Siopa gyda ni yn Ninefwr

Inner Courtyard Shop at Dinefwr

Yn ein siop, cewch ddewis ardderchog o nwyddau wedi’u hysbrydoli gan y lleoedd hyfryd dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Siop cwrt Tŷ Newton

Mae ein siop hyfryd yn eich croesawu ar ddiwedd eich taith trwy goridorau plasty hynafol Tŷ Newton, wrth i chi gyrraedd y clos mewnol. Mae yma dipyn o bopeth, o lyfrau chwaethus a nwyddau ar gyfer y cartref i sgarffiau a bwydydd blasus lleol. 
 

Siop lyfrau o law i law

Dewch i chwilio am lyfr sydd wedi rhoi pleser i rywun arall yn ein siop lyfrau fechan. Mae gennym lyfrau amrywiol at bob dant, diolch i’n cefnogwyr hael. Dewch draw, dewiswch lyfr, eisteddwch mewn cadair esmwyth gyda phaned a mwynhewch. Y cyfan a ofynnwn yw’ch bod yn rhoi cyfraniad yn y blwch. 

Gwerthu planhigion

Mae ein stondin blanhigion boblogaidd yn cyrraedd Dinefwr yn y gwanwyn. Cewch brynu planhigyn i’w dyfu gartref i’ch atgoffa am eich diwrnod gyda ni. 

Oriel Gelf Dinefwr

Mae hon yn yr hen ‘China Passage’ yn Nhŷ Newton. Mae arddangosfa newydd i’w gweld o ddechrau pob mis.

 

Gemwaith Aur Cymreig o Fwyngloddiau Aur Dolaucothi

Ydych chi’n chwilio am ddarn o emwaith hardd? Ewch ar y we i weld y tlysau o Aur Cymru o’n chwaer safle, Mwyngloddiau Aur Dolaucothi.