Digwyddiadau’r Pasg yng Ngogledd Cymru

Ewch yn wyllt ym Mhlas Newydd i fwynhau llond trol o hwyl yn ystod gwyliau’r ysgol, Plas Newydd, Ynys Môn

Rydym yn falch iawn o'ch gwahodd i gymryd rhan yn ein hanturiaethau Pasg ym myd natur. Bydd y llwybrau'n dechrau o 29 Mawrth 2021, er y gall y dyddiadau amrywio, felly gwiriwch dudalen we'r eiddo cyn cynllunio'ch ymweliad.

Nodwch fod ein lleoedd ar agor i bobl sy'n byw yng Nghymru yn unig a gofynnwn i bawb ddilyn arweiniad Llywodraeth Cymru.

Disgwyliwn i leoedd fod yn brysur iawn dros benwythnos y Pasg, felly rydym yn argymell yn gryf i chi archebu eich ymweliad ymlaen llaw. Mae archebu tocyn yn gwarantu eich mynediad i'r eiddo a gallwch brynu pecynnau gweithgaredd ar gyfer llwybrau'r Pasg pan gyrhaeddwch ar y diwrnod.

Nodwch hefyd na fydd llwybrau'r Pasg ond yn para cyhyd ag y bydd stociau'n para.

Dewch o hyd i Helfeydd Wyau Pasg

Golygfa o ddim ond rhai o’r cennin Pedr melyn llachar a’r Gorthwr yng Nghastell Penrhyn

Helfa wyau Pasg Yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd

Mae ein hantur Pasg ym myd natur wedi'i hymestyn i fis Mai. Darganfyddwch lwybr y Pasg lleol i’r teulu yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd gyda gweithgareddau hwyliog i wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill gwobr siocled ar y diwedd.

Teulu â phlant bach ynghanol y cennin Pedr

Helfeydd wyau Pasg ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Darganfyddwch lwybr y Pasg lleol i’r teulu ym Mhlas Newydd gyda gweithgareddau hwyliog i wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill gwobr siocled ar y diwedd.

Child running through daffodils at Erddig

Helfa wyau Pasg yn Erddig

Darganfyddwch lwybr y Pasg lleol i’r teulu yn Erddig gyda gweithgareddau hwyliog i wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill gwobr siocled ar y diwedd.

A family run along a grass path with a daffodil border

Helfa wyau Pasg yng Nghastell a Gardd Powis 

Darganfyddwch lwybr y Pasg lleol i’r teulu yng Nghastell a Gardd Powis gyda gweithgareddau hwyliog i wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill gwobr siocled ar y diwedd.

Plentyn yn rhedeg drwy ardd Plas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Anturiaethau ym myd natur ym Mhlas yn Rhiw

Darganfyddwch lwybr ym myd natur lleol i’r teulu ym Mhlas Yn Rhiw gyda gweithgareddau hwyliog i wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill gwobr siocled.

Daffodils in the Old Park at Bodnant Garden

Helfa Wyau Pasg yng Ngardd Bodnant

Darganfyddwch lwybr y Pasg lleol i’r teulu yng Ngardd Bodnant gyda gweithgareddau hwyliog i wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill gwobr siocled ar y diwedd.