Gwenyn Gweithgar yng Ngardd Goedwig Colby

A close-up of a queen bee

Mae pob man yn suo gyda sain gwenyn gweithgar yng Ngardd Goedwig Colby yr haf hwn!

Ry’n ni’n Caru Gwenyn

Bydd Gardd Goedwig Colby yn Sir Benfro yn cynnal llond cwch o weithgareddau yr haf hwn wrth i eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ddathlu ei statws Caru Gwenyn, sy’n ardystiad cenedlaethol am ddiogelu peillwyr.

Mae ein tîm o arddwyr a gwirfoddolwyr wedi bod yn gweithio’n galed ar draws yr ystâd i ddarparu ar gyfer peillwyr, o greu stribedi blodau gwyllt, ymylon llydan i gaeau a chynefinoedd nythu prysg-goetir i blannu rhywogaethau a pherllannau brodorol.

Gwenyn Gweithgar

Gwahoddir ymwelwyr i ddarganfod pŵer y peillwyr yr haf hwn wrth i’r ardd gynnal rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar y thema Gwenyn Gwych. Bydd gennym awgrymiadau i chi eu defnyddio gartref hefyd. O weithdai gwenyn gwellt, diwrnodau cychod gwenyn byw a theithiau cerdded blodau gwyllt i lwybr y peillwyr a chynnyrch mêl yn yr ystafell de, mae yna haid o weithgareddau i’w mwynhau.

Digwyddiadau