Eirlysiau yng Ngardd Bodnant

Snowdrops growing in a woodland

Ym mis Chwefror mae môr o eirlysiau i’w gweld yng Ngardd Bodnant a chyda help ein hymwelwyr bydd yn fwy yma cyn hir.

Does dim yn cynhesu’r galon yn fwy wrth fynd am dro yn y gaeaf na gweld clwstwr o eirlysiau brodorol, y Galanthus nivalis - neu’r lili wen fach - yn mentro allan i’r oerfel. Mae yna garped o’r blodau bach gwyn eiddil yma yn nolydd yr adeg hon o’r flwyddyn. 

Daw’r enw o’r Groeg, ‘gala’ (sy’n golygu llefrith) ‘anthos’ (blodyn) a ‘nivalis’ (sy’n golygu eira). Maen nhw’n ymsefydlu ac yn ehangu yn rhwydd ac yn olygfa gyffredin mewn coedwigoedd a gerddi  yng ngwledydd Prydain - un o’r arwyddion cyntaf fod y gwanwyn ar ei ffordd.

Yr amser gorau i blannu eirlysiau ydy yn hwyr yn y gaeaf ac yn gynnar yn y gwanwyn pan maen nhw yn eu blodau. Bydd ein garddwyr a’n gwirfoddolwyr yn plannu mwy yn nôl yn ystod hanner tymor a gall ymwelwyr alw heibio i roi help llaw yn ystod y cyfnod yma. 
 

Paratoi at y dyfodol

Mae wedi dod yn draddodiad blynyddol i blannu eirlysiau yno dros y blynyddoedd diwethaf i sicrhau y cawn ni fwy o flodau ac arddangosfa well yn y dyfodol.

Ein nod ydy plannu 20,000 arall bob blwyddyn felly fe fydden ni wrth ein boddau’n eich croesawu chi yma i’n helpu. Mae’n rhywbeth y gallai’r teulu cyfan ei fwynhau ac fe wnawn ni ddarparu’r planhigion a’r offer. O Dydd Llun i Dydd Iau (Chwefror 18-21 a 25-28) galwch heibio rhwng 11am-1pm a chewch blannu cynifer neu gyn lleied ag y dymunwch. Yna dewch nôl y flwyddyn nesa i weld eich gwaith caled yn blodeuo! 

Yn ogystal â’r eirlysiau cyffredin mae gennym ni rywogaethau mwy anarferol i’w hedmygu yn yr Ardd Aeaf. Mae ein tîm garddio hefyd yn ehangu ein harddangosfa o eirlysiau brodorol drwy’r ardd i greu Taith Eirlysiau yn y gaeaf  yn y blynyddoedd sydd i ddod. 
 

Plannu eirlysiau
Teulu yn plannu eirlysiau
Plannu eirlysiau