Dolaucothi

Taith dywys o'r mwynglawdd aur Rhufeinig yn Dolaucothi

Important notice -

Please note pre-booking is required for everyone. Members can book for free while non-members will need to pay when booking. Please arrive 15 mins before your tour starts for kitting up and H&S information. We look forward to welcoming you.

Mwy am y lle hwn

Dolaucothi

Digwyddiadau

Archebu eich ymweliad

Mae’n rhaid archebu ticedi i ymweld â Dolaucothi. Rydych yn archebu i ymweld a’r unig Fwynglawdd Aur Rhufeinig y gwyddom amdano yn y DU. Mae’n daith actif tu fas am tua 1.5 awr, mae cyfyngiad uchder o 1m i bawb ar y daith. Yr amser ar eich archeb yw’r amser mae’r daith yn gadael dim amser cyrraedd. Gall unrhyw newid i ddyddiad / amser eich archeb ei wneud hyd at 24 awr o flaen llaw drwy ffonio 0344 249 1895

Dewch i ymweld â mwynglawdd Rhufeinig Dolaucothi

Ymweld â Dolaucothi 

Cynllunio i ymweld? Darllenwch ymlaen i wybod popeth sydd angen arnoch cyn ymweld. Byddwn yn mynd a chi ar daith o’r unig fwynglawdd aur a wyddom amdano yn y DU, bydd cyfle i chi gerdded dros waith cloddi hynafol a mynd o dan ddaear i weld sut fyddai’r Rhufeiniaid yn cloddio am aur.

Dolaucothi

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Dolaucothi yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.