Gardd Goedwig Colby

Memorial at Colby Woodland Garden

Important notice -

We’re reopening our places in Wales from 9 November. Under Welsh Government legislation, our places are only open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are in the same household.

Llwybr coediog yng Ngardd Goedwig Colby

Yr Ardd Goediog 

Cloddiwch yn ddwfn i erwau o hanes a garddwriaeth yn yr ardd goediog. Mae dôl, blodau syfrdanol a gorffennol glofaol i chi eu darganfod.

Gardd Goedwig Colby

Hanes

Gardd Goedwig Colby

Bywyd gwyllt

Gardd Goedwig Colby

Ein gwaith

Gardener Geraint Hughes

Tu-ôl-i’r-llenni yng Ngardd Goedwig Colby 

Mae Geraint Hughes a Christine Bevan, y garddwyr, yn rhannu golwg fisol ar y gwaith sy’n digwydd yn y gerddi a’r golygfeydd a’r persawrau tymhorol.