Beth yw’r holl rubanau coch yna?

Ruban coch wedi'i glymu o amgylch coeden yn Ninefwr

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn mae’n bwysig i ni fod yn ddiolchgar, felly ry’n ni’n defnyddio’r rubanau Nadoligaidd hyn i dynnu sylw at y pethau ry’n ni’n ddigon ffodus i gael yn ein gofal.

Ry’n ni’n ddiolchgar am ein Gwartheg Gwynion 
Dinefwr yw cartref teuluol y brîd urddasol a hynafol hwn, ac felly maen nhw’n ddolen gyswllt fyw i’n gorffennol pell.

Erbyn heddiw mae Gwartheg Gwynion y Parc yn hynod o brin, a dweud y gwir mae llai na 1,000 ohonynt ar ôl yn y byd sy’n eu gwneud yn fwy prin na’r panda mawr. 
 

Ry’n ni’n ddiolchgar am ein Coed Hynafol      
Oeddech chi’n gwybod fod gyda ni 300 o goed sydd dros 400 oed yma ar ystâd Dinefwr? Ymysg y rhain mae Derwen y Castell, yn ôl y sôn y goeden hynaf ar yr ystâd a thua 850 oed. 

Mae ein coed hynafol yn gynefin gwych ar gyfer pob math o fywyd gwyllt, ac maen nhw hefyd yn rhan bwysig o statws ein parcdir fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol.
 

Ry’n ni’n ddiolchgar am ein gwirfoddolwyr gwych 
Yma yn Nhŷ Newton mae gyda ni griw llon o wirfoddolwyr blodau sy’n defnyddio’r gwyrddni sy’n tyfu ar yr ystâd i greu’r arddangosfeydd blodau hyfryd y tu mewn y Dŷ Newton. 


Ry’n ni’n ddiolchgar am y nodweddion gwreiddiol tu mewn i Dŷ Newton
Ydych chi wedi gweld y nenfydau trawiadol o’r 17eg ganrif neu’r grisiau aruthrol sydd wedi eu cerfio â llaw, sydd y tu mewn i Dŷ Newton? Ry’n ni’n falch dros ben bod y nodweddion gwreiddiol hyn wedi goroesi hyd heddiw fel y gall pawb eu mwynhau. 


…a diolch i CHI
Mae yna stori tu ôl i bob ruban, ond mae’r diolch mwyaf oll yn cael ei roi i’n cefnogwyr rhagorol.

Mae pob ymweliad, pob rhodd, pob paned o de yn ein caffi yn mynd ymhellach nag ystyriwch chi - felly diolch, a Nadolig Llawen iawn i chi.