Dy enw fydd Syr Lwyn

Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr

Yn y 16eg ganrif, gwahoddwyd Brenin Iago I gan deulu o fyddigion i wledd yn Sir Gaerhirfryn

Am eu bod yn awyddus i blesio’r Brenin, fe baratowyd y cig gorau y gallai arian ei brynu, sef lwyn o gig eidion Gwartheg Gwynion y Parc.
 
Roedd y Brenin wedi ei blesio i’r fath raddau gan y wledd aruthrol o flasus nes iddo ofyn i’w westeiwr – pa gig yw hwn?
 
Atebodd ei westeiwr mai lwyn o gig Gwartheg Gwyn Parc Dinefwr oedd y cig. Gyda hynny, cododd y Brenin ei gyllell finiog a tharo’r darn cig gan gyhoeddi ‘O hyn allan, dy enw fydd ‘Syr Lwyn’.’