Hanner tymor i’r teulu yng Ngardd Bodnant fis Chwefror

Follow the trail to find fairy houses at Bodnant Garden

Rydym yn ychwanegu mymryn mwy o hud a lledrith i'n plannu eirlysiau blynyddol dros hanner tymor mis Chwefror, gydag help llwch hudol y tylwyth teg. Dilynwch y llwybr i'r gweithdy crefft yn Y Del a phlannu eirlysiau ar eich ffordd.

Rhwng Sadwrn a Sul (Chwefror 10-25) dilynwch lwybr y rhuban gwyn sy'n arwain o'r Far End i Dd^ol Ffwrnais a'r Del a chwilio am dai'r tylwyth teg ar eich ffordd.

O ddydd Llun i ddydd Gwener (Chwefror 12-16) arhoswch i greu Tylwythen Deg Lili Wen Fach yn yr Hen Felin, rhwng 12pm-2pm.

O ddydd Llun i ddydd Iau (Chwefror 12-15 a 19-22) byddwn yn plannu eirlysiau ar hyd y llwybr. Ymunwch ^a'n garddwyr a'n gwirfoddolwyr rhwng 12-2pm - gwnawn ni ddarparu'r planhigion a'r offer, dowch chi draw i ychwanegu'ch lili wen fach ar gyfer y dyfodol.

Dewch gyda ni ar Chwefror 23 ar daith dywys i adnabod Adar Bodnant o 11am ymlaen a gweld beth welwch chi gyda help arbenigwr adar lleol. 

Os dewch chi â’r teulu i Ardd Bodnant dros hanner tymor does dim rhaid ichi adael y ci adre. Mae croeso i gŵn yn yr ardd drwy’r dydd yn ystod mis Chwefror. 

Pan fydd angen hoe arnoch chi i ail-lenwi’r tanc mae lluniaeth gwerth chweil i’w gael yn ein dwy stafell de neu’r llefydd bwyta awyr agored yn y Glyn a’r Pen Draw, a digonedd o lefydd picnic o gwmpas yr ardd.
 
Gobeithio y dewch i Ardd Bodnant i weld drosoch eich hun dros hanner tymor mis Chwefror. Mae’ch cefnogaeth chi yn ein helpu i ofalu am yr ardd a’n holl lefydd arbennig Am Byth i Bawb.