Cwrdd ag ysbrydion yn Nhŷ Newton

Taith golau tortsh yn llawr isaf Tŷ Newton

Mae llawer o hanesion iasoer am weld ysbrydion, profiadau goruwchnaturiol, ac weithiau arogl digamsyniol pib neu fwg sigâr ym mhantri’r bwtler.

Mae hyd yn oed rhai o’r staff mwyaf amheuol yn gwrthod mynd i rai ardaloedd yn y tŷ ar eu pennau eu hunain, tra bod eraill yn gweld ysbrydion teulu Dinefwr fel hen ffrindiau.
 
Y tymor hwn fe fyddwn yn cynnal teithiau tywys golau tortsh wedi iddi dywyllu fel rhan o’n digwyddiadau Hanes a Hunllef, ynghyd â digwyddiad Treulio’r Noson yn Nhŷ Newton. Archebwch eich lle – os mentrwch chi! Ffoniwch 01558 824512.
 

Hanes trist y Fonesig Elinor Cavendish

Yng nghanol tirwedd a gynlluniwyd yn y 18ed ganrif y saif Tŷ Newton ac yno, yn ôl rhai, mae ysbryd y Fonesig Elinor Cavendish yn cerdded y tŷ yn y nos.
 
Roedd y Fonesig Elinor wedi dyweddïo a dyn nad oedd hi’n ei garu ac, er mwyn dianc rhagddo, fe chwiliodd am loches gyda’i theulu yn Ninefwr. Fe ddilynodd ei dyweddi hi mewn tymer wyllt iawn, a’i thagu i farwolaeth ar Rodfa’r Gogledd wrth iddi fynd am dro o gwmpas Tŷ Newton.
 
Yn ôl y stori, roedd gwas wedi bod yn llygad-dyst i’r cyfan o ffenest ar y llawr cyntaf. Yn anffodus, cafodd yntau hefyd ddiwedd enbyd wrth i’r dyweddi ddod o hyd iddo a’i grogi oddi ar y grisiau crand yn Nhŷ Newton, gan roi’r argraff ei fod wedi cyflawni hunan-laddiad ar ôl llofruddio y Fonesig Elinor.
 
Mae rhai ymwelwyr yn dweud bod teimlad o gael eu tagu yn dod drostyn nhw wrth gerdded y grisiau i’r llawr cyntaf, ac maen nhw’n grediniol bod presenoldeb yn dal i gerdded y tŷ.
 

Oes gyda chi stori iasol am Dŷ Newton? Fe fydden yn falch cael clywed amdano!