Digwyddiadau hanner tymor mis Hydref yng Nghymru

Beth aiff â’ch bryd yr hydref hwn? Triciau dieflig? Danteithion byd natur? Mae rhywbeth i bawb yn ein lleoedd arbennig. Crensiwch drwy ddail, gwyliwch eich bochau’n cochi, crwydrwch drwy dai hanesyddol a rhyfeddwch at sioe drawiadol byd natur gyda gweithgareddau i’r teulu ledled Cymru dros hanner tymor mis Hydref.

Mwynhewch dro’r tymhorau

Hanner tymor mis Hydref yng Ngogledd Cymru 

Mae gennym ddewis eang o weithgareddau ar draws Gogledd Cymru dros hanner tymor. Ewch allan i’r awyr agored, mwynhewch gefn gwlad, datryswch ddirgelwch iasol a chrwydrwch ein cestyll hudolus am hwyl hydrefol i’r teulu cyfan.

Ffordd yma am anturiaethau hydrefol

Hanner tymor mis Hydref yn Ne Cymru 

Mae’r hydref yn wledd i’r synhwyrau. O grefftau’r creaduriaid bach i lwybrau antur hudol – rhowch eich welîs ‘mlaen i weld faint o weithgareddau i’r teulu y gallwch chi eu cwblhau yn Ne Cymru dros hanner tymor mis Hydref.