Dathlu’n gweirgloddiau yng Ngardd Bodnant

Old Park meadow in summer with Bodnant Hall in distance

Ar Dydd Sadwrn a Dydd Sul 27 a 28 Gorffennaf rydym yn gwahodd ein hymwelwyr i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Gweirgloddiau.

Mae’n rhan o ymgyrch Save Our Magficient Meadows i achub gweirgloddiau, neu ddolydd, ac mae’n cael ei arwain gan y corff cadwraethol Plantlife gydag arian gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i atal y dirywiad cenedlaethol yn ein gweirgloddiau a’r bywyd gwyllt sy’n byw ynddyn nhw.

Heddiw yn y DU dim ond 3% o’r gweirgloddiau oedd yma yn y 1930au sydd ar ôl – colled o 7.5 miliwn o erwau o laswelltir blodau gwyllt. Mae llawer o rywogaethau eiconig ein gweirgloddiau, fel carpiog y gors, clychau’r eos a chlafrllys y maes, bellach mor brin fel eu bod ar restr gwylio tra bod y ffacbysen chwerw wedi diflannu yn Lloegr a’r Alban ac yn y rhan fwyaf o’i chadarnleoedd yng Nghymru.

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn bartner arweiniol yn yr ymgyrch ac mae digwyddiadau’n cael eu cynnal dros wledydd Prydain. Yng Ngardd Bodnant rydym yn rheoli tair ardal o laswelltir blodau gwyllt – Yr Hen Barc (agorwyd i’r cyhoedd yn 2012), Gweirglodd y  Ffwrnais (newydd agor yn 2017) a Gweirglodd Cae Poeth (sy’n agor yn 2019).

Croeso

Mae gennym ni gynllun rheoli glaswelltir i ofalu am ein gweirgloddiau, sy’n gofyn am ychydig bach o waith cynnal a chadw bob blwyddyn – osgoi bwyd planhigion a chwynladdwyr, gan gael gwared â rhedyn, ysgall, dail tafol a dannedd poethion gyda pheiriant, torri a hel gwair ym mis Awst, pori’r tir gyda defaid yn yr hydref a chasglu a hau hadau rhywogaethau fel y gribell felen i annog mwy o flodau gwyllt.

Yr un mor bwysig yw’n penderfyniad i ymestyn ein croeso i ymwelwyr i’r ardaloedd yma, boed am dro anffurfiol, ar daith antur neu i gymryd rhan mewn gweithdy i ddysgu sut i ddefnyddio pladur.

Mae Diwrnod Cenedlaethol y Gweirgloddiau eleni’n edrych fel pe bai am fod yn un o’r rhai mwyaf eto, gyda digwyddiadau dros y DU: Bodnant Beefest 2019 - Gorffennaf 27 ac 28, 11am i 4pm, arddangosiadau gan Ganolfan Genedlaethol Gwenyn Cymru a gweithgareddau i blant. 

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau Save Our Magnificent Meadows a Diwrnod Cenedlaethol y Gweirgloddiau yn eich ardal chi ewch i http://www.magnificentmeadows.org.uk