Skip to content
Teulu’n taflu brigau i’r afon ar y bont yn Erddig, Cymru
Byddwch yn barod am antur deuluol yn ystod hanner tymor yr hydref | © National Trust Images/Mike Selby | © National Trust Images/Natalie Overthrow

Diwrnodau allan i'r teulu yng Nghymru

Gyda gweithgareddau hwyl a digwyddiadau cyffrous, mae digonedd o ddiwrnodau gwych i’r teulu i’w cael yng Nghymru. Darganfyddwch gestyll crand, cwblhewch weithgareddau’r ’50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11 ¾’, neu llosgwch ychydig o egni mewn ardaloedd chwarae naturiol.

Digwyddiadau hudolus y Nadolig

Ymwelwyr yn yr Ystafell Groeso Las dros y Nadolig yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru

Y Nadolig yng Nghymru 

P’un a ydych yn chwilio am gestyll sy’n llawn addurniadau addurnedig, lleoedd i gwrdd â Siôn Corn, diwrnod allan mewn marchnad Nadolig neu fwynhau taith gerdded gaeafol ffres, mae gennym ddigonedd o lefydd yng Nghymru i wneud atgofion Nadoligaidd.

Diwrnod i’r teulu yng Ngogledd Cymru

Ymwelwyr yn yr ardd yng Nghastell y Waun, Wrecsam, Cymru.
Lle
Lle

Castell a Gardd y Waun 

Bydd crwydro o amgylch Tŵr Adam, a’r daeargelloedd, yn sicr o roi mwynhad i’r teulu cyfan. Llosgwch egni yn yr ardaloedd chwarae naturiol neu ewch ar antur ar hyd yr ystâd.

Chirk, Wrexham

Ar gau nawr
Plant yn chwarae yn Ffau’r Blaidd, Erddig
Lle
Lle

Erddig 

Gyda gweithgareddau gwahanol bob tymor i’r teulu, aceri o barcdir ac ardal chwarae naturiol i redeg yn wyllt ynddi, mae digonedd yma i gadw eich anturiaethwyr bach yn brysur.

Wrexham

Yn rhannol agored heddiw
Hwyl yn y parc yng Nghastell Penrhyn a’r Ardd Gwynedd, Cymru
Lle
Lle

Castell Penrhyn a'r Ardd 

Gwisgwch eich esgidiau glaw ac ewch am dro i’r goedwig. Dewch o hyd i’r guddfan goed i wylio bywyd gwyllt a chofiwch fynd i’r ardal chwarae coetir naturiol.

Bangor, Gwynedd

Ar gau nawr
A family exploring the trails in Atumn at Gibside, Tyne & Wear
Lle
Lle

Tŷ a Gardd Plas Newydd 

Ewch draw i Goedwig yr Hen Laethdy i ddod o hyd i’r ardal chwarae antur. Neu crwydrwch i’r tŷ pen coeden a dilynwch y llwybr drwy’r coed i archwilio’r Goedardd.

Llanfairpwll, Anglesey

Ar gau nawr
Ymwelwyr yn archwilio Gardd Bodnant, Cymru
Lle
Lle

Gardd Bodnant 

Chwaraewch ‘Dw i’n gweld gyda fy llygad bach i’, dewch o hyd i’r Ddrysfa Helyg fyw ac ewch i ymweld â’r Parc Chwarae gyda’i rodfeydd igam-ogam a phont grog fach. Mae digonedd o le i deuluoedd fwynhau amser gyda’i gilydd yn yr ardd 80 acer hon.

near Colwyn Bay, Conwy

Yn hollol agored heddiw

Diwrnodau allan i'r teulu yng nghanolbarth Cymru

Teulu yn mwynhau’r eira yn yr ardd yng Nghastell Powis, Powys, Cymru
Lle
Lle

Castell a Gardd Powis 

Dewch i Bowis am hwyl i’r teulu oll wrth i chi grwydro ystafelloedd y castell sy’n dyddio’n ôl i'r 13eg ganrif, chwarae ar y lawnt fawr neu droedio llwybr yr ardd sy’n sicr o blesio’r plantos.

