Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

Teithiau tanddaearol ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi
Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Teulu yn mwynhau diwrnod yn Nolaucothi

Teithiau tanddaearol ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi 

Cynlluniwch eich ymweliad drwy edrych ar yr amserlen ar gyfer ein profiad tanddaearol gwych sydd wedi ennill gwobr.

Yr anturiaethau gorau yn Nolaucothi

Pump o’r Anturiaethau Gorau yn Nolaucothi 

Edrychwch ar ein rhestr o 5 gweithgaredd y dylai pawb brofi yn Nolaucothi.

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

Digwyddiadau

Tad a merch yn panio aur yn Nolaucothi

Beth sy’n digwydd yn Nolaucothi

Mae digon i’w wneud bob amser ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, yn cynnwys teithiau tywysedig dan ddaear, iard waith fwyngloddio o’r 1930au yn llawn pethau diddorol, a’r cyfle i daro Aur wrth i chi roi cynnig ar Olchi Aur trwy Badell. Edrychwch ar ein rhestr o ddigwyddiadau yn y dyfodol.

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

Hanes

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

Lleoedd i aros

Maes Carafanau Ystâd Dolaucothi

Maes Carafanau Ystâd Dolaucothi 

Pam na wnewch chi aros yn hirach yn Sir Gaerfyrddin ac ymlacio ym mharc carafanau hyfryd Ystâd Dolaucothi? Oeddech chi’n gwybod ei fod yn le gwych i roi cynnig ar syllu ar y sêr?

Dolaucothi Arms

Gwely a Brecwast yn y Dolaucothi Arms 

Mae ein tafarn leol yn barod i’ch croesawu i Ddolaucothi