Gwirfoddoli yng Ngardd Bodnant

Gwirfoddolwyr tu ôl i baneri lliwgar yng Ngardd Bodnant

Mae cadw’r ardd 80 acer yn daclus ac yn groesawgar i’n hymwelwyr yn gofyn am lawer o bobl – a gwirfoddolwyr yw anadl einioes y tîm.

Ar hyn o bryd, mae tua 80 o wirfoddolwyr gwasanaethau ymwelwyr yma yng Ngardd Bodnant ac maen nhw’n gwneud pob math o bethau – o gyfarfod ymwelwyr, rhoi help llaw â’r teithiau tywys, a cynorthwyo yn ystod digwyddiadau’r ardd.

Yn ogystal, mae tua 50 o wirfoddolwyr yn torchi eu llewys i wneud pob math o waith cynnal a chadw bob dydd, boed hynny yn y gwelyau a’r borderi, yn y feithrinfa neu hyd yn oed yn y swyddfa yn ysgythru labeli a chatalogio ein casgliad planhigion. Mae gwirfoddolwyr yr ardd wedi chwarae rhan enfawr yn y gwaith o adfer ac agor ardaloedd newydd o’r ardd i’r cyhoedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Nid ydym yn gallu croesawu gwirfoddolwyr yng Ngardd Bodnant ar hyn o bryd, ond gallwch ddarganfod mwy am wirfoddoli gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yma https://www.nationaltrust.org.uk/find-an-opportunity