Skip to content
Ymwelwyr yn yr ardd yn y gwanwyn yn Erddig
Byddwch yn barod am antur deuluol yn ystod hanner tymor yr hydref | © National Trust Images/Mike Selby | © National Trust Images/John Millar

Diwrnodau allan i'r teulu yng Nghymru

Gyda gweithgareddau hwyl a digwyddiadau cyffrous, mae digonedd o ddiwrnodau gwych i’r teulu i’w cael yng Nghymru. Darganfyddwch gestyll crand, cwblhewch weithgareddau’r ’50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11 ¾’, neu llosgwch ychydig o egni mewn ardaloedd chwarae naturiol.

Diwrnodau allan i’r teulu yn ystod hanner tymor Mai

Dau blentyn yn cymryd golwg agosach ar arlleg yn tyfu yn yr ardd yn Nhŷ Tredegar, de Cymru, yn ystod mis Mai.

Hanner tymor mis Mai yng Nghymru 

Dewch i greu atgofion arbennig gyda’ch teulu yn ystod hanner tymor mis Mai wrth roi cynnig ar lond gwlad o weithgareddau hwyliog a heriau cyffrous.

Diwrnod i’r teulu yng Ngogledd Cymru

Plentyn yn dringo grisiau canoloesol Tŵr Adam yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Lle
Lle

Castell a Gardd y Waun 

Bydd crwydro o amgylch Tŵr Adam, a’r daeargelloedd, yn sicr o roi mwynhad i’r teulu cyfan. Llosgwch egni yn yr ardaloedd chwarae naturiol neu ewch ar antur ar hyd yr ystâd.

Chirk, Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Mam a’i phlant yn plygu ger gwrych wedi ei docio a thiwlipau yn yr ardd o flaen y tŷ yn Erddig, Clwyd.
Lle
Lle

Erddig 

Gyda gweithgareddau gwahanol bob tymor i’r teulu, aceri o barcdir ac ardal chwarae naturiol i redeg yn wyllt ynddi, mae digonedd yma i gadw eich anturiaethwyr bach yn brysur.

Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Hwyl yn y parc yng Nghastell Penrhyn a’r Ardd Gwynedd, Cymru
Lle
Lle

Castell Penrhyn a'r Ardd 

Gwisgwch eich esgidiau glaw ac ewch am dro i’r goedwig. Dewch o hyd i’r guddfan goed i wylio bywyd gwyllt a chofiwch fynd i’r ardal chwarae coetir naturiol.

Bangor, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Plas Newydd, Anglesey, Wales. Visitors playing Frisbee Golf.
Lle
Lle

Tŷ a Gardd Plas Newydd 

Ewch draw i Goedwig yr Hen Laethdy i ddod o hyd i’r ardal chwarae antur. Neu crwydrwch i’r tŷ pen coeden a dilynwch y llwybr drwy’r coed i archwilio’r Goedardd.

Llanfairpwll, Anglesey

Yn hollol agored heddiw
Merch fach yn rhedeg o flaen ei theulu ar hyd llwybr coetir yng Ngardd Bodnant, Conwy, Cymru
Lle
Lle

Gardd Bodnant 

Chwaraewch ‘Dw i’n gweld gyda fy llygad bach i’, dewch o hyd i’r Ddrysfa Helyg fyw ac ewch i ymweld â’r Parc Chwarae gyda’i rodfeydd igam-ogam a phont grog fach. Mae digonedd o le i deuluoedd fwynhau amser gyda’i gilydd yn yr ardd 80 acer hon.

near Colwyn Bay, Conwy

Yn hollol agored heddiw

Diwrnodau allan i'r teulu yng nghanolbarth Cymru

Menyw a phlentyn yn edrych ar y cennin Pedr yn yr ardd yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru
Lle
Lle

Castell a Gardd Powis 

Dewch i Bowis am hwyl i’r teulu oll wrth i chi grwydro ystafelloedd y castell sy’n dyddio’n ôl i'r 13eg ganrif, chwarae ar y lawnt fawr neu droedio llwybr yr ardd sy’n sicr o blesio’r plantos.

