Digwyddiadau hanner tymor mis Hydref yng Nghymru

Beth aiff â’ch bryd yr hydref hwn? Triciau dieflig? Danteithion byd natur? Mae rhywbeth i bawb yn ein lleoedd arbennig. Crensiwch drwy ddail, gwyliwch eich bochau’n cochi, crwydrwch drwy dai hanesyddol a rhyfeddwch at sioe drawiadol byd natur gyda gweithgareddau i’r teulu ledled Cymru dros hanner tymor mis Hydref.

Dewiswch bwmpen a cherfiwch atgofion hydrefol

Hanner tymor mis Hydref yng Ngogledd Cymru 

Mae gennym ddewis eang o weithgareddau ar draws Gogledd Cymru dros hanner tymor. Ewch allan i’r awyr agored, mwynhewch gefn gwlad, datryswch ddirgelwch iasol a chrwydrwch ein cestyll hudolus am hwyl hydrefol i’r teulu cyfan.

Gwnewch angylion allan o ddail euraid wrth i chi ddod wyneb yn wyneb â natur dros yr hydref

Hanner tymor mis Hydref yn Ne Cymru 

Mae’r hydref yn wledd i’r synhwyrau. O grefftau’r creaduriaid bach i lwybrau antur hudol – rhowch eich welîs ‘mlaen i weld faint o weithgareddau i’r teulu y gallwch chi eu cwblhau yn Ne Cymru dros hanner tymor mis Hydref.