Gwirfoddolwch yng Ngardd Goedwig Colby

Gwirfoddolwr yn helpu yn y gerddi

Ymunwch a dod yn aelod o’r tîm anhygoel yng Ngardd Goedwig Colby. Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd ac ehangu gorwelion.

Gwirfoddolwyr yr ardd furiog 

Gardd gegin oedd yr ardd furiog yn wreiddiol, a lle hudolus i weithio ynddo. Mae’n cael ei gynnal yn hyfryd gydag amrywiaeth o blanhigion tymhorol, ac mae rhywbeth diddorol i’w wneud yno o hyd – gan gynnwys gweld yr hwyaid bach yn honcian heibio.

Garddwyr y goedwig

Mae ein tîm o wirfoddolwyr y goedwig yn cwrdd yn wythnosol i weithio ar nifer o dasgau gan gynnwys clirio fel y gall bylbiau dyfu yno, a gwared rhywogaethau sy’n ymledu.

Ceidwaid llwybrau’r ystâd 

Helpwch i gynnal a gwella’r llwybr cyhoeddus a’r rhwydwaith eang o lwybrau ar ystâd Colby. Gweithiwch yn annibynnol a gyda’n tîm ystâd a gardd hefyd er mwyn cadw’n coedwigoedd hyfryd yn hygyrch a rhwydd i bawb.

Cynorthwywyr digwyddiadau 

Ymunwch yn yr hwyl i’r teulu cyfan a byddwch yn rhan o’n gweithgareddau awyr agored cyhoeddus, gan weithio ar y cyd â’n staff a phartneriaid. O chwilota mewn pyllau neu redeg stondin tombola yn ein ffair aeaf, fe gewch gyfle i ddysgu rhywbeth newydd.

Tywysyddion yr ardd 

Mae tywysyddion yr ardd yn estyn croeso cynnes i’n hymwelwyr, gan eu cynorthwyo i ddarganfod a dysgu mwy am Colby, a sicrhau ymweliad pleserus a chofiadwy, Maen nhw hefyd yn ein helpu i ddosbarthu hwyaid plastig a rhwydi i rasio hwyaid, mapiau a thaflenni adborth.

Sylwedyddion bywyd gwyllt 

Diddordeb mewn bywyd gwyllt ac ecoleg? Ry’n ni am sefydlu tîm newydd i fonitro’r bywyd gwyllt yn Colby er mwyn darganfod a yw ein rheolaeth o’r cynefin yn effeithiol. Fel hyn, gallwn wneud y mwyaf o’n tirwedd a sicrhau ein bod yn gwarchod a gofalu am fywyd gwyllt ar yr un pryd.

Cysylltwch 

Ffoniwch 01834 811885 neu ebostio colby@nationaltrust.org.uk a gofynnwch am ffurflen gais. Fe wahoddwn ni chi i ddod am sgwrs anffurfiol, ac os hoffech ymuno â’n tîm  fe drefnwn gwrs cynefino.

Fel pob eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ry’n ni’n talu costau teithio, ac fe gewch gyfle i ymuno â’n cymuned gwirfoddolwyr ar-lein hefyd.