Welshpool, Powys

Yn hollol agored heddiw
Teulu’n chwarae yn yr awyr agored, Llanerchaeron, Ceredigion, Cymru
Lle
Lle

Llanerchaeron 

Beth am ddod i ddweud helô wrth yr anifeiliaid ar y buarth ac edrych beth sy’n tyfu yn yr ardd furiog? Ar ddiwrnod glawog ewch i’r Hen Ystafell Filiards i roi cynnig ar gêm o ping pong a phêl-droed bwrdd.

near Aberaeron, Ceredigion

Yn hollol agored heddiw
Visitors walking through a passage of the UK's only known Roman Gold Mine.
Lle
Lle

Dolaucothi 

Mynnwch badell a chwiliwch am aur neu trefnwch daith dan ddaear i fynd am antur yn unig fwynglawdd Aur Rhufeinig hysbys y DU.

Llanwrda, Carmarthenshire

Yn rhannol agored heddiw

Dyddiau i’r teulu yn Ne Cymru

A young girl plays with a hoola hoop in front of Tredegar House
Lle
Lle

Tŷ Tredegar 

Crëwch atgofion i'w trysori gyda gweithgareddau gwisg ffansi a phypedau yn y tŷ. Rhowch fag anturiwr ar eich cefn ac ewch allan i’r ardd i ddod yn nes at fyd natur neu dilynwch y Llwybr Glan Llyn sy’n addas i deuluoedd.

Newport

Yn hollol agored heddiw
A boy running in the daffodils, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Lle
Lle

Gerddi Dyffryn 

Byddwch wyllt gyda'ch anturiaethwyr bach yr hydref hwn.Gyda dwy ardal chwarae naturiol, a digonedd o weithgareddau ’50 Peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’, mae yna rywbeth at ddant pawb yn Nyffryn. 

St Nicholas, Vale of Glamorgan

Yn hollol agored heddiw
Mam a merch yn crwydro’r ystad yn Ninefwr, Sir Gaerfyrddin, gyda Thŷ Newton yn y cefndir.
Lle
Lle

Dinefwr 

Gydag anturiaethau gwyllt a llwyth o hanes, mae digon i’w ddarganfod yn Ninefwr. Dilynwch lwybr natur, gwyliwch greaduriaid y coetir, ewch i weld y gwartheg Parc Gwyn enwog, neu cwblhewch rai o weithgareddau’r ’50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11 ¾’.

Llandeilo, Carmarthenshire

Yn hollol agored heddiw
A multigenerational family explore green woodland wearing jumpers and raincoats.
Lle
Lle

Gardd Goedwig Colby 

Adeiladwch ffau yn y goedwig, neidiwch ar draws yr afon ar gerrig camu enfawr, chwaraewch gêm o ffyn pooh, a mwynhewch ddigonedd o le naturiol i chwarae ynddo yn y coetir mawr hwn.

near Amroth, Pembrokeshire

Yn hollol agored heddiw

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Carped o glychau’r gog yng nghanol llawer o goed llawn o ddail gwyrdd llachar mewn coetir ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd.

Gerddi a pharciau yng Nghymru 

Ymwelwch â chasgliad arbennig o erddi a pharciau yng Nghymru. O erddi muriog i ystadau cefn gwlad a gerddi coed, mae digon i’w ddarganfod.

Golygfa o wedd ogledd-ddwyreiniol Tŷ Tredegar ar ddiwrnod heulog

Tai ac adeiladau yng Nghymru 

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

Tu allan i Gastell Penrhyn ar ddiwrnod braf

Cestyll a chaerau yng Nghymru 

Camwch i mewn i gaer ganoloesol â dwnsiynau yn y Waun neu ymwelwch â chartref tywysogion Cymru yng Nghastell Powis. Darganfyddwch rai o gestyll gwychaf ac enwocaf Cymru.

Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.