Dewch â’ch ci i Ardd Bodnant

Ci’n eistedd wrth bwll dŵr ar y Teras Lilis yng Ngardd Bodnant

Mae yna fwy o gyfleoedd nag erioed i ddod â’ch cyfaill pedair coes gyda chi pan fyddwch yn ymweld â’r ardd.

Pryd all cŵn ymweld â’r ardd yn yr haf?

O ddechrau mis Mai hyd at ddiwedd mis Awst gallwch ddod â’ch ci gyda chi ar nos Fercher o 5pm ymlaen i fwynhau ein horiau agor hwyr.  Yn anffodus, ni allwch ddod â’ch ci gyda chi ar unrhyw adeg arall yn ystod yr haf. Yna byddwn tn cael seibiant back yn ystod mis Medi a Hydref.

Diwrnodau Cŵn yn y Gaeaf

Gallwch ddod â’r ci bob dydd yn ystod mis Tachwedd, Rhagfyr, Ionawr a Chwefror. I sicrhau mwynhad ein holl ymwelwyr mae’n rhaid cadw pob ci ar dennyn byr bob amser. Yna, byddwn yn cael toriad arall yn ystod misoedd Mawrth ac Ebrill.

Pam fod yna fylchau?

Mae croesawu cŵn i’r ardd yn beth eithaf newydd ac rydym yn ceisio gweld beth yw’r trefniant gorau i bawb ac i’r ardd - tasg amhosibl efallai?  Tra bod llawer o ymwelwyr wrth eu bodd yn dod â’u cŵn gyda nhw, mae’n well gan ymwelwyr eraill ymweld pan na fydd cŵn o gwmpas.  Yn ogystal â phlesio ein hymwelwyr, mae’n rhaid i ni hefyd ystyried beth yw’r peth gorau i’n gardd â’n gwaith cadwraeth.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cael llawer o adborth gan ein hymwelwyr, sy’n beth da gan ei fod yn ein helpu i lunio ein polisïau.  Fe welwch, yn 2016, fod yna rai dyddiau ychwanegol yn y gaeaf i chi ddod â’ch cŵn gyda chi.
 
Os hoffech chi ymweld ar ddyddiad pan na chaniateir i chi ddod â’ch ci i’r ardd, efallai byddai hostel cŵn braf Tâl y Cafn o ddiddordeb i chi. Mae hwn yn agos iawn at y safle ac maen nhw’n cynnig gwasanaeth gofalu am gŵn fesul awr.