Anturiaethau’r haf yn Sir Benfro

Dathlwch yr haf yn Sir Benfro gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wrth i’n safleoedd hyfryd groesawu rhaglen lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

O deithiau tywys ar droed, sesiynau chwaraeon a ffair haf i ddipio pyllau, glanhau traethau a hanes y Tuduriaid, mae gyda ni lwythi (a llwythi!) o syniadau am bethau i’w gweld a’u gwneud yn Sir Benfro ym mis Gorffennaf ac Awst.

Dyma rai o’n uchafbwyntiau, ond peidiwch anghofio checio’n tudalen beth sydd ymlaen ar gyfer rhestr lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yr haf hwn.

Y môr a mwy

Teithiau cerdded yr haf
Yr ardd rosod yn yr haf

Llwybrau’r haf yn Sir Benfro 

Camwch mas i’r wlad yr haf hwn a gwnewch yn fawr o’r awyr agored. Dilynwch un o’n llwybrau cerdded a mwynhewch y gorau o’n mannau arbennig yn Sir Benfro.

Chwarae gwyllt

Haf o chwaraeon
Children enjoying the fun run

Cadw’n heini 

Defnyddiwch yr amgylchedd naturiol i gadw’n heini yr haf hwn! Ymunwch â ni am hwyl a ffitrwydd i’r teulu, cylchedau traeth, sesiynau ioga a chyfle wythnosol i redeg o gwmpas stad Stagbwll. Mae rhaglen weithgareddau Brasgamwyr Stagbwll yn addas i bob oed a gallu.

Blas o’r fro

Mwy i’w ddarganfod
Family taking part in a beach clean

Beth Sydd Mla’n yn Sir Benfro 

Edrychwch ar ein rhestr o Beth Sydd Mla’n i weld yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yn Sir Benfro yr haf hwn.