Siopa yn Colby

Jamiau ar werth

Mae siop rhoddion Gardd Goedwig Colby yn lle gwych i hel stoc o gofroddion yn atgof o’ch ymweliad.

Moethus, melys a mwy

Os am ychydig o foethusrwydd, mae jam melys hyfryd ar gael, ac amrywiaeth o fisgedi wedi eu pecynnu’n hardd gyda lluniau o’r gerddi a’r gwaith celf trompe l’oeil.

Os yw Colby wedi eich ysbrydoli i droi at arddio, mae dewis o eitemau garddwriaethol ar werth hefyd, gan gynnwys potiau planhigion, hadau a bylbiau.

Ymaelodwch

Gallwch ymaelodi â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y siop rhoddion, dim ond i chi ofyn i’r staff am fwy o fanylion. Fel aelod, cewch fynediad rhydd a rhwydd i dros 500 o fannau arbennig ar draws y DU.