Diwedd Tymor! Eich canllaw ar gyfer difyrru’r plant.

Children climbing a tree in the grounds of Mottisfont, Hampshire.

Mae ein calendr yn llawn dop o syniadau hwyliog a newydd i chi a’ch teulu eu mwynhau bob gwyliau ysgol.

Y Pasg

Gwisgwch eich hetiau ditectif, oherwydd y Pasg hwn mae arnon ni angen eich help i ddod o hyd i’r llo coll yn Ninefwr. Os datryswch y dirgelwch, fe gewch wobr siocled Cadbury, Ebrill 14-17, 10am i 4pm

Cyflawnwch gamp arall ar eich rhestr 50 Peth trwy adeiladu a hedfan barcut, neu bachwch fap a chwmpawd ac ewch allan i’r parcdir am antur aruthrol.
 

Hanner Tymor mis Mai

Plannwch e, tyfwch e, bwytwch e.

Mae tyfu’ch bwyd eich hunan yn deimlad anhygoel ac yn hwyl hefyd. Plannwch hedyn bychan, gofalwch amdano yna ei wylio’n tyfu’n rhywbeth y gallwch fwyta go iawn. Ymunwch â ni yr hanner tymor hwn ac fe rown ni chi ar ben y ffordd.

*Am fwy o bleserau bwyd, ymunwch â ni yng Ngŵyl Bwyd Dinefwr ar 17-18 Mehefin, 2017.
 

Gwyliau’r Haf

Cerddwch yn ôl traed rhai o gewri chwaraeon Cymru wrth i ni ddechrau ar haf o hwyl corfforol yn Ninefwr.


Dechreuwch eich wythnos gyda dyddiau Llun Llacio lle gallwch roi cynnig ar chwaraeon newydd yn ein maes chwarae 800 erw. Dringwch ar fwrdd Tractor dydd Mawrth er mwyn dod wyneb yn wyneb â’n gwartheg chwedlonol, yna ewch yn wyllt gyda’n Ceidwaid ar ddyddiau Mercher Mentrus. Troediwch y llwyfan fel y gwnaeth actorion enwog Cymru ar noson Theatr dydd Iau yn Nhŷ Newton, cyn bod yn farchog ar ddyddiau Gwener Gwyllt ar Gae’r Castell. Treuliwch ddydd Sadwrn yn y Clwb Ceidwaid cyn diweddu’r wythnos gyda sesiwn stori Sul.

Clwb Ceidwaid. Tyfwch yn arbenigwr ar oroesi trwy ymuno â’n academi Mini-Geidwaid yr haf hwn. Gyda sgil awyr agored wahanol i’w meistroli bob wythnos, erbyn diwedd y gwyliau fe fyddwch mewn gwell siâp na Bear Grylls.

Hanner Tymor Hydref

Pwmpenni! Pwmpenni! Pwmpenni!... a chystadlaethau concyrs, crefftau Calan Gaeaf, teithiau arswyd, heb sôn am bentyrrau o ddail crensiog yr hydref i’w cicio fry wrth i chi fynd allan am dro teuluol trwy’r parcdir lliwgar.

Gwyliau’r Nadolig

Lapiwch eich hunan mewn Nadolig traddodiadol yn Nhŷ Newton. Dysgwch sut brofiad oedd y Nadolig i’r gweision a’r morynion ar y llawr isaf, ac i bawb lan llofft hefyd. Fe fydd Tŷ Newton wedi ei addurno ar gyfer dathliad Nadoligaidd traddodiadol ac mae croeso i chi gyd ymuno.

Suliau Santa – Bydd Sion Corn yn ei groto yn Nhŷ Newton bob dydd Sul ym mis Rhagfyr.
Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’n digwyddiadau, ffoniwch 01558 824512