Syniadau ar gyfer diwrnod glawog yn Ninefwr

Visitors with umbrellas in the garden at Bateman's, East Sussex.

Fel y mae pawb yn gwybod, ry’n ni'n cael ambell ddiwrnod glawog yng Nghymru, ond dyw hynny ddim yn golygu bod rhaid i ni aros gartref yn gwylio'r teledu trwy'r dydd.

Parc chwarae 800 erw

Ry’n ni’n annog ymwelwyr i grwydro’r parcdir mawreddog boed law neu hindda. Felly paciwch eich côt law a’ch welis a hefyd y llyfr lloffion ’50 peth i wneud’, sydd i’w gael am ddim, i weld beth y gallwch ei wneud ar ddiwrnod glawog.
 
Cewch chwilio am fywyd gwyllt yn ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol. Mae’n eithaf posib y gwelwch foch daear, cnocellod y coed, dyfrgwn a chant a mil o bryfetach heb sôn am ein gyrr enwog o Wartheg Gwynion a Danasod.
 
Mae ein llwybrau bron i gyd yn addas ar gyfer tywydd gwlyb ac felly gallwch grwydro’r stad heb drochi'ch traed.
 

Plasty Profiadau

Os yw’n well gennych fod o dan do, dewch i weld Tŷ Newton a chreu profiadau newydd. Mae’r plasty hwn o’r 18fed ganrif yn eistedd yng nghanol erwau o dir a ddyluniwyd yn hardd; yn wir, gweledigaeth George a Cecil Rice, a fu’n byw yn Nhŷ Newton, yw’r dirwedd a welwch o’ch cwmpas ar stad Dinefwr heddiw.
Beth am wisgo lan a chael blas ar fywyd y gweision a’r morynion yn yr ystafell brwsio dillad, neu chwarae’r piano fel y boneddigion yn yr Ystafell Giniawa?
 

Teithiau tywys

Gallwch ymuno gyda theithiau tywys bob dydd yn Nhŷ Newton; mae’r teithiau hyn yn rhoi cyfle i chi weld mannau dirgel sydd ar gau i’r cyhoedd fel rheol. Cewch glywed am glecs y gweision a mwynhau’r golygfeydd o ben y to.
 
Trefnwch le ar un o’r teithiau yn y Ganolfan Ymwelwyr wrth gyrraedd.
 

Bwyd a diod wrth eich bodd

Ar ôl ymweliad prysur beth am fwynhau paned neu ginio ysgafn yng nghaffi’r Ystafell Filiards yn Nhŷ Newton? Mae gennym brydau poeth ac oer, cacennau a diodydd i’w cynnig.
 
Mae gennym gaffi arall hefyd, sef Caffi Rhodfa’r Castell, sy’n croesawu cŵn a lle gall cerddwyr aros am baned a chacen cyn parhau i grwydro’r parc.
 

Celf yn Ninefwr

Mae oriel Celf Dinefwr yn atyniad newydd yn Nhŷ Newton. Mae coridor y gweision, sy’n cysylltu’r ystafelloedd cysgu â’r prif dŷ, wedi cael ei weddnewid gan waith rhai o artistiaid gorau’r ardal.
 
Holwch yn ein Canolfan Ymwelwyr i gael gwybod beth sy'n digwydd yn Ninefwr heddiw.