Codi arian ar gyfer gardd y ffynnon

Fountain Garden at Dinefwr Black and White

Eleni rydym yn codi arian i adfer gardd y ffynnon. Mae gardd y ffynnon yng nghefn Tŷ Dinefwr ac yn edrych tuag at y parc ceirw canoloesol.

Lawnt oedd yr ardd pan brynwyd Tŷ Dinefwr gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym 1990, ond adferodd yr Ymddiriedolaeth yr ardd i’w chyflwr ffurfiol gwreiddiol. Cafodd yr ardd ei hail-blannu yn seiliedig ar hen gynlluniau a ffotograffau o oes Fictoria. Dewisom oes Fictoria gan fod ffynnon Romanésg drawiadol yn sefyll yng nghanol yr ardd, a osodwyd ym 1860.

Yn anffodus nid yw’r ffynnon yn gweithio erbyn hyn. Mae’r peipiau’n gollwng ac mae basn y ffynnon wedi dechrau dirywio a thorri’n ddarnau. Mae angen eich help chi arnom i godi arian i gynnal arolwg o’n ffynnon i asesu pa waith sydd angen ei wneud yn union a’i gwblhau.

Rydym wedi dechrau gwaith yng ngardd y ffynnon yn barod, gan docio’r coed ywen Gwyddelig i roi bywyd newydd iddynt ar ôl iddynt golli eu siâp ‘colofn’ a gosod coed newydd yn lle’r coed ywen Euraid o gwmpas y ffynnon, a oedd wedi tyfu’n rhy fawr. Felly peidiwch â gofidio am eu cyflwr presennol – mae’r ywen yn enwog am ei grym aildyfu.

Raffl i godi arian

Mae tocynnau raffl ar werth yn Ninefwr a bydd yr holl arian sy’n cael ei godi yn mynd tuag at adfer gardd y ffynnon. Os prynwch docyn raffl fe allwch ennill £10,000, ond yn bwysicach fyth byddwch yn gwybod bod y bunt neu ddwy rydych wedi eu gwario yn ein helpu i warchod gorffennol Dinefwr ar gyfer y dyfodol.