Digwyddiadau’r Pasg yn ne-ddwyrain Cymru

Mae’r gwanwyn yn deffro

Dewch i gael hwyl a sbri yn yr awyr iach a chysgodi rhag cawodydd y gwanwyn gyda diwrnodau o weithgareddau gwahanol a chyffrous yn ein llefydd arbennig.

Ymwelwyr yn gwylio’r gwanwyn yn deffro yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Ar ôl gaeaf cysglyd, mae Tŷ Tredegar yn deffro. Deffrwch eich synhwyrau a’ch ysbryd antur yn y tŷ a’r gerddi ar daith i ddarganfod blodau a bywyd gwyllt y gwanwyn, cyn rhoi tic wrth ymyl rhai o weithgareddau’r ’50 peth’.

Plant yn mwynhau’r ardal chwarae yn Nhŷ a Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg 

Ydych chi’n ddigon dewr i fod yn Chwilotwr Planhigion chwedlonol? Gwisgwch eich sgidiau mwdlyd a mynd ar daith o gwmpas yr ardd goed i gwblhau antur arbennig arall dros wyliau’r Pasg.