Cennin Pedr yng Ngardd Bodnant

Cennin Pedr melyn yng Ngardd Bodnant, Conwy

Mae Gardd Bodnant yn ardd lawn bywyd drwy’r flwyddyn ond mae’n arbennig o adnabyddus am ei harddangosfa o flodau’r gwanwyn a does dim arwydd gwell fod y gwanwyn wedi cyrraedd na dyfodiad y cennin Pedr.

Mae’r rhai cyntaf yn ymddangos yn yr Ardd Aeaf ym Modnant mor gynnar â mis Ionawr, fel y Narcissus Cedric Morris, sy’n gallu dechrau blodeuo dros y Nadolig. Mathau eraill sy’n tyfu yma ydy’r Narcissus cyclamineus sydd hefyd i’w weld yma ac acw yn yr Ardd Aeaf ar hyd glan yr afon o dan goed enfawr y Glyn o fis Chwefror ymlaen.

Mae disgwyl mawr am ddyfodiad ein cennin Pedr ac maen nhw yn eu hanterth ym mis Mawrth ac Ebrill. Dyma pryd mae dolydd yr Hen Barc a lawntydd y Llennyrch yn cael eu trawsnewid yn garped o flodau melyn. Gallwch grwydro hyd at eich pengliniau mewn môr o Narcissus pseudonarcissus gwyllt a’r gwahanol fathau eraill o gennin Pedr a gafodd eu plannu yma yn eu cannoedd yn y 1920au a’r 1930au.

Plannu dros genedlaethau

Mae cenedlaethau o arddwyr wedi parhau’r traddodiad a phlannu mwy o ddaffodiliau yma bob blwyddyn ers hynny – efallai y gwelwch chi nhw wrthi’n ddyfal yn yr hydref. Efallai y gwelwch chi arddwyr a gwirfoddolwyr yma ym mis Ebrill hefyd yn tynnu pennau’r blodau sydd wedi gwywo – tasg enfawr i’r tîm ond un sy’n cadw’r sioe o flodau ar ei gorau a rhoi tyfiant gwell i flodau’r flwyddyn nesaf.

Ar ôl y cennin Pedr yma fe welwch chi glystyrau o flodau gwyn cennin Pedr y beirdd (Narcissus poeticus) yn agor. Mae’r rhain yn blodeuo ym mis Mai yn gymysg gyda ‘llesmeiriol baent’ clychau’r gog sydd hefyd yn dechrau ymddangos tua’r adeg yma.

Cennin Pedr yn y gwanwyn
Cennin Pedr melyn yng Ngardd Bodnant, Conwy
Cennin Pedr yn y gwanwyn