Deg o anturiaethau gorau’r hydref yng Nghymru

Mae cynhaeaf toreithiog byd natur i’w weld ym mhob man y tymor hwn, yn aros i chi ei fwynhau ar hyd y cannoedd o filltiroedd o arfordir a chefn gwlad sydd gennym yng Nghymru. Mae gwledd o brofiadau gwyllt yn aros amdanoch yn ein lleoedd arbennig hefyd.

Visitors looking upwards at giant trees in the Dell at Bodnant Garden

Darganfod Byd y Cewri 

Syllwch i’r entrychion i ryfeddu at fawredd y coed cochion Americanaidd, ymgollwch mewn llannerch o goed ceirios Japan llachar neu beth am grensian ar garped o ddail derw crin. Mae safle 80 erw Gardd Bodnant yn gartref i goed o bob rhan o’r byd, gan gynnwys rhai o’r coed mwyaf a’r gorau o’u math ym Mhrydain, a gallwch ddarganfod y cyfan trwy ddilyn ein llwybr Coed Dethol newydd.

Boy putting conkers into a jar

Cymryd rhan mewn brwydr goncyrs 

Beth am roi cynnig ar un o draddodiadau’r hydref a mwynhau gêm o goncyrs yng Nghastell y Waun. Dewch i herio gwarchodwr y garsiwn yn y clos ar 15 a 16 Hydref. Dewch â’ch concyr arbennig eich hun neu defnyddiwch un o’n concyrs ni. Gall y gwarchodwr hefyd ddangos i chi sut i wneud eich concyr eich hun, ond peidiwch â chael eich twyllo - pan fydd y frwydr yn dechrau bydd yn ymladd i’r eithaf!

White Park cow stands in front of Dinefwr castle

Rhedeg i gyfarfod Gwartheg Gwynion y Parc 

Gwisgwch eich esgidiau rhedeg ar gyfer Ail Ras y Gwartheg Gwynion ym Mharc Dinefwr, ddydd Sul, 24 Medi. Gall oedolion redeg pellter o 10k neu 5k a bydd cyfle i’r plant ymuno mewn ras fer arbennig. Mae croeso i gerddwyr fwynhau tirwedd Capability Brown sy’n gartref i frid hynafol a phrin y Gwartheg Gwynion.

Stargazing

Syllu ar y sêr 

Dewch i fwynhau noson nefolaidd yng Ngerddi Dyffryn ar 29 Hydref pan fydd Cymdeithas Seryddol Caerdydd yn cynnal noson arbennig yn syllu ar y sêr. Bydd cyfle i ddefnyddio eu telesgopau arbennig i edrych ar awyr y nos. Bydd yr aelodau wrth law i ddangos y cytserau a phlanedau a bydd cyfle hefyd i wrando ar sgyrsiau a gweld arddangosfeydd dan do.

Afalau yn tyfu yn y berllan â thocwaith conigol yn y cefndir

Blasu afalau’r cynhaeaf 

Dewch i ddathlu ffrwythau’r tymor yr hydref hwn. Os ydych yn hoffi afalau bydd cyfle i weld 180 gwahanol fath mewn arddangosfa arbennig yng ngerddi Erddig. Yn yr Ŵyl Afalau ar 1 a 2 Hydref bydd cyfle i sgwrsio gyda’r prif arddwr, gwylio’r gwasg seidr ac arddangosfeydd coginio a mwynhau stondinau crefft ac adloniant i’r plant.

Morlo bach ar lan y môr ym Marloes

Gweld lloi bach y morloi ar ein traethau 

Mae Gorllewin Cymru yn gartref i oddeutu 5,000 o forloi llwyd yr Iwerydd ac mae eu lloi bach i’w gweld rhwng misoedd Medi a Rhagfyr mewn sawl man ar hyd arfordir Gogledd Sir Benfro. Dewch â’ch ysbienddrych ac ymunwch gydag un o’n ceidwaid ar Draeth Marloes i weld un o ryfeddodau blynyddol byd natur.

Dathlu ein coetiroedd gwych 

Dewch i’r Ŵyl Goedwig ym Mhlas Newydd ar 24 a 25 Medi i ddathlu ein coed brodorol. Trefnir y digwyddiad gan Rwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru, Ynys Môn, mae mynediad am ddim a bydd gwledd o weithgareddau yn ymwneud â choed a’r amgylchedd ar gyfer plant ac oedolion, a’r cyfan ar safle parcdir 169 erw. Efallai y byddwch yn ddigon lwcus i weld Gwiwer Goch!!

View of Snowdonia showing the outfall stream of Llyn Llagi on the edge of the Gelli Iago Farm, Snowdonia.

Cerdded yn nhirwedd yr hydref 

Mwynhewch y golygfeydd hydrefol hyfryd o uchelfannau mynyddoedd Eryri, neu ar lwybrau mwy hamddenol y wlad. Mae llwybr Cwm Idwal yn cynnig rhai o olygfeydd mynyddig mwyaf dramatig y Deyrnas Unedig neu beth am ddilyn llwybr cerdded Tŷ Mawr Wybrnant i droedio dyffryn Conwy a dysgu rhywfaint am ei hanes cyfoethog.

A group of children running on the beach at Stackpole Outdoor Learning Education Centre, Pembrokeshire

Ar eich marciau, barod, ewch! 

Byddwch yn barod ar gyfer Treiathlon cyntaf Bae Barafundle ar 9 Hydref. Bydd pawb yn ymgynnull ar Gei Stagpwll ar gyfer diwrnod llawn antur a gweithgareddau chwaraeon, a hynny mewn ardal o olygfeydd godidog. I’r rheini ohonoch sy’n dymuno cymryd pethau’n fwy hamddenol, beth am fwynhau’r arfordir prydferth a chefn gwlad coediog y stad drwy ymuno â sesiwn Cerdded Nordig rheolaidd.

A family cycling together

Mwynhau’r awyr agored ar ddwy olwyn 

Mae’r teulu sy’n seiclo gyda’i gilydd ... Ymunwch â ni i ddathlu Gŵyl Seiclo Teuluoedd Casnewydd a gynhelir am y tro cyntaf ar 24 a 25 Medi. Tynnwch y llwch o’r beiciau, dewch â’r teulu ynghyd ac ewch allan i’r awyr agored i diroedd hyfryd Tŷ Tredegar i fwynhau seiclo yn y gymuned mewn amgylchedd diogel, iachus a chymdeithasol.