Dewch â’ch ci i Ardd Bodnant

Dog in autumn at Bodnant Garden

Yn 2021 gallwch ddod â'ch ci gyda chi bob dydd ac eithrio Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, a Dydd San Steffan, pan fydd yr ardd ar gau.

Os gwelwch yn dda, i sicrhau mwynhad ein holl ymwelwyr:

  • Cadwch pob ci ar dennyn byr bob amser 
  • Cerddwch ar y llwybrau
  • Codwch baw cwn

Fe welwch finiau a bowlenni dŵr o amgylch yr ardd. Gofynnwch ein tim yn y Ganolfan Groeso, ydyn nhw'n hapus i helpu.

Edrychwch ar ein lleoedd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru gyfagos hefyd. Gyda chestyll, arfordir a chefn gwlad i'w harchwilio, mae yna lawer o deithiau cerdded gwych ar garreg ein drws.