Dewch â’ch ci i Ardd Bodnant

Dog in autumn at Bodnant Garden

Yn 2021 gallwch ddod â'ch ci gyda chi bob dydd ac eithrio Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, a Dydd San Steffan, pan fydd yr ardd ar gau.

Os gwelwch yn dda, i sicrhau mwynhad ein holl ymwelwyr:

  • Cadwch pob ci ar dennyn byr bob amser 
  • Cerddwch ar y llwybrau
  • Codwch baw cwn

Mae arweinyddion byr ar gael i'w benthyg yn rhad ac am ddim o'r Ganolfan Groeso, hefyd bagiau baw - a danteithion cŵn - felly gofynnwch a bydd ein tîm yn hapus i orfodi! Fe welwch finiau a bowlenni dŵr o amgylch yr ardd.

Edrychwch ar ein lleoedd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru gyfagos hefyd. Gyda chestyll, arfordir a chefn gwlad i'w harchwilio, mae yna lawer o deithiau cerdded gwych ar garreg ein drws.