Teithiau tywys yn Ninefwr

Newton House roof space

Mae Tŷ Dinefwr yn llawn hanes a straeon diddorol. Dewch i weld pam fod Tŷ Dinefwr mor arbennig ar un o’n teithiau o’r tŷ – mae pob un yn arddangos agweddau gwahanol ar hanes y tŷ.

Taith y Cyfrinachau

Mae’r daith hon yn rhoi’r cyfle i ymwelwyr fynd y tu ôl i’r llenni, i rannau o’r tŷ nad ydynt fel arfer ar agor i’r cyhoedd. Gan ganolbwyntio’n bennaf ar y llawr uchaf, mae’r daith yn rhoi sylw i’r nodweddion cudd a’r hanesion coll sy’n gwneud Tŷ Dinefwr yn arbennig. Dewch ar Daith y Cyfrinachau i ddarganfod sut roedd plant y tŷ yn diddanu eu hunain ac i gyffwrdd â phren gwreiddiol y to, sy’n 350 oed.

Taith y Gweision

Mae’r daith hon yn mynd ag ymwelwyr i ystafelloedd y gweision. Mae’r daith yn ymlwybro o gwmpas yr ardal ‘lawr stâr’ ac allan i’r iard wasanaeth, gan ddangos sut roedd y gweision yn byw a gweithio. Yn bwysig, mae’r daith yn canolbwyntio ar y straeon y tu ôl i’r enwau, gan roi personoliaeth i’r gweision a oedd yn hanfodol i weithrediad esmwyth Tŷ Dinefwr.

Taith y Straeon Hynod

Mae’r daith hon yn rhoi sylw i straeon mwy anarferol Tŷ Dinefwr. Mae’r daith, sy’n eich tywys o gwmpas y llawr daear a’r llawr cyntaf, yn rhoi manylion dirgel o orffennol y tŷ. Ar Daith y Straeon Hynod fe ddarganfyddwch beth sy’n cuddio o dan yr estyll a pham fod yna fwy i’n paentiadau nag sydd i’w weld ar y wyneb.

Ewch i’r Ganolfan Ymwelwyr i weld pa deithiau sy’n rhedeg ar ddiwrnod eich ymweliad.