Eirlysiau yng Ngardd Bodnant

Snowdrops growing in a woodland

Ym mis Chwefror mae môr o eirlysiau i’w gweld yng Ngardd Bodnant a chyda help ein hymwelwyr bydd yn fwy yma cyn hir.

Does dim yn cynhesu’r galon yn fwy wrth fynd am dro yn y gaeaf na gweld clwstwr o eirlysiau brodorol, y Galanthus nivalis - neu’r lili wen fach - yn mentro allan i’r oerfel. Mae yna garped o’r blodau bach gwyn eiddil yma yn nolydd yr adeg hon o’r flwyddyn. 

Daw’r enw o’r Groeg, ‘gala’ (sy’n golygu llefrith) ‘anthos’ (blodyn) a ‘nivalis’ (sy’n golygu eira). Maen nhw’n ymsefydlu ac yn ehangu yn rhwydd ac yn olygfa gyffredin mewn coedwigoedd a gerddi  yng ngwledydd Prydain - un o’r arwyddion cyntaf fod y gwanwyn ar ei ffordd.

Yr amser gorau i blannu eirlysiau ydy yn hwyr yn y gaeaf ac yn gynnar yn y gwanwyn pan maen nhw yn eu blodau. Bydd ein garddwyr a’n gwirfoddolwyr yn plannu mwy yn nôl yn ystod hanner tymor a gall ymwelwyr alw heibio i roi help llaw yn ystod y cyfnod yma. 

Paratoi at y dyfodol

Mae wedi dod yn draddodiad blynyddol i blannu eirlysiau yno dros y blynyddoedd diwethaf i sicrhau y cawn ni fwy o flodau ac arddangosfa well yn y dyfodol.

Ein nod ydy plannu 20,000 arall bob blwyddyn felly fe fydden ni wrth ein boddau’n eich croesawu chi yma i’n helpu. Mae’n rhywbeth y gallai’r teulu cyfan ei fwynhau ac fe wnawn ni ddarparu’r planhigion a’r offer. Ymunwch â ni yn 2020, o Dydd Llun i Dydd Iau (Chwefror 17-20) galwch heibio rhwng 11am-1pm a chewch blannu cynifer neu gyn lleied ag y dymunwch. Yna dewch nôl y flwyddyn nesa i weld eich gwaith caled yn blodeuo! 

Yn ogystal â’r eirlysiau cyffredin mae gennym ni rywogaethau mwy anarferol i’w hedmygu yn yr Ardd Aeaf. Gweld ein  Taith gerdded ardd aeaf (PDF / 3.4208984375MB) download

Plannu eirlysiau
Teulu yn plannu eirlysiau
Plannu eirlysiau