Anelwch am y maes chwarae mawr yr haf hwn

Merch ifanc yn plethu brigau i’w gwâl yn Ninefwr

Bŵts mla’n, binocs yn barod, mae’n amser mynd am antur deuluol.

Gallwch roi cynnig ar gamp newydd sbon ar ddydd Mawrth Mynd Amdani. O badminton i saethu targed, bydd gweithgaredd newydd bob wythnos. Neu gallwch gael diwrnod yng nghwmni Wardeniaid Parc Dinefwr gan bod dyddiau Mercher Chwilota yn rhoi cyfle i blant bywiog hela chwilod a dal anghenfil brawychus cyn mynd ati i chwilota am esgyrn a ffosiliau.
 
Mae gan Ddinefwr ddigon o lechweddau mawr i rolio lawr, digon o borfa i wneud utgyrn gwelltog, pyllau a rhaeadrau i chwarae taflu ffyn bach, a digonedd o fywyd gwyllt i’w ddilyn drwy’r tir coediog.
 
Mae Teithiau Trelar Tractor yn rhoi cyfle i chi ddod i wybod mwy am anifeiliaid parhaol Dinefwr, sef Gwartheg Gwynion prin y parc a’r Hyddod Brith.
 
Ar ôl gwylio bywyd gwyllt a hel hanes, anelwch am awyrgylch hyfryd Tŷ Newton a dysgwch am gyfrinachau’r adeilad hanesyddol hwn. Mae teithiau o amgylch y tŷ bob dydd, a dyma ffordd ardderchog i ddysgu am orffennol Dinefwr.
 
Gallwch ail-fyw hanes y teulu yr haf hwn trwy chwarae gemau traddodiadol y tu mewn i Dŷ Newton. Mae’r maenordy, sy’n dyddio o’r 17eg ganrif, wedi ei ddodrefnu yn arddull y cyfnod Edwardaidd, ac mae croeso i chi roi tonc ar y grand piano neu chwarae croquet ar y lawnt.