Digwyddiadau’r Pasg yng Ngogledd Orllewin Cymru

Ewch yn wyllt ym Mhlas Newydd i fwynhau llond trol o hwyl yn ystod gwyliau’r ysgol, Plas Newydd, Ynys Môn

Mwynhewch wledd i’r synhwyrau y gwanwyn hwn wrth i chi ddarganfod rhyfeddodau natur gyda llond trol o weithgareddau yn ein cestyll, gerddi, a lleoedd arbennig ar yr arfordir ac yng nghefn gwlad.

Plant yn chwarae ar foncyffion yng Ngardd Bodnant, Conwy

Gardd Bodnant, Conwy 

Faint o greaduriad adeiniog allwch chi eu gweld yng Ngardd Bodnant? Dewch i ddarganfod yr adar, glöynnod byw a gwenyn sy’n byw ym Modnant ar ein llwybr hunan-dywysedig. Croeswch y caeau, ewch i lawr y bryniau ac ar draws nentydd i ddathlu deffroad byd natur dros wyliau’r Pasg.

Ymwelwyr yn crwydro drwy’r Ardd Gorsiog o’r cwt to gwellt yng Nghastell a Gardd Penrhyn, Gwynedd

Castell Penrhyn, Gwynedd 

Mae natur yn galw yng Nghastell Penrhyn y gwanwyn hwn ac mae’n eich gwahodd i ymuno ar antur i’r synhwyrau. Dewch i glywed llais natur yng nghanol y coed, planhigion, blodau a’r cefn gwlad gerllaw, gan ddefnyddio’r synhwyrau gwahanol i weld natur o safbwynt gwahanol. Ydych chi’n gwybod beth yw eich rôl ym myd natur?

Plant yn casglu dail a brigau yn yr ardd ar gyfer digwyddiad natur hwyliog ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Tŷ a Gardd Plas Newydd, Ynys Môn 

Ydych chi’n barod am antur? Mae gerddi Plas Newydd yn llawn bywyd newydd, ac yn barod am bob math o weithgareddau awyr agored, llwybrau natur a dyddiau o hwyl yn y coed. Os ydych am blannu hadyn i fynd adre gyda chi, meddwl fel wiwer yn y tŷ coeden neu chwilio am olion traed anifeiliaid gwyllt, dewch i gamu yn esgidiau byd natur dros wyliau’r Pasg.

Plant yn rhedeg yn yr ardd ym Mhlas yn Rhiw, Llŷn, Gwynedd

Plas yn Rhiw, Pwllheli 

Gadewch i fyd natur eich ysbrydoli ym Mhlas yn Rhiw yn ystod gwyliau’r Pasg a dewch i gymryd cip ar y gorsafoedd darganfod. O adar, trychfilod a’r clychau gog prydferth, beth am alw heibio i weld beth sydd gan y gwanwyn i’w gynnig yn y plasty bach hyfryd hwn gyda’i ardd addurniadol a golygfeydd godidog ar draws Bae Ceredigion.

Plant yn mwynhau chwarae yn y pyllau creigiau

Porth y Swnt, Aberdaron 

Dewch i deimlo’r gwynt yn eich gwallt a darganfod rhyfeddodau natur gyda Phasg llawn antur ym Mhorth y Swnt. O helfa drychfilod, celf wyllt, adeiladu barcutiaid a chwilota mewn afonydd, dewch i roi tic wrth ymyl rhai o’r 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod chi’n 11¾ ar ddyddiadau arbennig yn ystod gwyliau’r ysgol yng nghanol Aberdaron.