Danteithion blodeuol hwyr yng Gardd Bodnant

 Blodau hwyr yr haf yn Gardd Bodnant

O fis Medi ymlaen mae’r ardd yn newid yn araf bach ac arwyddion fod y tymor yn troi…

Yma yng Ngardd Bodnant mae dail y coed yn graddol droi eu lliw a’r ffrwydrad hwyr o liw yn y llwyni a’r planhigion lluosflwydd sy’n blodeuo ddiwedd haf yn awgrym o’r golygfeydd hudolus sydd i ddod.

Mae’r ardd uchaf yn llawn lliw; y dahlia, rudbekia a’r heleniwm yn tanio’r borderi â’u gwres; y blodau rhosod yn dal yn eu hanterth yn y terasau a’r Teras Lilis yn lliw pastel pinc diolch i’r gweiriau addurnol hir, y lafant, salfia, verbena a’r diascia. Mae blodau’r gwynt Japaneaidd yn ymwthio rhwng y stepiau carreg a llwybrau’r teras a chlematis hwyr yn dal i ddringo’r waliau a’r pergolas.

Dewch i weld planhigion egsotig yn The Bath a eleni gallwch fwynhau dwy arddangosfa newydd o weiriau a blodau yn yr Ardd Grwn a Theras y Gamlas.

Yn hanner cysgod y Llennyrch, mae’r ffrwythau’n aeddfedu ar y coed a’r llwyni tra mae ffrwydradau fflamgoch y crocosmia ac aeron gwridog y rhosod yn fflachio drwy’r gwyrddni.

I lawr yn y Glyn, dan gysgod y coed mae myrdd o liwiau blodyn yr enfys yn garped hyd ymyl yr afon, tra bo’r rhedyn yn dechrau euro ynghanol mydylau gwyrdd yr hostas. Wrth i wres yr haf bylu a throi’n rhywbeth dyfnach, mwy cyfoethog, mae digonedd i edrych ymlaen ato yng Ngardd Bodnant.

Gweler ein tudalen digwyddiadau i darganfod Beth S'ymlaen y tymor hwn.