Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yng Ngogledd Cymru

Wrth i’r diwrnodau gynhesu o’r diwedd wedi’r gaeaf hir, cofleidiwch fyd natur dros hanner tymor mis Mai yng Ngogledd Cymru a gwnewch y gorau o’r gwyliau ysgol yn yr awyr iach.

Plant yn mwynhau gorymdaith y ddraig yng Nghastell y Waun

Castell y Waun, Wrecsam 

Yn galw ar bob marchog a thywysoges fach! Dewch draw i Gastell y Waun yn eich gwisgoedd gorau am benwythnos o sbort a straeon dros hanner tymor. Gallwch gwrdd â’r Marchog, y Dywysoges, y Sgweier a dreigiau wrth fwynhau gemau, sioeau pyped a pharêd y gwisgoedd yn y lleoliad hudol hwn.

 Erddig, Wrecsam Anghofiwch am dedis, gall anturiaethwyr ifanc fynd ar ein helfa fawr am chwilod yn Erddig.

Erddig, Wrecsam 

Anghofiwch am dedis, gall anturiaethwyr ifanc fynd ar ein helfa fawr am chwilod yn Erddig. Dilynwch y llwybr sy’n mynd ar drywydd y pryfed pryfoclyd sy’n hoffi cnoi’r dodrefn yn y tŷ ac at y cerfiadau enfawr sydd wedi eu gwneud â lli gan Simon O’Rourke y tu allan.

Plant yn syllu ar goeden yng Ngerddi Bodnant, Conwy

Gardd Bodnant, Conwy 

Darganfyddwch Lwybr y Geiriau Coll yng Ngardd Bodnant wrth i chi chwilio am eiriau yn ymwneud ag anifeiliaid a phlanhigion sy’n diflannu o eiriaduron ein plant. Mae yna weithgareddau natur i gadw’r teulu cyfan yn brysur dros y gwyliau, fel gwehyddu helyg a chwilota mewn pyllau dŵr.

Family view a portrait and Powis Castle, National Trust

Castell a Gardd Powis, Y Trallwng 

Darganfyddwch y cyfrinachau rhyfeddol sy’n cuddio yng nghasgliad portreadau arbennig Castell Powis. Gwrandewch ar y daith sain, cymerwch ran mewn gweithgareddau i’r teulu a chymerwch lun yng ngorsaf hun-lun #NTHouseofPortraits.

Rhesi o glociau larwm

Castell Penrhyn, Bangor 

Crefftau, gweithdai creadigol gyda awdur lleol a gweithgareddau’n ymwneud â chlociau a threigl amser tu mewn a thu allan hanner tymor yma yng Nghastell Penrhyn a’r Gerddi.

Mae digon ymlaen ym Mhlas Newydd dros hanner tymor mis Mai

Plas Newydd, Ynys Môn 

O ddigwyddiadau i’r teulu a phrofiadau natur i anturiaethwyr bach i ddiwrnod tawel yn mwynhau golygfeydd godidog, mae digon ymlaen ym Mhlas Newydd.

Dewch draw i Borth y Swnt wrth archwilio Aberdaron

Porth y Swnt, Pwllheli 

Dewch i ddarganfod harddwch yr amgylchedd naturiol ym Mhorth y Swnt gyda phrynhawn llawn hwyl a gweithgareddau anturus ar ddydd Mawrth y ’50 Peth’.