Hanner tymor i’r teulu yng Ngardd Bodnant fis Chwefror

Plant yn rhedeg o amgylch coeden yng Ngardd Bodnant

Rydyn ni’n chwilio am ddwylo diogel a llygaid craff i’n helpu yn yr ardd dros hanner tymor fis Chwefror.

O Sul i Sul, Chwefror 19-26, fe fyddwn yn plannu eirlysiau yn y ddôl yn yr Hen Barc yn rhan ucha’r ardd. Mae gennym ni arddangosfa wych yno’n barod ac rydyn ni eisiau ei gwneud yn fwy drwy blannu 20,000 arall bob blwyddyn. Ymunwch â’n garddwyr a’n gwirfoddolwr bob dydd rhwng 1-2pm – fe wnawn ni ddarparu’r planhigion a’r offer, dewch chi i blannu ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod.

Gallwch ddysgu ychydig am hanes garddio ar Daith Trysorau Coed Ernest o ddydd Llun Chwefror 20 i ddydd Gwener Chwefror 24. Dilynwch yn ôl troed yr anturiaethwr Fictoraidd, Ernest Wilson, a deithiodd i Tsieina i ddod o hyd i blanhigion newydd egsotig i’w cludo nôl adref. Mae llawer o hen goed a llwyni Bodnant wedi tyfu o hadau a gasglwyd gan Wilson a gallwch eu gweld ar ein llwybr arbennig o gwmpas yr ardd rhwng 11am ac 1pm. A bydd ’na wobr ar y diwedd! 

Sbienddrych yn barod

Bydd angen ichi fod yn graff a bod â sbienddrych wrth law i chwilio am ein ffrindiau pluog hefyd. Dewch gyda ni ar Chwefror 24 ar daith dywys i adnabod Adar Bodnant o 11am ymlaen a gweld beth welwch chi gyda help arbenigwr adar lleol. 

Os dewch chi â’r teulu i Ardd Bodnant dros hanner tymor does dim rhaid ichi adael y ci adre. Mae croeso i gŵn yn yr ardd drwy’r dydd yn ystod mis Chwefror. Mae’r tymor yn cau am gyfnod ar ddiwedd y mis cyn agor eto i gŵn ym mis Mai.

Pan fydd angen hoe arnoch chi i ail-lenwi’r tanc mae lluniaeth gwerth chweil i’w gael yn ein dwy stafell de neu’r llefydd bwyta awyr agored yn y Glyn a’r Pen Draw, a digonedd o lefydd picnic o gwmpas yr ardd.
 
Gobeithio y dewch i Ardd Bodnant i weld drosoch eich hun dros hanner tymor mis Chwefror. Mae’ch cefnogaeth chi yn ein helpu i ofalu am yr ardd a’n holl lefydd arbennig Am Byth i Bawb.