Gweithio yn y gymuned

Staff a gwirfoddolwyr yr Ymddiriedolaeth yn clirio llystyfiant o gwmpas y gwelyau blodau

Fe ddanfonon ni dîm i roi help llaw yn ein parc cymunedol lleol

Mae parcdir ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol yn gymydog i dref siopa fach brysur, boutique Llandeilo, lle mae busnesau annibynnol yn ffynnu a’r trigolion lleol yn gwneud eu rhan yn wych i gyfleu pleserau Dinefwr i ymwelwyr.
 
Er mwyn rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned, fe aethon ni â thîm o weithwyr brwdfrydig mas i barc y dre i glirio unrhyw sbwriel a thacluso ychydig ar y gerddi.
 
Ers ei gyflwyno i’r dre gan deulu Dinefwr, roedd y darn o dir wedi mynd braidd yn flêr ac roedd yn galw am damed o ofal caredig.
 
Yng ngwres braf yr haul, fe gliriodd y tîm y mieri a’r chwyn eraill cyn adeiladau grisiau er mwyn i gerddwyr allu mwynhau’r olygfa o’r pen uchaf heb orfod cerdded dros y gwelyau blodau i gyd.