Tu-ôl-i’r-llenni yng Ngardd Goedwig Colby

Prosiect
Gardener Geraint Hughes

Ewch tu ôl i’r llen yng Ngardd Goedwig Colby a dysgwch fwy am y gwaith sy’n angenrheidiol yno er mwyn cadw ein gerddi yn fannau arbennig i bawb eu mwynhau.

Yma, mae Geraint Hughes a Christine Bevan, y garddwyr, yn rhannu golwg fisol ar y gwaith sy’n digwydd yn y gerddi a’r golygfeydd a’r persawrau tymhorol.
 

Postiadau diweddaraf

18 Mar 19

Golygfeydd gwanwynol

Dysgwch am y gweithgarwch yng Ngardd Goedwig Colby yn ystod mis Mawrth eleni wrth i’r garddwr Christine Bevan daflu goleuni ar y gwaith o fewn yr ardd furiog.

Darllenwch fwy...

A view of the cherry plum

18 Feb 19

Paratoi am y tymor newydd

Gyda’r dyddiau yn ʼmestyn a gwres yr haul ar fy ngwyneb, mae’r gwanwyn yn bendant ar ei ffordd yn Colby.

Mae’r misoedd diwetha’ wedi bod yn gyfnod o brysurdeb mawr tu ôl i’r llen yn cael pethau yn barod at dymor 2019, a phawb wrthi fel tân slecs yn paratoi at yr agoriad.

Darllenwch fwy...

Close-up of a camellia

31 Oct 18

Extremes of weather

From summer to autumn, what a busy year it's been so far! Find out what the extreme hot and cold weather means for our garden and how working holidays are making a big difference.

Read more...

Little Craig Y Borion, Pembrokeshire