Gardd Goedwig Colby

Important notice -

The Woodland Garden is open every day from 10am to 5pm. The Bothy Tearoom, Walled Garden and Second-hand Bookshop will re-open on 9th April. If high winds are forecast please assume the Garden and Car Parks will close until it is safe to visit.

Mwy am y lle hwn

Gardd Goedwig Colby

Hanes

Gardd Goedwig Colby

Bywyd gwyllt

Gardd Goedwig Colby

Ein gwaith

Gardener Geraint Hughes

Tu-ôl-i’r-llenni yng Ngardd Goedwig Colby 

Mae Geraint Hughes a Christine Bevan, y garddwyr, yn rhannu golwg fisol ar y gwaith sy’n digwydd yn y gerddi a’r golygfeydd a’r persawrau tymhorol.