Siopa yng Ngardd Goedwig Colby

Jamiau ar werth

Dewch i’n siop yng Ngardd Goedwig Colby lle cewch groeso cynnes gan ein staff cyfeillgar.

Porwch drwy’r casgliad

P’un a ydych yn chwilio am rywbeth i chi’ch hun neu am yr anrheg perffaith i aelod o’r teulu, dewch i bori drwy siop Gardd Goedwig Colby. Mae yna gasgliad hyfryd o gynhyrchion lleol, cynhyrchion Cymreig ac eitemau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Os yw Colby wedi eich ysbrydoli i ddechrau garddio eich hun, mae gennym amrywiaeth o blanhigion ar werth hefyd a dyfwyd yn ein gerddi.

Diolch

Mae eich ymweliad yn ein helpu gyda’n gwaith cadwraeth – mae pob ceiniog rydych yn ei gwario yn cael ei defnyddio i ofalu am ein lleoedd arbennig, i bawb, am byth. Diolch yn fawr.

Ymaelodwch

Gallwch hefyd gofrestru i ymuno â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y siop roddion. Gofynnwch i’n staff am fwy o fanylion. Fel aelod, bydd gennych fynediad digyfyngiad i fwy na 500 o leoedd arbennig ledled y DU.