Anturiaethau’r haf yn Sir Benfro

Plant yn chwarae ar draeth Barafundle

Yr haf hwn mentrwch mas yn Sir Benfro i’n mannau arbennig, sy’n orlawn o weithgareddau a digwyddiadau ar eich cyfer, a gadewch i’ch anturiwr mewnol fynd yn rhydd!

Uchafbwyntiau’r haf

O saffaris i syllu ar loi bach y morloi, ac o hafan gwersyll i her y dringo, cael hwyl ym maes chwarae byd natur yw’r nod, a rhoi cynnig ar wneud rhywbeth hollol wahanol. Dyma rai o’n uchafbwyntiau, ond peidiwch anghofio’r daflen Beth Sydd Mla’n ar gyfer ein rhestr gyflawn o bethau i’w gweld a’u gwneud yn sir Benfro yr haf hwn.

Mwy i’w ddarganfod
Children on the beach at Barafundle, Stackpole, Pembrokeshire

Beth Sydd Mla’n yn Sir Benfro 

Edrychwch ar ein rhestr o Beth Sydd Mla’n i weld yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yn Sir Benfro yr haf hwn.