Amser gwanwyn yng Ngardd Bodnant

Magnolias yn y gwanwyn yn yr Ardd Bodnant

Mae’r coed yn troi’n wyrdd, y blodau yn agor a chân yr adar i’w chlywed ym mhob man. Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd.

Mae’r tymor yn dechrau pan fydd y cennin pedr aur yn llenwi gweirglodd yr Hen Barc tua cyfnod y Pasg. Wrth i garpedi o glychau’r gog gymryd lle’r cennin pedr ym mis Mai, dewch i weld fwynhau’r olygfa o erwau o goed ceirios yn eu blodau ac arogl coed a llwyni blodeuol eraill ar draws yr ardd; yn ogystal â gwelyau llysieuol yn orlawn o diwlipau, irisau, a phlanhigion parhaol blodeuol. 

Mae ein Casgliad Cenedlaethol o fagnolias a rhododendrons yn goleuo’r ardd gyfan â’u lliwiau llachar o fis Mawrth i Fehefin hefyd. Casglwyr planhigion enwog a ddaeth â llawer o’r planhigion hyn i Fodnant ar droad y 1900au. Mae’r ardd yn adnabyddus iawn am ei rhododendrons Asiaidd, gan gynnwys mathau croesryw unigryw a gafodd eu meithrin yn yr ardd o’r 1920au. Yn ôl y sôn, gallwch weld llwyn rhododendron yn ei flodau yma bob mis o’r flwyddyn, hyd yn oed yn y gaeaf, ond maen nhw’n cyrraedd eu hanterth yn y gwanwyn. Finale'r tymor yw blodeuo arch Laburnum ddiwedd mis Mai.

Nosweithiau haf dydd Mercher

Mwynhewch ardd y gwanwyn gan ymuno ag un o’n teithiau tywys a sgyrsiau arbennig a dysgwch am hanes beddrod hardd y Gerdd (the Poem), sydd ar agor ddydd Mawrth olaf y mis.

Mae’r ardd yn agor yn gynnar, o 9am, yn ystod misoedd Mai a Mehefin, ac yn hwyr bob nos Fercher (tan 8pm) o Ebrill y Hydref Mae croeso i gŵn ar nosweithiau #WagWednesday rhwng 5-8pm o Ebrill y Hydref.