhŷ Dinefwr, fel rhan o'r rhaglen 'Tiroedd a Drysorir', sy'n cynnwys arddangosfeydd a digwyddiadau yn Ninefwr. Dotiwch ar bedwar paentiad olew pwysig sy'n dehongli cyfoeth, statws a dyheadau'r ystâd, a'r teulu a oedd yn berchen arni.

Cwblhawyd y paentiadau gan artist anhysbys. Nid oes llawer o ddogfennau yn eu cylch ac mae ymchwil yn parhau, fodd bynnag, credir y cawsant eu comisiynu i ddathlu stiwardiaeth Griffith Rice, a oedd yn AS dros Sir Gaerfyrddin rhwng 1701 - 10.

Eisteddwch, a gwyliwch ein ffilm newydd, sy'n rhannu sut mae arbenigwyr wedi astudio'r paentiadau i ddeall mwy am eu gorffennol. Cewch wybod sut y bu i fanylyn bach yn nadansoddiad y paentiad ddatgelu oed go iawn y gweithiau celf.

Yr Ystafell Dirlun Newydd
Yr Ystafell Dirlun Newydd
Yr Ystafell Dirlun Newydd
Dewch draw i edmygu'r Ystafell Dirlun yn Nhŷ Dinefwr
Yr Ystafell Dirlun Newydd
Dewch draw i edmygu'r Ystafell Dirlun yn Nhŷ Dinefwr