Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yng Ngogledd Cymru

Os ydych yn chwilio am hwyl ac ysbrydoliaeth o fyd straeon yng Nghastell y Waun neu am ddarganfod rhyfeddodau natur yng Ngardd Bodnant, mae digonedd o weithgareddau hwyliog i gadw’r teulu yn brysur ar draws Gogledd Cymru yn ystod hanner tymor mis Mai.

Plant yn syllu ar goeden yng Ngerddi Bodnant, Conwy

Gardd Bodnant, Conwy 

Dewch am dro ym mhrydferthwch safle 80 erw Gardd Bodnant i ddarganfod rhywbeth newydd dros wyliau’r hanner tymor, gan gwblhau gweithgareddau hwyliog ar daith hunandywysedig, yn cynnwys rhai o’r tasgau ar y rhestr ‘50 peth i’w gwneud cyn i chi fod yn 11¾’ ar hyd y ffordd.

Dewch i gael eich ysbrydoli gan straeon a chwedlau yng Nghastell y Waun

Castell y Waun, Wrecsam 

Yn galw marchogion a thywysogesau ifanc! Brysiwch draw i Gastell y Waun dros wyliau hanner tymor mis Mai i gael eich ysbrydoli gan straeon a chwedlau. Cynhelir pob math o gemau a gweithgareddau yn ystod yr wythnos ac yn ystod y penwythnos olaf bydd sesiynau adrodd straeon, sioeau pypedau a’r orymdaith brynhawn boblogaidd mewn gwisg ffansi.

Dewch i ddarganfod harddwch a hanes Castell Powis

Castell a Gardd Powis, Y Trallwng 

Os ydych am fynd yn ôl mewn amser i ddarganfod mwy am fywyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mwynhau crefftau creadigol ar Ddiwrnod yr Ystlum neu archwilio’r ardd gyda llwybr ‘chwarae cuddio’ yr Ysgol i Ferched Cymreig; mae digonedd o bethau i’w gwneud yng Nghastell Powis dros wyliau hanner tymor mis Mai.

Knitted bees next to a plate of shortbread imprinted with honeycomb and bee pattern

Erddig, Wrecsam 

Wrth i ni ffarwelio â’r gwanwyn a chroesawu’r haf, mae Erddig yn ferw gan suon. Dilynwch ein llwybr gwenyn drwy’r ardd furiog gan fynd ar daith i’r synhwyrau a rhoi cynnig ar weithgareddau crefft wrth i chi ddysgu rhagor am y creaduriaid gwych hyn a sut gallwn ni atal lleihad pellach yn eu niferoedd.

Dewch i fwynhau golygfa oddi uchod yng Nghastell Penrhyn a gweld beth allwch chi ei ddarganfod

Castell Penrhyn, Bangor 

Beth am fentro i’r ardd a mwynhau wythnos yn llawn hwyl a gweithgareddau garddio dros wyliau hanner tymor mis Mai. O blannu blodau’r haul, creu potiau planhigion o bapur, dilyn llwybr synhwyraidd hafaidd yn yr ardd a chwblhau cwis yn y castell, mae rhywbeth at ddant pob garddwr bach yn ystod Wythnos Garddio i Blant yng Nghastell Penrhyn.

Gadewch i’ch synhwyrau eich arwain ar daith o amgylch Plas Newydd

Plas Newydd, Ynys Môn 

Mae anturiaethau o bob math yn aros amdanoch ym Mhlas Newydd dros wyliau’r hanner tymor. Gadewch i’ch synhwyrau eich arwain o amgylch yr ardd wrth i chi gwblhau gweithgareddau ar hyd y daith a chymryd rhan mewn digwyddiadau gwych a gwyllt drwy’r wythnos. O ddyddiau Hwyl yn y Goedwig bob dydd Mercher: Picnic Gwyllt a theithiau cerdded a sgyrsiau am y Wiwer Goch, mae digonedd o bethau i’ch cadw’n brysur.

Hwyl a sbri ar Draeth Llanbedrog dros wyliau’r ysgol

Traeth Llanbedrog, Gwynedd 

Dewch draw i Draeth Llanbedrog ddydd Sul yn ystod gwyliau hanner tymor mis Mai i roi cynnig ar rai o’r ‘50 peth’ i’w gwneud. Dychmygwch eich bod ar ynys bellennig gan ymarfer eich sgiliau goroesi, yn cynnwys adeiladu lloches, coginio ar dân a chreu rafft.