Dewch â’ch ci i Ardd Bodnant

Dog in autumn at Bodnant Garden

Gydag 80 erw i'w archwilio, o erddi ffurfiol i ddolydd a choedwigoedd mwy gwyllt, mae taith gerdded at ddant pawb yng Ngardd Bodnant.

Mae croeso i gŵn ar ddyddiau arbennig cŵn - dyddiau Gwener, Sadwrn a Sul - o Ebrill hyd at ddiwedd Medi a bob dydd yn ystod yr hydref a’r gaeaf (Hydref hyd at ddiwedd Mawrth.)

Yn dilyn adborth gan ymwelwyr yn ystod misoedd cyntaf 2022, mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd #cynffonaucanolwythnos yn dychwelyd i Ardd Bodnant o 6 Gorffennaf tan 28 Medi 2022. Rhwng 5pm ac 8pm bob dydd Mercher tan ddiwedd mis Medi, bydd croeso i gŵn yn yr ardd i fwynhau dro bach gyda’r nos. Rhaid mynd i mewn i’r ardd erbyn 7pm ar y dyddiau hynny felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd.  

Mae’r oriau agor newydd hyn yn rhan o’n rhaglen barhaus Croeso i Gŵn yn ystod y tymor prysur a distawach ar gyfer 2022/2023, y byddwn yn parhau i’w hadolygu drwy gydol y flwyddyn. Unwaith eto, hoffem ddiolch o galon a gysylltodd i rannu eu hadborth a’u profiadau. Deallwn fod llawer o bobl yn mwynhau dod â’u cŵn i Ardd Bodnant a deallwn hefyd fod rhai pobl yn mwynhau treulio amser mewn gerddi lle and oes cŵn yno. Dymunwn i bawb gael y cyfle i gael amser gwych yn y lle arbennig hwn a’n nod yw adolygu’r mater hwn drwy gydol y flwyddyn. 

Os ydych yn ymweld hefo’ch ci, er mwynhad ein holl ymwelwyr, er lles ein borderi a’n gwelyau ac i amddiffyn bywyd gwyllt lleol a da byw gofynnwn ichi gadw at y llwybrau a dilyn rhai canllawiau syml.  Hefo’n partner corfforaethol Forthglade rydym wedi creu Cod Cŵn:

  • Cymryd yr awenau : Cadwch eich ci bach ar dennyn byr, nid un sy’n ymestyn.
  • Mynd yr ‘ail’ filltir: Rhowch wastraff eich ci mewn bag ac yn y bin i gadw’ch hoff lefydd yn hardd.
  • Munud i feddwl: Cadwch lygad am arwyddion gwybodaeth a byddwch yn ofalus iawn ar lwybrau sy’n agos i glogwyn.
  • Ar y droed flaen :Nid pawb sy’n caru cŵn, felly cadwch eich un chi yn agos atoch.

Cymerwch gip ar lefydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru sydd gerllaw hefyd.  Gyda chestyll, arfordir a chefn gwlad i’w harchwilio, mae cyfleoedd fyrdd am droeon gwych yn ar garreg ein drws.