Welshpool, Powys

Yn rhannol agored heddiw
Visitors enjoying a walk at Llanerchaeron, Wales
Lle
Lle

Llanerchaeron 

Beth am ddod i ddweud helô wrth yr anifeiliaid ar y buarth ac edrych beth sy’n tyfu yn yr ardd furiog? Ar ddiwrnod glawog ewch i’r Hen Ystafell Filiards i roi cynnig ar gêm o ping pong a phêl-droed bwrdd.

near Aberaeron, Ceredigion

Yn rhannol agored heddiw
Visitors walking through a passage of the UK's only known Roman Gold Mine.
Lle
Lle

Dolaucothi 

Mynnwch badell a chwiliwch am aur neu trefnwch daith dan ddaear i fynd am antur yn unig fwynglawdd Aur Rhufeinig hysbys y DU.

Llanwrda, Carmarthenshire

Yn rhannol agored heddiw

Dyddiau i’r teulu yn Ne Cymru

Ymwelwyr yn crwydro’r tiroedd yn y gaeaf yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, Cymru
Lle
Lle

Tŷ Tredegar 

Crëwch atgofion i'w trysori gyda gweithgareddau gwisg ffansi a phypedau yn y tŷ. Rhowch fag anturiwr ar eich cefn ac ewch allan i’r ardd i ddod yn nes at fyd natur neu dilynwch y Llwybr Glan Llyn sy’n addas i deuluoedd.

Newport

Yn rhannol agored heddiw
Plant yn mwynhau yn yr ardal chwarae yng Ngerddi Dyffryn, Caerdydd, Cymru
Lle
Lle

Gerddi Dyffryn 

Byddwch wyllt gyda'ch anturiaethwyr bach yr hydref hwn.Gyda dwy ardal chwarae naturiol, a digonedd o weithgareddau ’50 Peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’, mae yna rywbeth at ddant pawb yn Nyffryn. 

St Nicholas, Vale of Glamorgan

Yn rhannol agored heddiw
Plant mewn cylch o gwmpas hen goeden ynghanol tirwedd hydrefol
Lle
Lle

Dinefwr 

Gydag anturiaethau gwyllt a llwyth o hanes, mae digon i’w ddarganfod yn Ninefwr. Dilynwch lwybr natur, gwyliwch greaduriaid y coetir, ewch i weld y gwartheg Parc Gwyn enwog, neu cwblhewch rai o weithgareddau’r ’50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11 ¾’.

Llandeilo, Carmarthenshire

Yn rhannol agored heddiw
A multigenerational family explore green woodland wearing jumpers and raincoats.
Lle
Lle

Gardd Goedwig Colby 

Adeiladwch ffau yn y goedwig, neidiwch ar draws yr afon ar gerrig camu enfawr, chwaraewch gêm o ffyn pooh, a mwynhewch ddigonedd o le naturiol i chwarae ynddo yn y coetir mawr hwn.

near Amroth, Pembrokeshire

Yn rhannol agored heddiw

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa o'r awyr o Erddi Dyffryn, Cymru, ym mis Rhagfyr

Gerddi a pharciau yng Nghymru 

Ymwelwch â chasgliad arbennig o erddi a pharciau yng Nghymru. O erddi muriog i ystadau cefn gwlad a gerddi coed, mae digon i’w ddarganfod.

Stars had from an acer tree in front of the mansion house

Tai ac adeiladau yng Nghymru 

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

An aerial view of a grey, stone castle with mountains and the sea in the background

Cestyll a chaerau yng Nghymru 

Camwch i mewn i gaer ganoloesol â dwnsiynau yn y Waun neu ymwelwch â chartref tywysogion Cymru yng Nghastell Powis. Darganfyddwch rai o gestyll gwychaf ac enwocaf Cymru.

Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.