Bodnant: Gardd fyd enwog mewn Cymru

Bodnant Garden - Gardd Bodnant

Yn swatio ar odre mynyddoedd Eryri yng Ngogledd Cymru, mae Gardd Bodnant yn ffrwyth gweledigaeth Fictoraidd un gŵr rhyfeddol. Mireiniwyd y weledigaeth honno gan ei ddisgynyddion a heddiw mae’r ardd yn annwyl i ymwelwyr o bob rhan o’r byd.

Sefydlwyd yr ardd yn 1874 gan Henry Pochin, gwyddonydd, gŵr busnes a gwleidydd. Aeth ef a’i deulu ati i lenwi’r ardd â phlanhigion a gasglwyd gan fforwyr byd-enwog fel Ernest Wilson, George Forrest a Harold Comber.
 
Heddiw mae’r ardd yn gartref i blanhigion o bob math, o’r Pabi Glas Himalaiaidd i lwyni fflamgoch yr Andes (Embothrium Coccineum), yn ogystal â phum Casgliad Cenedlaethol a chasgliad mwyaf Cymru o Bencampwyr Coed y Deyrnas Unedig, sy’n rhoi gwledd i’r llygaid ar hyd y flwyddyn.
 

Gardd ar gyfer pob tymor

Yn y gwanwyn mwynhewch y rhesi o gennin pedr, camellias, magnolias a rhododendrons; yn yr haf dewch i weld y rhosod, pyllau lili, gwelyau o blanhigion parhaol a dolydd blodau gwyllt sy’n sïo â bywyd gwyllt; yn yr hydref mae’r dail yn enfys o liwiau cyfoethog; a rhyfeddwch at y tirweddau disglair, barugog yn y gaeaf.
 
Mae Gardd Bodnant wedi bod yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol er 1949, ac mae’n ardd sydd wedi torri tir newydd ar hyd y blynyddoedd – dyma gartref y bwa tresi aur cynharaf a harddaf, magnolias cynharaf Prydain, a’r rhododendrons croesryw unigryw a gafodd eu meithrin yma.