Dolaucothi

Taith dywys o'r mwynglawdd aur Rhufeinig yn Dolaucothi

Important notice -

Booking is essential for visits to Dolaucothi, we’re open Wednesday, Thursday and Sundays in September. The car park, estate and walks are open daily. Please follow Welsh Government Regulations when visiting.

Mwy am y lle hwn

Dolaucothi

Digwyddiadau

Archebu eich ymweliad

Mae’n rhaid archebu ticedi i ymweld â Dolaucothi. Rydych yn archebu i ymweld a’r unig Fwynglawdd Aur Rhufeinig y gwyddom amdano yn y DU. Mae’n daith actif tu fas am tua 1.5 awr, mae cyfyngiad uchder o 1m i bawb ar y daith. Yr amser ar eich archeb yw’r amser mae’r daith yn gadael dim amser cyrraedd. Gall unrhyw newid i ddyddiad / amser eich archeb ei wneud hyd at 24 awr o flaen llaw drwy ffonio 0344 249 1895

Dewch i ymweld â mwynglawdd Rhufeinig Dolaucothi

Ymweld â Dolaucothi 

Cynllunio i ymweld? Darllenwch ymlaen i wybod popeth sydd angen arnoch cyn ymweld. Byddwn yn mynd a chi ar daith o’r unig fwynglawdd aur a wyddom amdano yn y DU, bydd cyfle i chi gerdded dros waith cloddi hynafol a mynd o dan ddaear i weld sut fyddai’r Rhufeiniaid yn cloddio am aur.

Dolaucothi

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Dolaucothi yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.