Nadolig yng Nghymru

Golygfa o’r terasau a’r castell wedi’u goleuo. Castell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Wrth ddod i fwynhau disgleirdeb y Nadolig, ry’ch chi’n helpu cadw ein lleoedd arbennig yn ddisglair y Nadolig hwn.

Mae Siôn Corn ar ei ffordd
Father Christmas

Ble yng Nghymru alla i gyfarfod Siôn Corn? 

Cwrdd â Siôn Corn yw un o’r profiadau sy’n gwenud cyfnod y Nadolig mor hudol, felly beth am ddod i’w weld yn un o’n mannau arbennig ni ar hyd a lled Cymru. Cofiwch edrych ar y manylion. Efallai bydd angen i chi archebu lle ymlaen llaw - mae’n ddyn prysur iawn.

Beth am wneud dymuniad ...
Approaching the north front in winter from the drive at Chirk Castle, Wrexham.

12 daith gerdded y Nadolig yng Nghymru  

Cerddwch drwy erddi gaeafol, parcdiroedd rhewllyd, arfordiroedd prydferth a lleoedd arbennig ar ein 12 daith gerdded y Nadolig yng Nghymru.

Dim ar y stryd fawr
Teulu’n crwydro drwy’r farchnad yn chwilio am anrhegion Nadolig

Marchnadoedd Nadolig yn Ne Cymru 

Profwch hud a lledrith y Nadolig yn Ne Cymru ym mis Tachwedd a Rhagfyr. Dewch o hyd i’r anrhegion Nadolig perffaith i’r teulu cyfan a’ch ffrindiau i gyd, gan fwynhau golygfeydd, synau ac arogleuon cyffrous y Nadolig yn ein lleoliadau arbennig.

Llwybrau Nadoligaidd drwy’r gerddi

Carolau a chorau

Cerddwch i losgi’r pwdin Nadolig
Cerddwyr yn archwilio Ffordd y Bannau, ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cymru

Teithiau cerdded gaeafol yng Nghymru 

Anadlwch awyr oer ac iach a chael gwared â gormodedd y Nadolig wrth fynd am dro. Mae’n ffordd berffaith i fwynhau diwrnod ffres o aeaf.