Anturiaethau’r hydref yn Sir Benfro

Teulu yn chwarae gyda dail yr hydref

Ewch ar antur hydrefol a mwynhewch ddyddiau lliwgar yn ein safleoedd arbennig! Mae digon i’w weld a’i wneud yn Sir Benfro yn ystod misoedd Medi a Hydref eleni.

Uchafbwyntiau’r hydref

O wylio lloi bach y morloi ar hyd arfordir Sir Benfro i fynd ar rasys hwyl i’r teulu oll, o gael hwyl yn hel hanes i grwydro llwybrau iasoer, dathlwch y tymor gyda ni. Dyma rai o’n uchafbwyntiau, ond cofiwch edrych ar ein rhestr Digwyddiadau er mwyn gweld y cyfan o’n digwyddiadau a gweithgareddau yn Sir Benfro yr hydref hwn.

Mwy i’w ddarganfod
Plant yn mwynhau gwers ar wylltgrefft

Beth sy’ ’mlaen yn Sir Benfro 

Edrychwch i weld beth sydd ar ein rhestr Digwyddiadau er mwyn gweld yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yn Sir Benfro yr hydref hwn.