Gardd o’r radd flaenaf

The Waterfall Bridge in The Dell at Bodnant Garden

Yn swatio ar odre mynyddoedd Eryri yng Ngogledd Cymru, mae Gardd Bodnant yn ffrwyth gweledigaeth Fictoraidd un gŵr rhyfeddol. Mireiniwyd y weledigaeth honno gan ei ddisgynyddion a heddiw mae’r ardd yn annwyl i ymwelwyr o bob rhan o’r byd.

Wedi ei leoli ar ochr y bryn mae’r ardd 32 hectar o faint (80 erw) yn disgyn yn ddramatig o lawntiau taclus a therasau crand, llawn blodau, drwy ddolydd o flodau a bywyd gwyllt a llennyrch sy’n llawn llwyni, i’r glynnoedd dramatig lle ceir gerddi dŵr a choed anferthol.
 
Sefydlwyd yr ardd yn 1874 gan Henry Pochin, gwyddonydd, gŵr busnes a gwleidydd. Aeth ef a’i deulu ati i lenwi’r ardd â phlanhigion a gasglwyd gan fforwyr byd-enwog fel Ernest Wilson, George Forrest a Harold Comber. Heddiw mae’r ardd yn gartref i blanhigion o bob math, o’r Pabi Glas Himalaiaidd i lwyni fflamgoch yr Andes (Embothrium Coccineum), yn ogystal â phum Casgliad Cenedlaethol a chasgliad mwyaf Cymru o Bencampwyr Coed y Deyrnas Unedig, sy’n rhoi gwledd i’r llygaid ar hyd y flwyddyn.
 

Gardd ar gyfer pob tymor

Yn y gwanwyn mwynhewch y rhesi o gennin pedr, camellias, magnolias a rhododendrons; yn yr haf dewch i weld y rhosod, pyllau lili, gwelyau o blanhigion parhaol a dolydd blodau gwyllt sy’n sïo â bywyd gwyllt; yn yr hydref mae’r dail yn enfys o liwiau cyfoethog; a rhyfeddwch at y tirweddau disglair, barugog yn y gaeaf.
 
Mae Gardd Bodnant wedi bod yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol er 1949, ac mae’n ardd sydd wedi torri tir newydd ar hyd y blynyddoedd – dyma gartref y bwa tresi aur cynharaf a harddaf, magnolias cynharaf Prydain, a’r rhododendrons croesryw unigryw a gafodd eu meithrin yma. 
 
Dyma ardd sy’n newid ac yn addasu drwy’r amser. Er 2012, mae dros 40 erw o dir a fu gynt yn breifat wedi eu hagor i’r cyhoedd, ac wrth i’r garddwyr barhau â’u gwaith adnewyddu bydd llawer mwy i weld yn y blynyddoedd i ddod …