Digwyddiadau’r Pasg yn Ne Cymru

Mae’r gwanwyn yn deffro

Rydym yn falch iawn o'ch gwahodd i gymryd rhan yn ein hanturiaethau Pasg ym myd natur. Bydd y llwybrau'n dechrau o 29 Mawrth 2021, er y gall y dyddiadau amrywio, felly gwiriwch dudalen we'r eiddo cyn cynllunio'ch ymweliad.

Nodwch fod ein lleoedd ar agor i bobl sy'n byw yng Nghymru yn unig a gofynnwn i bawb ddilyn arweiniad Llywodraeth Cymru.

Disgwyliwn i leoedd fod yn brysur iawn dros benwythnos y Pasg, felly rydym yn argymell yn gryf i chi archebu eich ymweliad ymlaen llaw. Mae archebu tocyn yn gwarantu eich mynediad i'r eiddo a gallwch brynu pecynnau gweithgaredd ar gyfer llwybrau'r Pasg pan gyrhaeddwch ar y diwrnod.

Nodwch hefyd na fydd llwybrau'r Pasg ond yn para cyhyd ag y bydd stociau'n para.

Dewch o hyd i Helfeydd Wyau Pasg

Mwynhau mynd am dro yn Dinefwr

Helfa wyau Pasg Dinefwr

Darganfyddwch eich llwybr teuluol lleol gyda gweithgareddau hwyliog i wneud ar y ffordd. Cwblhewch y llwybr i fwynhau eich gwobr siocled ar y diwedd.

Cennin Pedr gwanwynol yn Llanerchaeron, Ceredigion

Helfa Wyau Pasg Llanerchaeron

Darganfyddwch eich llwybr teuluol lleol gyda gweithgareddau hwyliog i wneud ar y ffordd. Cwblhewch y llwybr i fwynhau eich gwobr siocled ar y diwedd.

Rydym wedi uwchgylchu ein llwybr Pasg, i greu antur newydd i chi ei fwynhau.

Anturiaethau ym myd Natur yn Nhŷ Tredegar

Ymlaciwch yn yr awyr agored trwy gwblhau ein llwybr Anturiaethau mewn Natur, hwyl i’r teulu cyfan wrth i chi ailgysylltu â'r byd naturiol o'ch cwmpas.

Plant yn rhedeg yn y gerddi yn y gwanwyn

Helfeydd wyau Pasg yng Ngerddi Dyffryn 

Rydym wedi gwerthu allan o docynnau tan ddydd Llun 5 Ebrill. Bydd tocynnau ar gyfer dydd Llun yn cael eu rhyddhau ddydd Gwener 2 Ebrill. Darganfyddwch eich llwybr i’r teulu yng Ngerddi Dyffryn gyda gweithgareddau hwyliog i'w gwneud ar y ffordd. Cwblhewch y llwybr ac ennill eich gwobr siocled ar y diwedd.