Cennin Pedr yng Ngardd Bodnant

Old park at Bodnant

Mae Gardd Bodnant yn ardd lawn bywyd drwy’r flwyddyn ond mae’n arbennig o adnabyddus am ei harddangosfa o flodau’r gwanwyn a does dim arwydd gwell fod y gwanwyn wedi cyrraedd na dyfodiad y cennin Pedr.

Mae’r rhai cyntaf yn ymddangos yn yr Ardd Aeaf ym Modnant mor gynnar â mis Ionawr, fel y Narcissus Cedric Morris, sy’n gallu dechrau blodeuo dros y Nadolig. Mathau eraill sy’n tyfu yma ydy’r Narcissus cyclamineus sydd hefyd i’w weld yma ac acw yn yr Ardd Aeaf ar hyd glan yr afon o dan goed enfawr y Glyn o fis Chwefror ymlaen.

Mae disgwyl mawr am ddyfodiad ein cennin Pedr ac maen nhw yn eu hanterth ym mis Mawrth ac Ebrill. Dyma pryd mae dolydd yr Hen Barc a lawntydd y Llennyrch yn cael eu trawsnewid yn garped o flodau melyn. Gallwch grwydro hyd at eich pengliniau mewn môr o Narcissus pseudonarcissus gwyllt a’r gwahanol fathau eraill o gennin Pedr a gafodd eu plannu yma yn eu cannoedd yn y 1920au a’r 1930au.

Plannu dros genedlaethau

Mae cenedlaethau o arddwyr wedi parhau’r traddodiad a phlannu mwy o ddaffodiliau yma bob blwyddyn ers hynny – efallai y gwelwch chi nhw wrthi’n ddyfal yn yr hydref. Efallai y gwelwch chi arddwyr a gwirfoddolwyr yma ym mis Ebrill hefyd yn tynnu pennau’r blodau sydd wedi gwywo – tasg enfawr i’r tîm ond un sy’n cadw’r sioe o flodau ar ei gorau a rhoi tyfiant gwell i flodau’r flwyddyn nesaf.

Ar ôl y cennin Pedr yma fe welwch chi glystyrau o flodau gwyn cennin Pedr y beirdd (Narcissus poeticus) yn agor. Mae’r rhain yn blodeuo ym mis Mai yn gymysg gyda ‘llesmeiriol baent’ clychau’r gog sydd hefyd yn dechrau ymddangos tua’r adeg yma.

Eleni rydyn ni’n ehangu ein casgliad o gennin Pedr drwy blannu arddangosfa newydd o gennin Pedr Cymreig yn Nôl y Ffwrnais. Ardal newydd o’r ardd ydy hon sy’n agor i’r cyhoedd yn y Pasg. Mae cyfoeth o rywogaethau’n tyfu yn y ddôl hon sy’n dod yn fyw gyda blodau gwyllt yn yr haf ac a fydd, gobeithio, yn donnau o gennin Pedr yn y gwanwynau sydd i ddod.
 

Cennin Pedr yn y gwanwyn
Cennin Pedr melyn yng Ngardd Bodnant, Conwy