Nadolig yng Nghymru

Golygfa o’r terasau a’r castell wedi’u goleuo. Castell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Wrth ddod i fwynhau disgleirdeb y Nadolig, ry’ch chi’n helpu cadw ein lleoedd arbennig yn ddisglair y Nadolig hwn.

Mae Siôn Corn ar ei ffordd
Father Christmas

Ble yng Nghymru alla i gyfarfod Siôn Corn? 

Cwrdd â Siôn Corn yw un o’r profiadau sy’n gwenud cyfnod y Nadolig mor hudol, felly beth am ddod i’w weld yn un o’n mannau arbennig ni ar hyd a lled Cymru. Cofiwch edrych ar y manylion. Efallai bydd angen i chi archebu lle ymlaen llaw - mae’n ddyn prysur iawn.

Llwybrau cerdded Nadoligaidd
Approaching the north front in winter from the drive at Chirk Castle, Wrexham.

12 daith gerdded y Nadolig yng Nghymru  

Cerddwch drwy erddi gaeafol, parcdiroedd rhewllyd, arfordiroedd prydferth a lleoedd arbennig ar ein 12 daith gerdded y Nadolig yng Nghymru.

Dim ar y stryd fawr
Teulu’n crwydro drwy’r farchnad yn chwilio am anrhegion Nadolig

Marchnadoedd a ffeiriau Nadolig yn Ne Cymru 

Profwch hud a lledrith y Nadolig yn Ne Cymru ym mis Tachwedd a Rhagfyr. Dewch o hyd i’r anrhegion Nadolig perffaith i’r teulu cyfan a’ch ffrindiau i gyd, gan fwynhau golygfeydd, synau ac arogleuon cyffrous y Nadolig yn ein lleoliadau arbennig.

Bythynnod clyd
Chirk Home Farm Cottage in snow

Bythynnod gwyliau yng Nghymru 

Yn rhai clyd neu'n llawn cymeriad, ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad, rydym wedi dewis rhai o'n tai gwyliau gorau yng Nghymru am wyliau haf.

Cerddwch i losgi’r pwdin Nadolig
Cerddwyr yn archwilio Ffordd y Bannau, ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cymru

Teithiau cerdded gaeafol yng Nghymru 

Anadlwch awyr oer ac iach a chael gwared â gormodedd y Nadolig wrth fynd am dro. Mae’n ffordd berffaith i fwynhau diwrnod ffres o aeaf.