Bwyta yn Nolaucothi

Cappacino at the Billiard Room Cafe

Ar ôl mentro i lawr y mwynglawdd a phrofi’r wefr o badellu ar gyfer eich aur eich hunan, bydd angen bwyd lleol cynnes arnoch o’r ystafell de.

Dewch i fwynhau ein rholiau cig moch Cymru, salad, tatws pob a theisennau cartref.

Lleoedd i gael picnic

Mae digon o leoedd i eistedd a chael picnic yn Nolaucothi hefyd.

Dewch â bwyd i fwynhau picnic ger yr afon neu yn y goedwig. Pwy a ŵyr pa fywyd gwyllt a allai ddod i rannu’ch brechdanau?

Cinio mewn tafarn?

Mae’r Dolaucothi Arms yn daith gerdded fer i ffwrdd o’r Mwyngloddiau Aur ym mhentref Pumsaint. Mae’r dafarn deuluol, gyfeillgar hon yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae’n cynnig prydau tymhorol poeth a dewis o ddiodydd. Mae croeso i gŵn.