Dewch â’ch ci i Ardd Bodnant

A dog up close licking the camera lens

Mae yna fwy o gyfleoedd nag erioed i ddod â’ch cyfaill pedair coes gyda chi pan fyddwch yn ymweld â’r ardd.

O 2018 gallwch ddod â'ch ci gyda chi bob dydd o ddechraumis Hydref hyd ddiwedd mis Mawrth.O ddechrau mis Ebrill hyd at ddiwedd mis Medi gallwch ddod â’ch ci gyda chi ar nos Fercher o 5pm ymlaen i fwynhau ein horiau agor hwyr.  

I sicrhau mwynhad ein holl ymwelwyr mae’n rhaid cadw pob ci ar dennyn byr bob amser. 

Os hoffech chi ymweld ar ddyddiad pan na chaniateir i chi ddod â’ch ci i’r ardd, efallai byddai hostel cŵn braf Tâl y Cafn o ddiddordeb i chi. Mae hwn yn agos iawn at y safle ac maen nhw’n cynnig gwasanaeth gofalu am gŵn fesul awr.