Canolfan Arddio Bodnant

Llun agos o’r asaleas yng Ngardd Bodnant, Conwy

Ar ôl ymweld â gardd arbennig, nid oes dim yn well na mynd a darn bach o’r ardd honno adref gyda chi. Yng Ngardd Bodnant gallwch wneud hynny.

Mae ein cymdogion, sef Canolfan Garddio Bodnant, yn gwerthu amrywiaeth o blanhigion sydd wedi’u tyfu o’r ardd - yr unig le sy’n gwneud hynny.  Gallwch brynu sbesimen perffaith i fynd adref gyda chi fel y gallwch ei dyfu yn eich gardd a chofio am eich ymweliad am byth.

Canolfan Grefftau Bodnant

Wrth ymweld â’r Ganolfan Garddio cofiwch hefyd alw yn y Ganolfan Grefftau, sy’n arddangos sgiliau crefftwyr lleol ac yn gwerthu anrhegion a chofroddion unigryw. O durnio i ddyfrlliwiau mae yna amrywiaeth eang o grefftau i’w gweld.
 
Dalier sylw: Nid yw’r Ganolfan Arddio na’r Ganolfan Grefftau yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Mae yna hefyd siop Edinburgh Wollen Mill nad yw’n gysylltiedig â’r Ymddiriedolaeth.