Anturiaethau’r haf yn Sir Benfro

Visitors on a guided walk

Dathlwch yr haf yn Sir Benfro gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wrth i’n safleoedd hyfryd groesawu rhaglen lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

O deithiau tywys ar droed, sesiynau chwaraeon a ffair haf i ddipio pyllau, glanhau traethau a hanes y Tuduriaid, mae gyda ni lwythi (a llwythi!) o syniadau am bethau i’w gweld a’u gwneud yn Sir Benfro ym mis Mehefin, Gorffennaf ac Awst.

Dyma rai o’n uchafbwyntiau, ond peidiwch anghofio checio’n tudalen beth sydd ymlaen ar gyfer rhestr lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yr haf hwn.

Teithiau cerdded yr haf
Yr ardd rosod yn yr haf

Llwybrau’r haf yn Sir Benfro 

Camwch mas i’r wlad yr haf hwn a gwnewch yn fawr o’r awyr agored. Dilynwch un o’n llwybrau cerdded a mwynhewch y gorau o’n mannau arbennig yn Sir Benfro.

Anturiaethau gwyllt

Alawon yr haf
Stackpole's Lakeside Concert banner

Cyngerdd glan llyn Stagbwll 

Mwynhewch brynhawn o gerddoriaeth ar y lawnt wrth i ni gynnal cyngerdd glan llyn yng Nghwrt Stagbwll yr haf hwn. Paciwch bicnic neu mwynhewch de hufen ac ymlacio gyda pherfformiadau byw gan gerddorion lleol.

Y môr a mwy

Haf o chwaraeon
Children enjoying the fun run

Cadw’n heini 

Ymunwch â ni am hwyl i’r teulu, ymarferion cylch ar y traeth, zumba traeth, sesiynau ioga a loncian wythnosol yn Ystâd Stagbwll. Mae rhaglen weithgareddau Gwibwyr Stagbwll yn addas i bawb o bob oedran a gallu.

Mwy i’w ddarganfod